Black Hat Asia 2023

รู้จัก SolarWinds Perfstack: Dashboard กลางสำหรับทำ Performance Analysis ของทุกระบบ IT จาก SolarWinds

สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอุปกรณ์และระบบที่หลากหลายแล้ว การเกิดปัญหาในระหว่างการทำงานของผู้ใช้ระบบคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจนัก หนำซ้ำหากปัญหาที่เกิด ไม่สามารถค้นหาหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อทั้งองค์กร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ หรือแม้กระทั่งภาพรวมของธุรกิจ ยิ่งเป็นระบบงาน IT ที่ใหญ่ก็จะยิ่งมีหลากหลายทั้งด้านอุปกรณ์ ระบบ และทีมงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อแบ่งหน้าที่และแบ่งงานกันดูแลรับผิดชอบ  จนอาจทำให้เกิดความซับซ้อนของระบบที่ต้องคอยดูแลและจัดการ

จากการสำรวจและสังเกตุจาก บริษัทชั้นนำ ทาง SolarWinds พบว่า ทีมงานเหล่านี้มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับงาน monitoring เป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ก็ยังขาดการนำข้อมูลมาใช้ทำงานร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า Collaboration เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

SolarWinds เล็งเห็นความสำคัญของระบบ Monitoring ของทีมงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลระบบขององค์กร จึงทำการต่อยอดด้วยความสามารถในการเชื่อมโยง, รวบรวมข้อมูล (Correlation) เพื่อให้ทีมงานที่ดูแลระบบ ได้เห็นภาพของสิ่งที่ทีมงานกำลังดูแลอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการ monitoring และแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกลายเป็น PerfStack

 

แล้ว PerfStack คืออะไร?

PerfStack คือความสามารถใหม่ล่าสุดของ Orion Platform จาก SolarWinds ที่รวบรวมข้อมูลของระบบที่ SolarWinds สามารถเก็บรวบรวมมาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่ง Network, System แล้วนำมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้างเป็น Dashboard ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเฝ้าสังเกตุ ได้อย่างรวดเร็ว

 

รูปภาพตัวอย่าง PerfStack

 

จุดเด่นของ PerfStack – การรวบรวม, การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Correlation)

เราสามารถรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์หรือระบบที่หลากหลาย มาไว้บนหน้าจอเดียวกันเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระบบ Network, Application, System, Virtualization, Storage หมดปัญหาเรื่ืองของข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกันจากแต่ละระบบ และช่วยให้ทีมงานที่ดูแลระบบเห็นภาพของโครงสร้างระบบ IT ไปในทิศทางเดียวกัน

 

รูปประกอบ PerfStack (Data Correlation)

 

จุดเด่นของ PerfStack – แค่ลากและวาง (Drag-and-Drop)

ปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าเครื่องมือหรือ monitoring tools ที่ใช้นั้นมีความยุ่งยากในการปรับแต่ง (customize) ทำให้ใช้เวลานาน หรือมีบ้างบางครั้งที่ทีมงาน มองว่าใช้งานยากจนทำให้เลิกใช้ หรือไม่ใช้อีกต่อไป ด้วยความสามารถของ PerfStack ทำให้งานของผู้ดูแลระบบง่ายขึ้น แค่เราลากและวางข้อมูลที่เราต้องการลงบนหน้า dashboard  ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข code เพื่อการแสดงผลหรือการจัดเรียงหน้า monitoring ที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป

 


video ประกอบ PerfStack (Drag-and-Drop)

 

จุดเด่นของ PerfStack – บันทึกและนำกลับมาใช้ใหม่ (Save and Load)

สำหรับระบบงานที่ใหญ่และมีข้อมูลที่เยอะ PerfStack สามารถนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้กลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องคอยระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ทำให้การเรียกดูข้อมูลสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

รูปประกอบ PerfStack (Save and Load)

 

จุดเด่นของ PerfStack – แชร์ข้อมูลให้กับทีมงานที่เกียวข้อง (Share)

นอกจากการบันทึกและนำกลับมาใช้งานแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการแชร์ข้อมูลให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ PerfStack สามารถแชร์ข้อมูลให้ทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการแก้ไขปัญหา IT ที่ตรงจุด เพียงแค่กดปุ่ม share และนำ URL ส่งให้ทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

 

รูปประกอบ PerfStack (Share)

 

จุดเด่นของ PerfStack – Export ข้อมูลเป็น .csv

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับทีมที่ต้องการนำข้อมูลจาก PerfStack ไปใช้เรียบเรียงข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ต่อได้ PerfStack สามารถทำการ export ข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .csv เพื่อนำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์เพิ่มเติม

 

รูปประกอบ PerfStack (Export)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ในปัจจุบัน PerfStack รองรับค่า metric ที่สามารถนำมาแสดงผลได้จาก module ของ SolarWinds ดังนี้

  • NPM – Network Performance Monitoring
  • NTA – Netflow Traffic Analyzer
  • NCM – Network Configuration Management
  • SAM – Server and Application Monitoring
  • WPM – Web Performance Monitor
  • VMAN – Virtualization Manager
  • SRM – Storage Resources Monitoring

โดยในอนาคตจะเปิดรองรับ module อื่นๆ เพิ่มเติมอีกต่อไป

 

และพิเศษสุดๆ กับ PerfStack 2.0 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำ event เข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาในระบบ IT โดยเพิ่ม 2 ความสามารถสุดพิเศษ เช่น

  1. Real-Time Polling สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time !!
  2. การนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบมาทำการเรียบเรียงเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ ด้วย Data Explorer !!

 

สำหรับผู้ใช้งาน SolarWinds อยู่และต้องการ upgrade เพื่อใช้งาน feature PerfStack สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ NPM ver.12.1 และ SAM ver.6.4 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!!!!!

 

อ่านเพิ่มเติมและทดลองใช้งาน Solarwinds software PerfStack คลิ๊กที่นี่ >> PerfStack หรือทดลองใช้งานบน online demo ได้ทันทีจาก http://oriondemo.solarwinds.com/

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำและปรึกษาเรื่องการทำระบบ Hybrid IT-Monitoring System ได้จาก

Niti Charoenkwanchai

Email:  niti.cha@solarwinds.com  and  pichsinee.k@solarwinds.com

Line@ ID: @slwth


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เปิดตัว NUC 13 Pro ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core

Intel ได้ประกาศเปิดตัว Intel NUC 13 Pro (code-named Arena Canyon) ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core …

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS

QNAP ออกประกาศเตือนช่องโหว่ Linux Sudo ใหม่บนอุปกรณ์ NAS ล่าสุดออกแพตช์อุดช่องโหว่นี้แล้วบางส่วน