TechTalk Webinar: รู้จักกับกลยุทธ์ Intentional Remote-First Work Strategy โดย G-Able | VMware

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดย G-Able | VMware” เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการทำ Remote Working ที่รองรับการทำ BCP ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทำความรู้จักกับโซลูชันสำหรับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และ BCP จาก VMware ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 14.30 – 16.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดย G-Able l VMware
ผู้บรรยาย: คุณ Ravita Fasawang, Senior Partner System Engineer, VMware (Thailand) Co., Ltd.
วันเวลา: วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 14.30 – 16.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ พันธมิตรทางธุรกิจหลักของ VMware (Thailand) ขอเชิญลูกค้าของท่านเข้าร่วมกิจกรรม G-Able l VMware Webinar ในหัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ผ่านช่องทางการสัมมนาออนไลน์

จากสถานการณ์ Covid 19 ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ธุรกิจได้รับผลกระทบ การเดินทางไปที่ทำงานไม่สะดวก พนักงานต้องทำงานอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส

บริษัท จีเอเบิล จำกัด เล็งเห็นถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตินี้ จึงได้จัดกิจกรรม Webinar เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับลูกค้าในการปรับองค์กรให้สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบของ Work From Home (WFH) ซึ่ง WFH เป็นส่วนหนึ่งของแผนสำรองทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหรือ Business Continuity Plan (BCP)

โดยกิจกรรม Webinar ในครั้งนี้ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ VMware (Thailand) จัดทำชุด package Work From Home เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าให้สามารถติดตั้งระบบ Work >From Home ได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณที่เหมาะสม

Agenda

14.30 – 15.30 Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy by Khun Ravita Fasawang, Senior Partner System Engineer, VMware (Thailand) Co., Ltd.
15.30 – 15.45 G-Able BCP Promotion Package Sharing
15.45 – 16.00 Q&A
พิเศษ !! สำหรับท่านที่สนใจ Package สามารถรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ใน Webinar ครั้งนี้

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน VMware และ G-Able ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_TJf0A0eTS5CRUvvg2Lo_kQ โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …