CDIC 2023

M Intelligence (Mintel) ผู้ให้บริการ Salesforce เบื้องหลังความสำเร็จของ Frasers Property Home

ในโลกที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลให้เลือกใช้งานมากมายจนอาจหาจุดเริ่มต้นได้ยาก หลายธุรกิจได้ตัดสินใจเลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การขาย และการให้บริการหลังการขาย ซึ่งเป็นส่วนงานที่เทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับ M Intelligence ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในการนำโซลูชัน Sales Cloud, Service Cloud, และ Marketing Automation จาก Salesforce มาช่วยยกระดับการดำเนินงานของธุรกิจและ Customer Experience รวมไปถึงกรณีตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ของ Salesforce ไปใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

รู้จัก M Intelligence

M Intelligence คือบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานใกล้ชิดกับธุรกิจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งาน ทำให้พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถเข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายได้อย่างลึกซึ้ง ให้คำแนะนำ และเลือกเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจได้

M Intelligence เป็น Salesforce Authorized Cloud Reseller และมีทีมงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Salesforce ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ M Intelligence ยังได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง โดยในปัจจุบัน M Intelligence ให้บริการโซลูชัน Salesforce หลักทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

  • Sales Cloud – โซลูชันจัดการ Pipeline การขายแบบครบวงจรเพื่อทุกคนในทีมขาย พนักงานขายสามารถเรียกดูข้อมูลของลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย และใช้ระบบ Automation ช่วยรอนุมัติขั้นตอนในการขายอย่างรวดเร็ว ลดเวลาในกระบวนการขายได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารสามารถติดตามการทำงาน ตรวจสอบสถานะและเห็นถึงภาพรวมของฝ่ายขายได้ทันทีภายในหน้าจอเดียว
(Photo: Salesforce)
  • Service Cloud – โซลูชันสื่อสารและให้บริการหลังการขายที่เชื่อมต่อทุกๆช่องทางการสื่อสาร ตั้งแต่คอลเซ็นเตอร์ อีเมล์ และช่องทางดิจิตอลต่างๆ เช่น Facebook, LINE และ Live Chat เข้ากับแพลตฟอร์มขององค์กรและฐานข้อมูลลูกค้าจาก Sales Cloud เพื่อให้ทุกทีมในองค์กรเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน และมองเห็นภาพลูกค้าในแบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบ Automation และ Bot เข้ามาช่วยในการยกระดับกระบวนการต่างๆให้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ เพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุดที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า
Service Cloud รองรับทั้งการทำระบบบริการลูกค้าหลังการขาย ระบบบริการลูกค้าแบบ Self-service และระบบ Field Service ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถตรวจสอบนัดหมายและอัพเดทสถานะงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ (Photo: Salesforce)
  • Marketing Cloud – โซลูชันที่จะช่วยธุรกิจสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำความเข้าใจพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจากข้อมูล โดยมีเครื่องมือสำหรับการตลาดในช่องทางต่างๆ เช่น การตลาดผ่าน SMS, การตลาดในหน้าร้าน, การตลาดผ่านอีเมล์ เป็นต้น
Marketing Cloud มาพร้อมกับ Dashboard แสดงข้อมูลและสถานะของแคมเปญการตลาดในช่องทางต่างๆ เชื่อมต่อกับข้อมูลภายในองค์กร ทำให้สามารถเห็นถึงภาพรวมและวัดผลแคมเปญการตลาดได้เป็นอย่างดี (Photo: Salesforce)

โซลูชันเหล่านี้ เมื่อผสานกับโซลูชันที่เชื่อมต่อข้อมูลจากเครือข่ายโซเชียลเข้าหาธุรกิจโดยอัตโนมัติที่  M Intelligence ได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะแล้ว สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง Customer Experience ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้าอย่างพิเศษที่สุด

Omnichannel ที่รวมช่องทางโซเชียลของไทยด้วย

M Intelligence เล่าว่าหนึ่งในปัญหาที่ธุรกิจทั้งหลายต้องเผชิญบ่อยนั้นมีเหตุมาจากการที่ข้อมูลการดำเนินการกระจัดกระจาย พนักงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของงาน และรายละเอียดหรือความคืบหน้าในขั้นตอนการทำงานได้ ด้งนั้นงานสำคัญของ M Intelligence คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ ออฟไลน์ และข้อมูลอื่นๆในสื่อโซเชียล

โดยในการรวบรวมข้อมูล M Intelligence จะเข้าไปช่วยธุรกิจทั้งในการแปลงข้อมูลจากที่อยู่ในรูปแบบเอกสารให้เข้ามาเก็บอยู่ในระบบดิจิทัล รวมไปถึงการเชื่อมต่อระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน และการทำ Social Listening จากสื่อโซเชียลทั้งของต่างประเทศ เช่น Facebook, Twitter, LINE และสื่อโซเชียลของไทย เช่น Pantip ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลที่รอบด้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลคือหัวใจของ Customer Experience

Customer Experience หรือประสบการณ์ในการใช้บริการนั้นเป็นประเด็นที่ธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเป้าหมายในการสร้างความประทับใจ และดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ 

M Intelligence เชื่อว่าโซลูชัน Salesforce ซึ่งเป็น CRM ระดับโลกที่ให้บริการอยู่นั้นจะสามารถยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่ Sales Cloud ที่จะช่วยจัดระบบการขายให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการดำเนินการ, Service Cloud ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง ด้วยการให้บริการที่เชื่อมต่อกับข้อมูลการใช้บริการ และข้อมูลอื่นๆในองค์กร ทำให้การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ Marketing Automation ที่จะทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของลูกค้า และช่วยธุรกิจสร้างสรรค์การตลาดที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้นนั่นเอง 

ปัจจุบัน M Intelligence มีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต เทคโนโลยี โทรคมนาคม ค้าปลีก และการเงิน โดยมีทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดเล็ก

Salesforce ยกระดับการทำงานของทีมขาย Frasers Property Home – รวดเร็ว เป็นระบบ เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

Frasers Property Home เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เลือกใช้บริการโซลูชัน Salesforce ของ M Intelligence เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาที่คล้ายกับหลายธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล นั่นคือ การมีข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้ทีมงานไม่สามารถเข้าใจภาพรวมของการขายและสื่อสารร่วมมือทำงานกันระหว่างการขายได้ยาก

ด้วยธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่การตัดสินใจซื้อจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการติดตามลูกค้านับตั้งแต่การที่ลูกค้าติดต่อมาในครั้งแรกจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการเข้ามาของโซลูชัน Salesforce ช่วยให้ Frasers Property Home สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าที่สนใจผ่านการตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บลงในระบบกลาง ที่พนักงานขายในแต่ละโครงการสามารถเรียกดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเช่นนี้คือการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่ต้องเก็บข้อมูลลูกค้าทุกรอบ และผู้ที่เกี่ยวของกับกระบวนการขายสามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้า และติดตามสถานะความคืบหน้าของการขายได้เป็นอย่างดีจากระบบ ตั้งแต่การติดต่อ การจอง ไปจนถึงการตรวจรับบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้หากทำผ่านเอกสารแบบดั้งเดิมแน่นอนว่าจะต้องใช้กระดาษหลายสิบแผ่น และอาศัยการประสานงานข้ามหน่วยงานหลายต่อหลายครั้ง

นอกจากนี้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฝ่ายงานอื่น เช่น ฝ่ายการตลาด สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสร้างคำแนะนำหรือโปรโมชั่นที่จะช่วยจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือชั้นดีที่ Frasers Property Home สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับนวัตกรรมอื่นๆได้ในอนาคต

สนใจติดต่อ M Intelligence ได้ทันที

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบงานให้ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อผิดพลาดน้อยลง และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถติดต่อเข้าไปพูดคุยกับ M Intelligence ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้งานโซลูชัน Salesforce ได้ที่ contact@mintel.tech หรือลงทะเบียนความสนใจมาในเว็บไซต์ https://bit.ly/39SCNuf


Check Also

Intel เผยชิปประมวลผล 14th กำลังจะมาในธันวาคมนี้

Intel ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิปรุ่นถัดไปหรือ 14th ที่ใช้ชื่อโค้ดว่า ‘Meteor Lake’ โดยคาดว่าจะปล่อยออกมาราวเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกรุยทางต้อนรับงาน CES ต้นปีถัดไป ครั้งนี้มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทั้งแนวคิดการออกแบบที่เป็น Chiplet และส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงแนวคิดการทำงานของ E-core …

“หัวเว่ย” เผย 3 เทรนด์สำคัญของคลาวด์สำหรับภาคองค์กรไทย [Guest Post]

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้ภาคองค์กรไทยมีความต้องการที่จะติดตั้งและใช้บริการคลาวด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย …