Breaking News

แนะนำเทคโนโลยีสำรองข้อมูล Oracle Database อย่างง่ายดาย และเร็วขึ้นถึง 51.1% ด้วย Veritas Netbackup Copilot for Oracle

veritas_logo

ที่ผ่านมางานสำรองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลชั้นนำอย่าง Oracle นั้นถือเป็นงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพราะผู้ดูแลระบบนั้นต้องหัดเรียนรู้ทั้งการสำรองข้อมูลและกู้คืนแบบ Native ของ Oracle ไป ควบคู่กับการสำรองและกู้คืนระบบด้วย Backup Software ที่องค์กรใช้งาน และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้ทาง Veritas ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร จึงได้ทำการออกแบบโซลูชันสำหรับการสำรองข้อมูล Oracle Database โดยเฉพาะ ที่เหล่าผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลควรทำความรู้จักแนวคิดกันเอาไว้ดังนี้

veritas_netbackup_appliance_3up_composite_left

 

ปัญหาของการสำรองข้อมูล Oracle Database ในอดีต

โดยทั่วไปนั้น การสำรองข้อมูลของระบบ Oracle Database นี้จะตกเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ Database Administrator ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ และ System/Backup Engineer ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบงานและการสำรองข้อมูลของระบบโดยรวม

แต่เนื่องจากระบบฐานข้อมูลอย่าง Oracle Database นั้นมีพฤติกรรมเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากระบบ Application หรือข้อมูลรูปแบบอื่นๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงรูปแบบการกู้คืนข้อมูลนั้นก็มีความหลากหลายกว่าระบบอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้และแนวคิดในการสำรองข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนี้จึงต้องแตกต่างออกไปจากระบบอื่นๆ

เหล่า Database Administrator นั้นก็มักจะคุ้นเคยกับการสำรองข้อมูลด้วย RMAN บน Oracle เป็นหลัก แต่ RMAN เองนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ Media ที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหลากหลายแหล่ง ในขณะที่การกู้คืนข้อมูลทั้งระบบเองก็ยังอาศัยเวลาค่อนข้างมาก รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้นั้นจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่

ในทางกลับกัน เหล่า System Engineer หรือ Backup Engineer นั้นก็จะถนัดในการใช้งาน Backup Software มากกว่า ซึ่งถึงแม้ Backup Software ต่างๆ เหล่านี้จะมีความสะดวกในการบริหารจัดการและการตรวจสอบข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้ แต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์การสำรองข้อมูลเชิงลึกได้อย่างสะดวกเหมือนกับ RMAN

 

แนะนำ Veritas NetBackup Copilot for Oracle

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร Veritas Technologies ได้เล็งเห็นประเด็นปัญหาข้อนี้และทำการออกแบบระบบ Veritas NetBackup Copilot for Oracle ขึ้น เพื่อให้เหล่า Database Administrator และ System/Backup Engineer สามารถทำการบริหารจัดการการสำรองข้อมูลของ Oracle Database ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

Veritas NetBackup Copilot for Oracle นี้เป็น Backup Appliance ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Database ได้ด้วยการให้บริการโปรโตคอล NFS ให้เครื่อง Database Server มองเห็นพื้นที่สำรองข้อมูลอีก 1 Volume เพื่อให้ Database Administrator สามารถทำการสำรองข้อมูลของ Oracle Database ด้วยชุดคำสั่งใน RMAN ที่คุ้นเคยได้ทันที

ในขณะเดียวกัน Veritas NetBackup Copilot for Oracle นี้ก็มีการ Integrate ระบบเข้ากับระบบ RMAN ของ Oracle Database ด้วย เพื่อให้ RMAN Catagog นั้นถูก Synchronize ร่วมกันระหว่างสองระบบนี้อยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบของ Veritas เองสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์

และด้วยการนำเทคโนโลยี Oracle Incremental Merge มาใช้ Veritas NetBackup Copilot for Oracle จะทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อให้การสำรองข้อมูลหลังจากการทำ Full Backup ครั้งแรกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

จากการอ้างอิงรายงานของ ESG Veritas NetBackup Copilot for Oracle สามารถช่วยให้องค์กรประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลงได้ถึง 94% ในการสำรองข้อมูลครั้งถัดๆ ไป การสำรองข้อมูลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นถึง 51.5% และการกู้คืนข้อมูลเองก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายภายในขั้นตอนเดียวอีกด้วย

 

ด้วยแนวทางนี้ ทำให้ทั้ง Database Administrator และ System/Backup Engineer ไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสำรองข้อมูลของระบบ Oracle Database แต่อย่างใด ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมความสามารถในการบริหารจัดการการสำรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆ กัน

 

ติดต่อ Veritas ได้โดยตรง

veritas_logo

สำหรับ Systems Integrator หรือ Software House ที่มีการนำเสนอหรือพัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับ Big Data Analytics, Storage Management, Database, Backup, Replication หรือ Disaster Recovery ทางทีมงาน Veritas ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชั่นของคุณด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ของ Veritas โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทีมงาน Veritas Thailand ได้ทันทีที่ 02-627 9000 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทันทีที่ https://www.veritas.comAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Business Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้าน Payment ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะถูกใช้งานในอนาคต พร้อมโซลูชันสำหรับการปกป้องระบบและข้อมูลด้าน Payment ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย: VMware NSX Advanced Load Balancer

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง "VMware NSX Advanced Load Balancer" เพื่อทำความรู้จักกับความสามารถใหม่ๆ ใน VMware vSAN 7.0 ที่จะช่วยเปลี่ยน Data Center ขององค์กรให้ก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud ได้อย่างง่ายดาย บริหารจัดการได้คล่องตัว และปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้