[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ระดับแนวหน้าในประเทศไทย พร้อมรองรับการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ( BCP )

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ( เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ เอ็นทีที ( NYSE: NTT ) ประกาศเปิดตัวศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 3,800 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็ค จำนวน 1,400 ตู้ ทำให้ศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) แห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นศูนย์ข้อมูลระดับแนวหน้าในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) นี้เป็นอาคารสูง 4 ชั้นซึ่งใช้เงินลงทุนมากกว่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ มากกว่า 1,100 ล้านบาท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ( The Board of Investment of Thailand: BOI ) ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ นี้ ใช้นวัตกรรมล้ำสมัยที่มีความน่าเชื่อถือสูง ประกอบกับจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก เพื่อให้บริการ NexcenterTM Data Center ศูนย์ข้อมูลชั้นนำระดับโลกของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งโดดเด่นทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มบริษัทองค์กร

ntt-communications-data-center

ข้อได้เปรียบของศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center

  • ศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัยและยากต่อการเกิดน้ำท่วม และห่างไกลจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ยากต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4 เมตร พร้อมกำแพงกั้นน้ำสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4.7 เมตรตั้งล้อมรอบอาคารและอาณาเขตทั้งหมด เพื่อรับประกันความปลอดภัยจากการเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งห่างไกลจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง
  • ความน่าเชื่อถือระดับชั้นนำ ที่พร้อมรองรับการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
    ศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ทำงานบนระบบไฟฟ้าแบบ dual-path พร้อมระบบสำรองไฟฟ้าซึ่งรับประกันการจ่ายไฟฟ้า 99.9999% เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศแบบ N+1 อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและสถาปัตยกรรมทางไอทีได้ตามความต้องการของบริษัทและองค์กรต่างๆที่ต้องการโซลูชั่นส์ที่มีความแม่นยำสูง โดยมีการเปิดกว้างในการเชื่อมต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโดยเสรี ( Carrier-neutral ) ซึ่งเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถติดตั้งจุดเชื่อมโยงให้บริการเครือข่ายได้ ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ นี้เหมาะกับการทำงานของสถาบันการเงินที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดจนระบบงานหลักขององค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการสำรองข้อมูล
  • สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ครบครันเพื่อรองรับ BCP ( Business Continuity Planning: BCP )
    ศูนย์ข้อมูล( Data Center ) แห่งใหม่นี้ให้บริการพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งพลังงานสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับลูกค้า โดยสำนักงานดังกล่าวผนวกรวมเข้ากับศูนย์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเหมาะกับการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ( BCP )

ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ( Great Mekong Sub-region: GMS ) ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจจากองค์กรระดับโลกได้เป็นอย่างดี โดยสถาบันการเงินต่างๆ และบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยต่างมีความต้องการศูนย์ข้อมูล( Data Center ) ภายนอกเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมด้านไอซีทีขององค์กร ศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นี้ พร้อมนำเสนอการรับประกันด้าน BCP ที่ได้รับการยกระดับเพื่อรับมือการเกิดน้ำท่วมและเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่คาดคิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นตามย่านเมืองใหญ่ของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีข้อได้เปรียบจากการได้รับการดูแลจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก Digital Port Asia Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่มีความชำนาญในการบริหารจัดการและออกแบบศูนย์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมทางไอทีของแต่ละองค์กร

สำหรับแผนการในอนาคต เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีแผนยกระดับบริการศูนย์ข้อมูลและไอซีทีโซลูชั่นส์อื่นๆให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย IP Network ระดับ Tier-1 และ Arcstar Universal OneTM VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นส์ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ โดยการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป

เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์การประชุมเข้าได้กับทุกแพลตฟอร์มด้วยโซลูชัน Enterprise Room Connector จาก Pexip

ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังเผชิญปัญหาของความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มประชุมต่างค่าย อย่างไรก็ดีอุปกรณ์ห้องประชุมที่เคยลงทุนไว้แบบเดิมอาจไม่รองรับแพลตฟอร์มเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เององค์กรอาจต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนเพิ่มในโซลูชันเสริมในรูปแบบของฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ 3rd Party เหล่านั้นทำงานได้กับแพลตฟอร์มต่างๆ โดย Pexip เองเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำที่นำเสนอโซลูชันนี้ผ่านรูปแบบ SaaS ที่พร้อมใช้ภายใต้ชื่อ Enterprise Room Connector ในบทความนี้เราจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชันนี้ให้มากขึ้นตั้งแต่แนวคิดการทำงาน พร้อมภาพประกอบที่ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปติดตามการใช้งานจริงครับ