Tag Archives: salesforce marketing cloud

Salesforce ประกาศใช้ Azure ขยายฐานการให้บริการ Marketing Cloud

เมื่อวานนี้ Salesforce ผู้นำตลาด Cloud CRM ได้ประกาศว่ากำลังจะใช้ Azure เพื่อให้บริการ Marketing Cloud

Read More »

Salesforce แจ้งเตือนกรณีข้อมูลรั่วทาง API ของ Salesforce Marketing Cloud

สำหรับเหล่าผู้ใช้งาน Salesforce Marketing Cloud อาจต้องใส่ใจกับข่าวนี้ เมื่อ Salesforce ออกมาเตือนผู้ใช้งานถึงกรณีที่ระบบ API มีปัญหาจนอาจมีผู้เข้าถึงข้อมูลของธุรกิจได้ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2018 – 18 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา

Read More »