CDIC 2023

[Guest Post] Case Study : “โรงพยาบาลหนองคาย” แชร์ประสบการณ์ใช้งาน HIS Application บนแพลตฟอร์ม Sangfor HCI

บทความนี้เราจะพามาดูกันว่าหลังจาก “โรงพยาบาลหนองคาย” เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Sangfor HCI ทำให้โรงพยาบาลได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการบริหารจัดการ IT Infrastructure

เกี่ยวกับโรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน เปิดบริการครั้งแรกวันที่ 19 มกราคม 2478 เป็นโรงพยาบาลชายแดนแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ในภาคอีสาน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จ.หนองคาย ให้บริการประชาชน ในเขตจังหวัดและบริเวณโดยรอบแม่น้ำโขง มีขนาด 350 เตียง มีประชากรในจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้น 522,311 คน รับผิดชอบพื้นที่เขตอำเภอเมืองมีประชากรรวม 147,373 คน ประกอบด้วย 16 ตำบล 194 ชุมชน/หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) / ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่าย 19 แห่ง จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยใน 2562 เฉลี่ยวันละ 1,802 ราย/วัน มีบุคลากร 1,084 คน

โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น โรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติ เพื่อให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2564 มีพันธกิจร่วมกันในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทุกระดับอย่างมีคุณภาพ บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย บริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร ภายใต้ ค่านิยมของโรงพยาบาลคือ MOPH ยึดถืออัตลักษณ์คือ รับผิดชอบหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีการพัฒนาศักยภาพการรักษา มีความทันสมัยของเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดยปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยตอบให้บริการทางการแพทย์ และใช้เทคโนโลยี Smart Hospital ในการขับเคลื่อนบริการ

ความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก Data Center แบบเดิม

ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนระบบ Infrastructure ในโรงพยาบาล นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และทีมงาน ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ Server จำนวนมากในห้อง Data Center ที่มีความซับซ้อน และต้องสามารถให้บริการบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับทีมงานตลอดระยะเวลา

เนื่องด้วยระบบแอพพลิเคชั่นหลักขององค์กรอย่าง Hospital Information System (HIS) และแฟ้มประวัติคนไข้ (EMR/Image Server) ที่ใช้งานอยู่ ถูกติดตั้งอยู่บนระบบ Server แบบดั้งเดิม ทำให้มักจะประสบปัญหาด้าน Performance ในช่วงที่มีการให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก จนทำให้บางครั้งระบบไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของบุคคลากรทางการแพทย์ได้ทันท่วงที รวมทั้งการขยับขยายระบบที่ค่อนข้างลำบาก, ปัญหาการสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ล้วนส่งผลต่อการให้บริการกับคนไข้และผู้ดูแลระบบต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้น

หลังจากนำเทคโนโลยี Hyper-converged มาใช้งานได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น

จากประสบการณ์ใช้งานกว่า 3 ปี ที่ทางโรงพยาบาลได้เปลี่ยนเป็นระบบ Sangfor HCI เพื่อให้รันแอพพลิเคชั่น HIS (HOSxP) และระบบสำคัญทั้งหมดในโรงพยาบาล พบประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจาก feedback ของคุณหมอหลายๆท่านเมื่อเปรียบเทียบกันก่อนที่จะนำระบบมาใช้งาน

ด้านประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ (User Experience) จากผลลัพธ์ที่ได้จากคุณหมอและผู้ให้บริการทางการแพทย์หลายๆท่านเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและข้อมูลคนไข้ได้รวดเร็ว โดยไม่ติดปัญหาคอขวดในขณะช่วงเวลา peak hour เมื่อตอนคนไข้ OPD มาใช้บริการจำนวนมาก
ด้านการบริหารจัดการ (Management) สามารถมอนิเตอร์และจัดสรรทรัพย์กรได้อย่างอิสระ เวลาระบบมีปัญหาสามารถจัดการได้สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากมีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างครบถ้วน, มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Microsegment ช่วยให้แอพพลิเคชั่นปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิด Ransomware ได้
ด้านดำเนินงาน (Operation) จากประสบการณ์ของผู้ดูแลระบบ ช่วยให้การดึงข้อมูลรายงาน (43 แฟ้ม) ทำงานได้ไวขึ้นถึง 3 เท่า โดยที่ระบบไม่ล่มในเวลางาน, การสำรองข้อมูลที่ทำได้โดยง่าย จากเดิมที่ต้องทำแบบ Manual จำนวนหลายๆไฟล์ สามารถ Backup จากระบบ HCI ได้โดยตรง และระยะเวลาที่ใช้ในการกู้ระบบน้อยกว่ามาก จากเดิมต้องในเวลานาน 12-13 ชม. เป็นเวลาเพียงไม่กี่นาที

นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้แชร์ประสบการณ์ในการให้บริการที่รวดเร็วจากทาง Distributor (IT Green) และ Sangfor โดยระบบมีความเสถียรค่อนข้างสูง

แผนรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า

เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีแผนรองรับเพื่อให้บริการคนไข้จำนวนที่เพิ่มขึ้น โดยจะเปิดอาคารสำหรับผู้ป่วยในขนาด 10 ชั้น ทำให้ระบบ IT Infrastructure ที่จะมารองรับต้องสามารถให้บริการกับ work load ที่จะเพิ่มสูงขึ้นมาได้ในอนาคต โดย Sangfor HCI สามารถเพิ่มขยายขีดความสามารถแบบ Scale Up/Out ได้ และการทำงานเพื่อตอบโจทย์ด้าน Business Continuity โดยการสำรองข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) ที่อยู่อีกอาคารนึงได้

สนใจนำเทคโนโลยี HCI ไปใช้ในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ คุณ รัตสกานต์ ศรีสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-7800584 หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ หรือช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/SangforThailand

เกี่ยวกับ Sangfor Technologies

ผู้ให้บริการโซลูชัน IT แบบครบวงจร (Total Solution) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing (HCI), Next Generation Firewall, Internet Access Management, SD-WAN และ Virtual Desktop Infrastructure สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากร IT ในปัจจุบัน

https://www.sangfor.com/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

True IDC ได้รับ AWS Migration Competency ตอกย้ำความเชี่ยวชาญใน Cloud Migration เป็นรายแรกในประเทศไทย

True IDC ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ชั้นนำ ได้ประกาศความสำเร็จล่าสุดของการให้บริการ AWS ด้วย AWS Migration Competency โดยการรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันและความเชี่ยวชาญด้านการโอนย้ายระบบคลาวด์ที่โดดเด่นแก่ลูกค้าองค์กร

วีเอ็มแวร์มอบรางวัล Excellence Awards แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย [Guest Post]

บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ ผู้นำด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประกาศผู้ชนะรางวัล Customer Achievement Awards อันทรงเกียรติ รางวัลเหล่านี้ยกย่องบริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากบริการและเทคโนโลยีของ VMware ลูกค้าของวีเอ็มแวร์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและวิวัฒนาการทางธุรกิจภายในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ ที่งาน VMware Explore …