CDIC 2023

รู้จัก SolarWinds Perfstack: Dashboard กลางสำหรับทำ Performance Analysis ของทุกระบบ IT จาก SolarWinds

สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอุปกรณ์และระบบที่หลากหลายแล้ว การเกิดปัญหาในระหว่างการทำงานของผู้ใช้ระบบคงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจนัก หนำซ้ำหากปัญหาที่เกิด ไม่สามารถค้นหาหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อทั้งองค์กร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ หรือแม้กระทั่งภาพรวมของธุรกิจ ยิ่งเป็นระบบงาน IT ที่ใหญ่ก็จะยิ่งมีหลากหลายทั้งด้านอุปกรณ์ ระบบ และทีมงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อแบ่งหน้าที่และแบ่งงานกันดูแลรับผิดชอบ  จนอาจทำให้เกิดความซับซ้อนของระบบที่ต้องคอยดูแลและจัดการ

จากการสำรวจและสังเกตุจาก บริษัทชั้นนำ ทาง SolarWinds พบว่า ทีมงานเหล่านี้มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับงาน monitoring เป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ก็ยังขาดการนำข้อมูลมาใช้ทำงานร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า Collaboration เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

SolarWinds เล็งเห็นความสำคัญของระบบ Monitoring ของทีมงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลระบบขององค์กร จึงทำการต่อยอดด้วยความสามารถในการเชื่อมโยง, รวบรวมข้อมูล (Correlation) เพื่อให้ทีมงานที่ดูแลระบบ ได้เห็นภาพของสิ่งที่ทีมงานกำลังดูแลอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการ monitoring และแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกลายเป็น PerfStack

 

แล้ว PerfStack คืออะไร?

PerfStack คือความสามารถใหม่ล่าสุดของ Orion Platform จาก SolarWinds ที่รวบรวมข้อมูลของระบบที่ SolarWinds สามารถเก็บรวบรวมมาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่ง Network, System แล้วนำมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้างเป็น Dashboard ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเฝ้าสังเกตุ ได้อย่างรวดเร็ว

 

รูปภาพตัวอย่าง PerfStack

 

จุดเด่นของ PerfStack – การรวบรวม, การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Correlation)

เราสามารถรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์หรือระบบที่หลากหลาย มาไว้บนหน้าจอเดียวกันเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระบบ Network, Application, System, Virtualization, Storage หมดปัญหาเรื่ืองของข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกันจากแต่ละระบบ และช่วยให้ทีมงานที่ดูแลระบบเห็นภาพของโครงสร้างระบบ IT ไปในทิศทางเดียวกัน

 

รูปประกอบ PerfStack (Data Correlation)

 

จุดเด่นของ PerfStack – แค่ลากและวาง (Drag-and-Drop)

ปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าเครื่องมือหรือ monitoring tools ที่ใช้นั้นมีความยุ่งยากในการปรับแต่ง (customize) ทำให้ใช้เวลานาน หรือมีบ้างบางครั้งที่ทีมงาน มองว่าใช้งานยากจนทำให้เลิกใช้ หรือไม่ใช้อีกต่อไป ด้วยความสามารถของ PerfStack ทำให้งานของผู้ดูแลระบบง่ายขึ้น แค่เราลากและวางข้อมูลที่เราต้องการลงบนหน้า dashboard  ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการแก้ไข code เพื่อการแสดงผลหรือการจัดเรียงหน้า monitoring ที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป

 


video ประกอบ PerfStack (Drag-and-Drop)

 

จุดเด่นของ PerfStack – บันทึกและนำกลับมาใช้ใหม่ (Save and Load)

สำหรับระบบงานที่ใหญ่และมีข้อมูลที่เยอะ PerfStack สามารถนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้กลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องคอยระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอยู่เรื่อยๆ ทำให้การเรียกดูข้อมูลสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

รูปประกอบ PerfStack (Save and Load)

 

จุดเด่นของ PerfStack – แชร์ข้อมูลให้กับทีมงานที่เกียวข้อง (Share)

นอกจากการบันทึกและนำกลับมาใช้งานแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการแชร์ข้อมูลให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ PerfStack สามารถแชร์ข้อมูลให้ทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการแก้ไขปัญหา IT ที่ตรงจุด เพียงแค่กดปุ่ม share และนำ URL ส่งให้ทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

 

รูปประกอบ PerfStack (Share)

 

จุดเด่นของ PerfStack – Export ข้อมูลเป็น .csv

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับทีมที่ต้องการนำข้อมูลจาก PerfStack ไปใช้เรียบเรียงข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ต่อได้ PerfStack สามารถทำการ export ข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .csv เพื่อนำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์เพิ่มเติม

 

รูปประกอบ PerfStack (Export)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ในปัจจุบัน PerfStack รองรับค่า metric ที่สามารถนำมาแสดงผลได้จาก module ของ SolarWinds ดังนี้

  • NPM – Network Performance Monitoring
  • NTA – Netflow Traffic Analyzer
  • NCM – Network Configuration Management
  • SAM – Server and Application Monitoring
  • WPM – Web Performance Monitor
  • VMAN – Virtualization Manager
  • SRM – Storage Resources Monitoring

โดยในอนาคตจะเปิดรองรับ module อื่นๆ เพิ่มเติมอีกต่อไป

 

และพิเศษสุดๆ กับ PerfStack 2.0 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำ event เข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาในระบบ IT โดยเพิ่ม 2 ความสามารถสุดพิเศษ เช่น

  1. Real-Time Polling สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time !!
  2. การนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบมาทำการเรียบเรียงเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ ด้วย Data Explorer !!

 

สำหรับผู้ใช้งาน SolarWinds อยู่และต้องการ upgrade เพื่อใช้งาน feature PerfStack สามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ NPM ver.12.1 และ SAM ver.6.4 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!!!!!

 

อ่านเพิ่มเติมและทดลองใช้งาน Solarwinds software PerfStack คลิ๊กที่นี่ >> PerfStack หรือทดลองใช้งานบน online demo ได้ทันทีจาก http://oriondemo.solarwinds.com/

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำและปรึกษาเรื่องการทำระบบ Hybrid IT-Monitoring System ได้จาก

Niti Charoenkwanchai

Email:  niti.cha@solarwinds.com  and  pichsinee.k@solarwinds.com

Line@ ID: @slwth


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …