Black Hat Asia 2023

[PR] ไมโครซอฟท์ร่วมสร้างศักยภาพครูเดินหน้าสู่ความสำเร็จ ส่ง 2 ครูไทยหัวใจไอทีเข้าร่วมเวทีการศึกษาระดับโลก E2 Educator Exchange

กรุงเทพฯ, 1 เมษายน 2559 – ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีแสดงผลงานด้านการศึกษาระดับโลก E2: Educator Exchange ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่านมา โดยมีนายศักดา จันทร์กลั่น จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี และ นายสมพร เหล่าทองสาร จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนครูจากทั่วโลกกว่า 240 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณครูผู้ผสานเทคโนโลยี เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อปูทางแห่งความสำเร็จให้แก่นักเรียนทุกคน

นายศักดา จันทร์กลั่น (ซ้าย) และ นายสมพร เหล่าทองสาร (ขวา) ตัวแทนครูจากไทยเข้าร่วม E2 Educator Exchange เวทีแสดงผลงานด้านการศึกษาระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
นายศักดา จันทร์กลั่น (ซ้าย) และ นายสมพร เหล่าทองสาร (ขวา) ตัวแทนครูจากไทยเข้าร่วม E2 Educator Exchange เวทีแสดงผลงานด้านการศึกษาระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

คุณครูศักดา จันทร์กลั่น และ คุณครูสมพร เหล่าทองสาร ได้รับคัดเลือกจากคุณครู 10 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันครูไทยหัวใจไอที ปี 2558 หรือ Microsoft Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2015 ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Partners in Learning ( PiL ) ของไมโครซอฟท์ และจัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี โดยมีคุณครูกว่า 4, 800 ท่านทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยทั้งคู่ ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานด้านการศึกษาระดับนานาชาติของไมโครซอฟท์จากความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ ของไมโครซอฟท์ เพื่อยกระดับการเรียนวิชาฟิสิกส์และเคมีของนักเรียน โดยคุณครูศักดาได้นำแอพพลิชั่นต่าง ๆ รวมไปถึงโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint มาผสานกับวิชาเคมีเพื่อจุดประกายให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในขณะที่คุณครูสมพรได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อะตอม ( Atomic Physics ) และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ( Nuclear Physics ) ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านภาพรวม และในภาพแบบเจาะลึก เพื่อส่งให้เนื้อหาที่มีอยู่ในกระดาษสามารถออกมาเป็นภาพดิจิตอล ทำให้นักเรียนสามารถจดจำ เกิดความสนใจและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และคุณครูทั้งสองต่างให้นักเรียนส่งงานหรือด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Excel

ในกิจกรรม E2: Educator Exchange นี้ คุณครูหัวใจไอทีจากทั่วโลกได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องการผสานเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการเรียนรู้และเสริมสร้างให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ทั้งยังเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาอีกด้วย ในระยะเวลา 3 วัน คุณครูทุกท่านได้แบ่งปันความรู้ผ่านแนวทางหลากหลายและแลกเปลี่ยนไอเดีย ในวันสุดท้าย คุณครูทุกท่านกลับบ้านด้วยแรงบันดาลใจและพลังเพื่อสร้างความสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน

“การร่วมกิจกรรม E2: Educator Exchange นี้เป็นการเปิดโลกและเป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 วัน เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสำเร็จได้มากกว่า” นายศักดา จันทร์กลั่น กล่าว “นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอฟท์ ไม่ว่าจะเป็น Office365 หรือ Skype และโดยเฉพาะฟีเจอร์ใหม่ของ OneNote จะเป็นประโยชน์มาก เพราะสามารถสร้างห้องเรียนเสมือนที่ให้คุณครูเห็นความคืบหน้า และให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ ในขณะที่นักเรียนสามารถแชร์ไอเดียแก่ครูหรือเพื่อน ๆ ด้วยกันได้”

ภายในงานยังมีการแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้การเรียนการสอนให้สนุกสนานยิ่งขึ้น อาทิ Minecraft in the classroom ที่ได้รับการตอบรับทางบวกจากครูทุกท่าน เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโค้ดผ่านเกม Minecraft ด้วยแนวคิดการเปลี่ยนจากผู้เล่นเป็นผู้สร้าง จะช่วยเสริมทักษะการคิดอย่างมีระบบและการแก้ปัญหาได้

Microsoft’s Surface Digital Ink อีกหนึ่งเครื่องมือของไมโครซอฟท์ โดย Surface Pen ช่วยให้นักเรียนวาดแผนภาพไดอะแกรม เขียนสมการและเป็นเครื่องมือในวิชาศิลปะ

นอกจากนี้ การสาธิตโปรแกรม Skype-based live lesson ด้วยการให้คุณครูพูดคุย ถามตอบ กับนักสำรวจในพื้นที่อาร์คติกผ่านโปรแกรม Skype จะช่วยให้การติดต่อครูผู้สอนและนักเรียนเป็นได้อย่างง่ายดายขึ้น และ

ฟีเจอร์ที่อัพเดทใหม่บน OneNote ซึ่งช่วยคุณครูทำงานได้ง่ายขึ้น และยังมีคลังรวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ รวมไปถึงสมุดจดของนักเรียน ไปจนถึงพื้นที่สำหรับการทำงานกลุ่มร่วมกัน

microsoft-e2-educator-exchange-2

นอกเหนือจากการแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือในการเรียนการสอน คุณครูได้รับโจทย์ให้สร้าง “เคล็ดลับ” ให้กับชั้นเรียนของตนเอง จากธีมของงาน “Hack the Classroom” ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับคุณครูที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจะได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา แชร์มุมมองด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานจากความต่าง ในขณะที่กิจกรรม Learning Marketplace เปิดโอกาสให้คุณครูได้แสดงผลงานของตนเอง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีเพราะเป็นพื้นที่ให้คุณครูจากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และไอเดีย สมชื่องานแลกเปลี่ยนโดยแท้จริง

“ผมได้แรงบันดาลใจและกลับประเทศไทยด้วยไอเดียดี ๆ มากมาย ผมเห็นวิธีใหม่ ๆ มากมายที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยได้ เทคโนโลยีสามารถช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาและช่วยให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการเรียนการสอนแบบเดียวกับเด็กนักเรียนในเมือง ไมโครซอฟท์มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญแก่นักเรียนได้ สำหรับผมเอง จะนำห้องเรียนจำลอง OneNote และ การทำสื่อผ่าน Sway มาใช้ในการสอน และจะแนะนำให้เพื่อนที่เป็นครูใช้เช่นกัน” นายสมพร เหล่าทองสาร กล่าว

“กิจกรรม E 2 Educator Exchange เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นว่าไมโครซอฟท์พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้ทุคนบนโลกนี้บรรลุผลสำเร็จมากขึ้นจริง ๆ จากการให้ความสำคัญ ณ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาหลักของโลกนั่นก็คือคุณครู” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กล่าว “คุณครูเปรียบเสมือนยอดมนุษย์ที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการฉีกกรอบการสอนแบบเดิม ๆ แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่ครูวิชาคอมพิวเตอร์หรือติดตามเทคโนโลยีตลอดเวลา แต่พวกเขาก็ยังทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้มากมายด้วยเทคโนโลยี ไมโครซอฟท์ต้องการสร้างเครือข่ายและชุมชนครูระดับโลก และช่วยพวกเขาค้นหาแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสร้างการศึกษาที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูศักดา จันทร์กลั่น และคุณครูสมพร เหล่าทองสาร ได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และไอเดียดี ๆ กับคุณครูจากประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ก็ได้รับแรงบันดาลใจกลับมาเช่นกัน ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะใช้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนต่อไปในอนาคต” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกรกล่าว

microsoft-e2-educator-exchange-3

 

เกี่ยวกับไมโครซอฟท์

microsoft_logo

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( NASDAQ “MSFT” ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการ ซอฟต์แวร์ ดีไวซ์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) http://www.microsoft.com/thailand หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย ( http://www.microsoft.com/apac/news/thailand/default.aspx ) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS ย้ำผู้นำบทใหม่ตัวจริง สร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ECOSYSTEM ECONOMY พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือชั้น ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจดิจิทัล [press release]

AIS ปักหมุดแผนการดำเนินงานปี 2023 มุ่งสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน หรือ ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมร่วมผู้ประกอบการ พร้อมสร้างศักยภาพของคนไทย ผ่านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ บนโครงข่าย 5G และเน็ตบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทย

Pure Storage นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 มีนาคม 2566 – Pure Storage ® (NYSE: PSTG)  ผู้บุกเบิกด้านไอทีที่นำเสนอเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ก้าวล้ำที่สุดในโลก เปิดตัว FlashBlade //E™ โซลูชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)  สามารถปรับขนาดแบบ Scale-out รองรับการเติบโตของข้อมูลอย่างรวด เร็วด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วยต้นทุนการจัดซื้อที่ใกล้เคียงกับดิสก์ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาก FlashBlade …