ISS จัดฟรีสัมมนาเตรียมคนพร้อมรับ Digital Transformation

ทุกวันนี้ ระบบ IT กลายเป็นหัวใจหลักในการทำงานของทุกองค์กรไปแล้ว และ SAP เองก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งขององค์กรทั่วโลกในการนำไปใช้บริหารจัดการงานของทุกภาคส่วนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการต่อยอดไปสู่การทำ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็วพร้อมแข่งขันได้ในระดับโลก

ISS Consulting จึงจับมือกับ SAP ร่วมกันจัดงานสัมมนา “Shrink costs increase profits with SAP Cloud” เจาะลึกทุกเทคโนโลยีของ SAP Cloud ตอบโจทย์การทำงานของทุกแผนกในองค์กร ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital นั้นมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเทคโนโลยี Digital และยังคงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบันนี้ แต่เมื่อองค์กรพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการ เตรียมความพร้อมคนรับ Digital Transformation

ISS Consulting (Thailand) จัดฟรีสัมมนาสำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทและองค์กรธุรกิจที่ต้องการอัพเดตเทคโนโลยีของ SAP on Cloud เพื่อไปใช้งานต่อยอดธุรกิจในยุค Digital Transformation ได้ง่ายขึ้น ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ภายใต้หัวข้อ ” Shrink costs increase profits with SAP Cloud”

โดยหัวใจสำคัญของเนื้อหาภายในงานสัมมนา มีทั้งหมด 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.Ariba ระบบบริหารจัดการ Supplier จาก SAP ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Supplier แต่ละราย, ประเมินความคุ้มค่าในการจัดซื้อ พร้อมวิเคราะห์ว่าการจัดซื้อ แต่ละครั้งจะสามารถปรับปรุงให้คุ้มค่าสูงสุดได้อย่างไรบ้าง

2.SAP Hybris ระบบ Omni-channel E-Commerce จาก SAP ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบริการได้ภายในระบบเดียว สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับธุรกิจ B2B และ B2C

3.SAP SuccessFactors ระบบ Human Resource Management จาก SAP ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน, การฝึกอบรม, การประเมินประสิทธิภาพ, การจ้างพนักงานใหม่ ไปจนถึงการวางแผนจ้างพนักงานในแต่ละแผนกได้อย่างครอบคลุม

4.SAP Digital Boardroom ที่เป็น Software สำหรับการทำ Business Intelligence รุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์เหล่าผู้บริหารโดยเฉพาะ ด้วยแนวคิดการแบ่งหน้าจอออกเป็น 3 ส่วน เพื่อแสดงข้อมูลในอดีต, ปัจจุบัน และอนาคตในแต่ละจอ

โดยในงานท่านสามารถเลือกกลุ่มสัมมนาเพื่อเนื้อหาเฉพาะด้านที่ครอบคลุมในส่วนงานที่ท่านดุแล เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง สอบถามรายละเอียดงานสัมมนาเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพรทิพย์ มีระกูล 02-2370553*102  e-mail:porntip.meerakul@issconsulting.net

 

กำหนดการ (คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

โหลดกำหนดการในแบบ PDF

 

วิธีการลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถทำการลงทะเบียนได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนดังต่อไปนี้ และส่งส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน มาที่ E-mail: porntip.meerakul@issconsulting.net หรือ โทร. 02-237-0553 Ext. 102 หรือโทรสารกลับมาที่เบอร์ 02-237-0554

ขอความกรุณาส่งรายละเอียด ชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์มาพร้อมกัน โดยงานสัมมนา(ฟรี 30 ที่นั่ง)ในครั้งนี้เหมาะสำหรับแผนก HR, Marketing, Purchase, Accounting และ 1 บริษัทสามารถลงทะเบียนได้ 1-3 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ 1 แผนก ต่อ 1 ท่าน (เท่านั้น)

 

แผนที่ SAP Office ณ อาคาร Liberty Square
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพลิกโฉมสู่ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล

ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงประเด็นเรื่องการทำ Digital Transformation เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Exchange) และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform …

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS Snapshot

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS ซึ่งจะช่วยในการบริการจัดการ การสร้างและลบ Retention ของ Snapshot ได้อย่างอัตโนมัติ แทนที่แบบเดิมต้องทำเองหรือใช้เครื่องมือพิเศษต่างหาก