SUSE by Ingram

Oracle เปิดตัว Modern Apps บนระบบ Cloud ตอบโจทย์ธุรกิจยุค Digital Economy

oracle_logo

ธุรกิจในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้มีความต้องการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) Oracle ผู้ให้บริการ Integrated Cloud Applications และ Platform Services ชั้นนำของโลก พร้อมนำเสนอ Modern Cloud Applications สำหรับตอบโจทย์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตในปัจจุบันนี้

ระบบ Cloud ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลมากกว่าระบบแบบ On-premise

Steve Miranda, Senior Vice President ฝ่ายงาน Application Development ของ Oracle กล่าวใน Keynote ภายในงาน Oracle Modern Business Summit 2016 ที่เพิ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรย้ายแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่แบบ On-premise ไปใช้งานบนระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า Software-as-a-Service (SaaS) แทน ว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยก่อนจำเป็นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีเพื่อออกซอฟต์แวร์ใหม่ ตั้งแต่เก็บความต้องการของลูกค้า ออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ และส่งมอบ แต่ในปัจจุบันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงตาม ทำให้โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอดีตไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอีกต่อไป SaaS ช่วยเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงจุดนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถออกซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ได้ภายใน 6 เดือน ส่งผลให้ Oracle สามารถตอบรับความต้องการของธุรกิจและตลาดได้อย่างรวดเร็ว

oracle_modern_cloud_apps_1

“Cloud นับว่าเป็นทางเลือกของบริษัท Start-up เนื่องจากไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ และค่าดูแลรักษาหลังจากนั้น การนำแอพพลิเคชันมาใช้บนระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า Software-as-a-Service ช่วยให้บริษัทลงทุนได้ต่ำกว่า และสามารถขยายระบบเพื่อสนับสนุนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ง่าย” — Adrian Johnston, Vice President ฝ่ายงาน Cloud Applications ของ Oracle ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

อัพเดทฟีเจอร์ใหม่และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การเป็น SaaS ทำให้แต่ละองค์กรใช้แอพพลิเคชันเดียวกันทั่วโลก ส่งผลให้ Oracle สามารถติดตามการใช้ซอฟต์แวร์ได้ง่าย ถ้าค้นพบปัญหา เช่น บั๊คของซอฟต์แวร์ หรือช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ออกมา ก็สามารถอัพเดทให้ลูกค้าทุกคนใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน

“เราสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ให้คุณได้ดีขึ้น และเร็วขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน” — Miranda กล่าว

ยังคงปรับแต่งแอพพลิเคชันให้เหมาะกับองค์กรได้

ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์บน Cloud จะไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะ แต่ด้วยประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่าหลายสิบปีของ Oracle ย่อมนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันครบถ้วน ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ลูกค้าที่ใช้งานยังคงสามารถปรับแต่งแอพพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องอัพเดทซอฟต์แวร์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนแต่อย่างใด

oracle_modern_cloud_apps_4

นอกจากนี้ SaaS ของ Oracle ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการ ได้แก่

  • Complete – นำเสนอโซลูชันแบบ End-to-end นั่นคือ มีโซลูชันครอบคลุมความต้องการเชิงธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Value Chain, CX, HCM, ERP, Industry Solutions, DAAS, Marketplace และ EPM
  • Data Driven – สามารถนำข้อมูลการใช้แอพพลิเคชันมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้
  • Connected – พร้อมทำงานร่วมกับ 3rd Party ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันบน Cloud หรือแบบ On-premise ก่อให้เกิด Ecosystem อันทรงพลัง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • Secure – มีความมั่นคงปลอดภัยไม่แพ้ระบบแบบ On-premise เช่น มีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดเวลา ทั้งขณะจัดเก็บ ขณะส่ง และขณะประมวลผล โดยกุญแจสำหรับเข้าหรัสนั้นจะเก็บไว้กับลูกค้า ส่งผลให้แม้แต่ Oracle เองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เป็นการปกป้อง Privacy อย่างแท้จริง

โซลูชันบนระบบ Cloud แบบครบวงจร

Modern Cloud Apps ของ Oracle ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. Modern CX Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับมอบประสบการณ์การใช้บริการอันแสนยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าขององค์กร เช่น ระบบโฆษณาอัจฉริยะที่คอยติดตามพฤติกรรมของลูกค้าแล้วนำเสนอโฆษณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่สนใจในขณะนั้น ซึ่ง Modern CX Cloud ประกอบด้วยแอพพลิเคชันสำหรับสนับสนุน Marketing, Sales, CPQ, Commerce, Service และ Social
  2. Modern HCM Cloud – แอพพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อฝ่าย HR สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความพึงพอใจสูงสุดแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง HCM ประกอบด้วยแอพพลิเคชันสำหรับทำ Global HR, Talent Management, Workforce Management และ Workforce Rewards
  3. Modern ERP Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยแอพพลิเคชันที่สำคัญ 3 รายการ คือ Financials, Gevernace, Risk & Compliance, Project Portfolio Management และ Procurement
  4. Modern SCM Cloud – แอพพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการ Supply Chain เพื่อให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้าน Planing & Collaboration, Manufacturing, Order Management, Logistics, PLM และ Procurement

“เราไม่ได้เน้นโฟกัสที่ตลาดขนาดกลางเพียงอย่างเดียว Cloud Apps ของ Oracle ครอบคลุมโซลูชันตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากบริษัทขนาดกลางสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเห็นผลตอบรับอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีผลงานปรากฏเด่นชัดกว่าตลาดอื่น ต้องขอบคุณนวัตกรรมของ Oracle ที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบแอพพลิเคชัน และยังช่วยลด CapEx และ OpEx อีกด้วย” — Rajen Sanggaran, Vice President Sales ฝ่ายงาน Oracle SaaS Applications สำหรับตลาดขนาดกลาง ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

oracle_modern_cloud_apps_2

กลยุทธ์ Cloud First แต่ยังสนับสนุนระบบแบบ On-premise เหมือนเดิม

Oracle มีแผนที่จะย้ายทุกอย่างไปให้บริการบนระบบ Cloud เนื่องจาก SaaS ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมากกว่าบริการแบบ On-premise ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการขยายระบบ อย่างไรก็ตาม Oracle ยังคงลงทุนและให้การสนับสนุนแอพพลิเคชันแบบ On-premise เช่น JD Edwards, PeopleSoft หรือ E-BS เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สำหรับลูกค้ารายใหม่ Oracle จะแนะนำและผลักดันให้ไปใช้บริการบนระบบ Cloud ที่ดีกว่าแทน

“เรายังคงให้บริการและให้การสนับสนุนโซลูชันที่เป็น On-premise อยู่ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากเราทราบดีกว่า การเปลี่ยนแปลงระบบแอพพลิเคชันทั้งหมดให้ไปใช้งานบนระบบ Cloud หรือ Software-as-a-Service นั้น จำเป็นต้องใช้เวลา แต่ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่เราจะแนะนำให้ใช้ Cloud Apps เนื่องจากให้ฟีเจอร์ที่ไม่ต่างจาก On-premise Apps แต่มีความยืดหยุ่นและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เราต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ” — คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการของ Oracle ประเทศไทย

เกี่ยวกับงาน Oracle Modern Business Summit 2016

Oracle Modern Business Summit 2016 เป็นงานประชุมครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นทั่วโลก โดยในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้นี้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ภายในงาน Oracle จะเน้นโฟกัสที่การนำเทคโนโลยีระบบ Cloud เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ เป็นการสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และชิงความได้เปรียบในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดย Oracle จะแบ่งเทคโนโลยีระบบ Cloud เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงธุรกิจของ 4 ภาคส่วน คือ Customer Experience (CX), Finance, Human Capital Management (HCM) และ Supply Chain

oracle_modern_business_2016

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รู้จัก AI Incident Database แหล่งรวมข้อมูลปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI สำหรับใช้เป็นกรณีศึกษา

สำหรับนักวิจัยทางด้าน AI การสร้าง AI ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนั้นถือเป็นเรื่องยาก และทางเว็บไซต์ AI Incident Database หรือ AIID ก็ได้รวบรวมเอากรณีศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ AI ทั่วโลกเอาไว้ รวมถึงยังเปิดให้สามารถส่งกรณีของปัญหาเข้าไปให้นักวิจัยรายอื่นทั่วโลกได้นำไปศึกษากันได้ด้วย

นักวิจัยเสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ Collaborative AI

ระบบ Deep Reinforcement Learning นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบ AI หนึ่งที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุตก์ใช้งานร่วมกันหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบเหล่านี้มักมีปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและคาดไม่ถึงในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนำมาใช้งานจริง ทำให้เหล่านักวิจัยต้องมองหาแนวทางในการประเมินศักยภาพของระบบเหล่านี้ และได้เสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั่นเอง