Breaking News

ISS จัดฟรีสัมมนาเตรียมคนพร้อมรับ Digital Transformation

ทุกวันนี้ ระบบ IT กลายเป็นหัวใจหลักในการทำงานของทุกองค์กรไปแล้ว และ SAP เองก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งขององค์กรทั่วโลกในการนำไปใช้บริหารจัดการงานของทุกภาคส่วนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการต่อยอดไปสู่การทำ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็วพร้อมแข่งขันได้ในระดับโลก

ISS Consulting จึงจับมือกับ SAP ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Shrink costs increase profits with SAP Cloud” เจาะลึกทุกเทคโนโลยีของ SAP Cloud ตอบโจทย์การทำงานของทุกแผนกในองค์กร ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital นั้นมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเทคโนโลยี Digital และยังคงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบันนี้ แต่เมื่อองค์กรพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการ เตรียมความพร้อมคนรับ Digital Transformation

ISS Consulting (Thailand) จัดฟรีสัมมนาสำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทและองค์กรธุรกิจที่ต้องการอัพเดตเทคโนโลยีของ SAP on Cloud เพื่อไปใช้งานต่อยอดธุรกิจในยุค Digital Transformation ได้ง่ายขึ้น ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายใต้หัวข้อ ” Shrink costs increase profits with SAP Cloud”

โดยหัวใจสำคัญของเนื้อหาภายในงานสัมมนา มีทั้งหมด 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.Ariba ระบบบริหารจัดการ Supplier จาก SAP ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Supplier แต่ละราย, ประเมินความคุ้มค่าในการจัดซื้อ พร้อมวิเคราะห์ว่าการจัดซื้อ แต่ละครั้งจะสามารถปรับปรุงให้คุ้มค่าสูงสุดได้อย่างไรบ้าง

2.SAP Hybris ระบบ Omni-channel E-Commerce จาก SAP ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบริการได้ภายในระบบเดียว สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C

3.SAP SuccessFactors ระบบ Human Resource Management จาก SAP ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน, การฝึกอบรม, การประเมินประสิทธิภาพ, การจ้างพนักงานใหม่ ไปจนถึงการวางแผนจ้างพนักงานในแต่ละแผนกได้อย่างครอบคลุม

4.SAP Digital Boardroom ที่เป็น Software สำหรับการทำ Business Intelligence รุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์เหล่าผู้บริหารโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดการแบ่งหน้าจอออกเป็น 3 ส่วน เพื่อแสดงข้อมูลในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคตในแต่ละจอ

โดยในงานท่านสามารถเลือกกลุ่มสัมมนาเพื่อเนื้อหาเฉพาะด้านที่ครอบคลุมในส่วนงานที่ท่านดุแล เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียดงานสัมมนาเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพรทิพย์ มีระกูล 02-2370553*102  e-mail:porntip.meerakul@issconsulting.net

 

กำหนดการ (คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

โหลดกำหนดการในแบบ PDF

 

วิธีการลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถทำการลงทะเบียนได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนดังต่อไปนี้ และส่งส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน มาที่ E-mail: porntip.meerakul@issconsulting.net หรือ โทร. 02-237-0553 Ext. 102 หรือโทรสารกลับมาที่เบอร์ 02-237-0554

ขอความกรุณาส่งรายละเอียด ชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์มาพร้อมกัน โดยงานสัมมนา(ฟรี 30 ที่นั่ง)ในครั้งนี้เหมาะสำหรับแผนก HR, Marketing, Purchase, Accounting และ 1 บริษัทสามารถลงทะเบียนได้ 1-3 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ 1 แผนก ต่อ 1 ท่าน (เท่านั้น)

 

แผนที่ SAP Office ณ อาคาร Liberty Square


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMware เปิดตัว nanoEDGE ใช้ VMware vSAN HCI ติดตั้งบน Edge Server ขนาดเล็ก รองรับ 25-50VM

Edge Computing นั้นได้กลายเป็น Workload หนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคของ Digital Transformation นี้ และทาง VMware เองก็ได้ทำการพัฒนาโซลูชัน nanoEDGE ขึ้นมา เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถมี Edge Data Center ขนาดเล็กมากๆ ที่สามารถติดตั้ง VMware vSAN ในตัวได้ เพื่อรองรับการประมวลผลอย่างทนทาน

Red Hat OpenStack Platform 15 ออกแล้ว เน้นเสริม Security และรองรับ Cloud-Native มากขึ้น

Red Hat ได้ออกมาประกาศให้ Red Hat OpenStack Platform 15 เข้าสู่สถานะ General Availability แล้ว โดยต่อยอดมาจาก OpenStack Stein เพื่อรองรับการสร้าง Private Cloud บน Red Hat Enterprise Linux 8 ด้วยความสามารถใหม่ๆ ดังนี้