CDIC 2023

Oracle เปิดตัว Modern Apps บนระบบ Cloud ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Digital Economy

oracle_logo

ธุรกิจในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้มีความต้องการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) Oracle ผู้ให้บริการ Integrated Cloud Applications และ Platform Services ชั้นนำของโลก พร้อมนำเสนอ Modern Cloud Applications สำหรับตอบโจทย์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตในปัจจุบันนี้

ระบบ Cloud ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลมากกว่าระบบแบบ On-premise

Steve Miranda, Senior Vice President ฝ่ายงาน Application Development ของ Oracle กล่าวใน Keynote ภายในงาน Oracle Modern Business Summit 2016 ที่เพิ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรย้ายแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่แบบ On-premise ไปใช้งานบนระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า Software-as-a-Service (SaaS) แทน ว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยก่อนจำเป็นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีเพื่อออกซอฟต์แวร์ใหม่ ตั้งแต่เก็บความต้องการของลูกค้า ออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ และส่งมอบ แต่ในปัจจุบันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงตาม ทำให้โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอดีตไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป SaaS ช่วยเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงจุดนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถออกซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้ภายใน 6 เดือน ส่งผลให้ Oracle สามารถตอบรับความต้องการของธุรกิจและตลาดได้อย่างรวดเร็ว

oracle_modern_cloud_apps_1

“Cloud นับว่าเป็นทางเลือกของบริษัท Start-up เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ และค่าดูแลรักษาหลังจากนั้น การนำแอพพลิเคชันมาใช้บนระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า Software-as-a-Service ช่วยให้บริษัทลงทุนได้ต่ำกว่า และสามารถขยายระบบเพื่อสนับสนุนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ง่าย” — Adrian Johnston, Vice President ฝ่ายงาน Cloud Applications ของ Oracle ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

อัพเดทฟีเจอร์ใหม่และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การเป็น SaaS ทำให้แต่ละองค์กรใช้แอพพลิเคชันเดียวกันทั่วโลก ส่งผลให้ Oracle สามารถติดตามการใช้ซอฟต์แวร์ได้ง่าย ถ้าค้นพบปัญหา เช่น บั๊คของซอฟต์แวร์ หรือช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ออกมา ก็สามารถอัพเดทให้ลูกค้าทุกคนใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน

“เราสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ให้คุณได้ดีขึ้น และเร็วขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน” — Miranda กล่าว

ยังคงปรับแต่งแอพพลิเคชันให้เหมาะกับองค์กรได้

ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์บน Cloud จะไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะ แต่ด้วยประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่าหลายสิบปีของ Oracle ย่อมนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันครบถ้วน ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ลูกค้าที่ใช้งานยังคงสามารถปรับแต่งแอพพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องอัพเดทซอฟต์แวร์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนแต่อย่างใด

oracle_modern_cloud_apps_4

นอกจากนี้ SaaS ของ Oracle ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการ ได้แก่

  • Complete – นำเสนอโซลูชันแบบ End-to-end นั่นคือ มีโซลูชันครอบคลุมความต้องการเชิงธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Value Chain, CX, HCM, ERP, Industry Solutions, DAAS, Marketplace และ EPM
  • Data Driven – สามารถนำข้อมูลการใช้แอพพลิเคชันมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้
  • Connected – พร้อมทำงานร่วมกับ 3rd Party ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันบน Cloud หรือแบบ On-premise ก่อให้เกิด Ecosystem อันทรงพลัง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • Secure – มีความมั่นคงปลอดภัยไม่แพ้ระบบแบบ On-premise เช่น มีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเวลา ทั้งขณะจัดเก็บ ขณะส่ง และขณะประมวลผล โดยกุญแจสำหรับเข้าหรัสนั้นจะเก็บไว้กับลูกค้า ส่งผลให้แม้แต่ Oracle เองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เป็นการปกป้อง Privacy อย่างแท้จริง

โซลูชันบนระบบ Cloud แบบครบวงจร

Modern Cloud Apps ของ Oracle ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. Modern CX Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับมอบประสบการณ์การใช้บริการอันแสนยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าขององค์กร เช่น ระบบโฆษณาอัจฉริยะที่คอยติดตามพฤติกรรมของลูกค้าแล้วนำเสนอโฆษณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่สนใจในขณะนั้น ซึ่ง Modern CX Cloud ประกอบด้วยแอพพลิเคชันสำหรับสนับสนุน Marketing, Sales, CPQ, Commerce, Service และ Social
  2. Modern HCM Cloud – แอพพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อฝ่าย HR สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความพึงพอใจสูงสุดแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง HCM ประกอบด้วยแอพพลิเคชันสำหรับทำ Global HR, Talent Management, Workforce Management และ Workforce Rewards
  3. Modern ERP Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยแอพพลิเคชันที่สำคัญ 3 รายการ คือ Financials, Gevernace, Risk & Compliance, Project Portfolio Management และ Procurement
  4. Modern SCM Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการ Supply Chain เพื่อให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้าน Planing & Collaboration, Manufacturing, Order Management, Logistics, PLM และ Procurement

“เราไม่ได้เน้นโฟกัสที่ตลาดขนาดกลางเพียงอย่างเดียว Cloud Apps ของ Oracle ครอบคลุมโซลูชันตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากบริษัทขนาดกลางสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเห็นผลตอบรับอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีผลงานปรากฏเด่นชัดกว่าตลาดอื่น ต้องขอบคุณนวัตกรรมของ Oracle ที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบแอพพลิเคชัน และยังช่วยลด CapEx และ OpEx อีกด้วย” — Rajen Sanggaran, Vice President Sales ฝ่ายงาน Oracle SaaS Applications สำหรับตลาดขนาดกลาง ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

oracle_modern_cloud_apps_2

กลยุทธ์ Cloud First แต่ยังสนับสนุนระบบแบบ On-premise เหมือนเดิม

Oracle มีแผนที่จะย้ายทุกอย่างไปให้บริการบนระบบ Cloud เนื่องจาก SaaS ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมากกว่าบริการแบบ On-premise ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการขยายระบบ อย่างไรก็ตาม Oracle ยังคงลงทุนและให้การสนับสนุนแอพพลิเคชันแบบ On-premise เช่น JD Edwards, PeopleSoft หรือ E-BS เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สำหรับลูกค้ารายใหม่ Oracle จะแนะนำและผลักดันให้ไปใช้บริการบนระบบ Cloud ที่ดีกว่าแทน

“เรายังคงให้บริการและให้การสนับสนุนโซลูชันที่เป็น On-premise อยู่ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากเราทราบดีกว่า การเปลี่ยนแปลงระบบแอพพลิเคชันทั้งหมดให้ไปใช้งานบนระบบ Cloud หรือ Software-as-a-Service นั้น จำเป็นต้องใช้เวลา แต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่เราจะแนะนำให้ใช้ Cloud Apps เนื่องจากให้ฟีเจอร์ที่ไม่ต่างจาก On-premise Apps แต่มีความยืดหยุ่นและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ” — คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการของ Oracle ประเทศไทย

เกี่ยวกับงาน Oracle Modern Business Summit 2016

Oracle Modern Business Summit 2016 เป็นงานประชุมครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นทั่วโลก โดยในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้นี้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ภายในงาน Oracle จะเน้นโฟกัสที่การนำเทคโนโลยีระบบ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ เป็นการสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และชิงความได้เปรียบในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดย Oracle จะแบ่งเทคโนโลยีระบบ Cloud เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจของ 4 ภาคส่วน คือ Customer Experience (CX), Finance, Human Capital Management (HCM) และ Supply Chain

oracle_modern_business_2016


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจ เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …