เสริมแกร่งโหมดป้องกันภัยข้อมูลให้ทุกบริการด้านซอฟต์แวร์ ด้วย Veritas NetBackup SaaS Protection ตอบโจทย์ทุกคอมไพลแอนซ์ในการปกป้องสำรองและกู้คืนข้อมูลจากการใช้งาน Software as a Service

ปัจจุบัน บริการใช้งานด้านซอฟต์แวร์แบบ Software as a Service (SaaS) เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะโดยรูปแบบใช้งานแบบ On-prem ในองค์กรหรือบนคลาวด์ ตัวอย่างเช่น บริการออฟฟิศ 365 ไมโครซอฟท์ แชร์พอยต์ เป็นต้น ข้อดีก็คือ องค์กรไม่ต้องแบกภาระซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ การจ่ายค่าบริการแบบสมัครใช้งาน (Subscription) ที่ยืดหยุ่นต่อองค์กรในการปรับปรุงงบประมาณให้เหมาะกับลักษณะงานและจำนวนผู้ใช้ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานจากทุกส่วนงานภายใต้มาตรฐานซอฟต์แวร์แบบเดียวกันในทุกที่ทั่วโลก (Remote Working) 

อย่างไรก็ตาม แม้การใช้งานในรูปแบบ SaaS จะมีข้อดีหลายประการ แต่หลายองค์กรยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของข้อมูลต่อผู้ให้บริการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจจากแรนซั่มแวร์ การกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบออกไปโดยความผิดพลาดของผู้ใช้หรือใครก็ตาม การจัดความปลอดภัยได้ตรงตามมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ความสามารถในการตรวจติดตามข้อมูลขององค์กรว่าถูกประมวลผลที่คลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาคใดของผู้ให้บริการ เป็นต้น 

เผยจุดเสี่ยงการใช้งาน SaaS

บริษัทวิจัยอย่าง ESG ได้เปิดเผยความเสี่ยงข้อมูลสูญหายจากบริการด้านซอฟต์แวร์ หรือ SaaS ว่าเกิดจากการความผิดพลาดในการลบข้อมูลมากถึง 45% ซึ่งจำเป็นที่องค์กรต้องมีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ดีพอ ขณะที่สัญญาบริการ SaaS จะอยู่บน เงื่อนไขความรับผิดชอบร่วมกัน (Sharing Responsibility Model) โดยผู้ให้บริการรับผิดชอบเฉพาะส่วนของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ขณะที่การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องจัดหาระบบมาเอง ซึ่งแม้ตัวซอฟต์แวร์เองจะมีฟังก์ชันทำซ้ำข้อมูลแบบซิงโครไนซ์ (Synchronized Replicate Data) แต่ไม่ได้ครอบคลุมแรนซั่มแวร์ การลบข้อมูล หรือการเข้ารหัสข้อมูล กระทั่งฟังก์ชันถังรีไซเคิล (Recycle Bin) ก็มีระยะจำกัดในการเก็บข้อมูลเอาไว้ โดยทั้งสองฟังก์ชันดังกล่าวไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นวิธีในการสำรองและกู้คืนข้อมูลขององค์กรแต่อย่างใด

Office 365 เป็นตัวอย่างหนึ่งของบริการ SaaS ที่ผู้ให้บริการคือไมโครซอฟท์จะให้การสนับสนุนเฉพาะการทำงานของซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ไม่รับดูแลและกู้คืนความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลที่เกิดจากแรนซั่มแวร์ มัลแวร์ หรือโดยความผิดพลาดของผู้ใช้งาน รวมทั้งยังจำกัดเวลาการเก็บข้อมูลที่ถูกลบในถังรีไซเคิล เช่น ไม่เก็บอีเมล์ที่ถูกลบเกิน 30 วัน รวมถึงหากต้องการกู้คืนต้องใช้เวลานานและยากในการกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ครบถ้วน 

บอกลาความยุ่งยากด้วย Veritas NetBackup SaaS Protection

สำหรับองค์กรใดที่กำลังมองหาเครื่องมือในการสำรองและกู้คืนข้อมูลบนบริการ SaaS ทั้งแบบ On-prem และคลาวด์ Veritas NetBackup SaaS Protection นับเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์องค์กรเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้บริการ SaaS ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ ระบบอีเมล์ ไมโครซอฟท์ แชร์พอยต์ ไมโครซอฟท์ ทีม ออฟฟิศ 365 วันไดรฟ์ กูเกิลไดรฟ์ บ็อกซ์ไดรฟ์ สเลค ออฟฟิศ 365 เป็นต้น โดย

  • เพิ่มขีดความสามารถในการปรับ-ขยายระบบได้สะดวกรวดเร็วเพื่อรองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากกว่า 3,000 ยูสเซอร์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกดูแลเป็นอย่างดีบนระบบของเวอร์ริทัส สามารถกำหนดระยะเวลาหรือขอบข่ายในการแบ็คอัพข้อมูลแบบออนดีมานด์ เช่น ต้องการแบ็คอัพทุกกี่ชั่วโมง หรือแบ็คอัพเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูลสามารถทำได้โดยละเอียด (Granular Recovery) คือ กู้คืนทั้งหมดหรือเฉพาะไฟล์ข้อมูลบางส่วน เมื่อข้อมูลถูกกู้คืนได้แล้ว จะยังคงเก็บไว้ที่เดิมหรือย้ายไปเก็บที่ใหม่ก็สามารถเลือกได้ทั้งในแบบ On-prem หรือบนคลาวด์
  • ครอบคลุมความปลอดภัยของข้อมูลในระดับเอ็นเตอร์ไพรส์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ (Enterprise-grade Security) ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับ Azure AD ในการเข้าถึงระบบคลาวด์ผ่านการยืนยันตัวบุคคลครั้งเดียว (Single Sign-On) การจัดระบบบริการเข้ารหัสข้อมูลร่วมกับการใช้งานกุญแจถอดรหัสข้อมูลส่วนตัว (Private Key) เพื่อลดความกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ
  • เปิดทางให้ผู้ใช้งานระดับเอนด์ยูสเซอร์สามารถสร้างระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลได้ด้วยตัวเอง 
  • สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนการสำรองหรือกู้คืนข้อมูลสำคัญบนเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์ของเวอร์ริทัส ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานกว่า 50 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลสำคัญขององค์กร หรือข้อมูลที่สูญหายได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า e-Discovery
  • จบปัญหาการสำรองและกู้คืนข้อมูลบนออฟฟิศ 365 โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายเพื่อควบคุมการลบข้อมูล สามารถสร้างชุดข้อมูลสำรองเก็บไว้บนไมโครซอฟท์ อาซัวร์ หรือบนระบบออฟไลน์เพื่อป้องกันแรนซั่มแวร์ รวมถึงการกู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาข้อมูลที่เร็วและลึกถึงระดับเนื้อความในไฟล์และไฟล์แนบ โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการแยกพื้นที่จัดเก็บเฉพาะลูกค้าแต่ละราย จะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าหลายรายมาเก็บปะปนกันแม้เป็นการใช้งานแอปพลิเคชันเดียวกันก็ตาม

เมื่อแนวโน้มการใช้งานซอฟต์แวร์ในรูปแบบ As a Service กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีคลาวด์ การมีโซลูชันเป็นการเฉพาะอย่าง Veritas NetBackup SaaS Protection ย่อมการันตีความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญทางธุรกิจที่แม้สูญหายไปก็สามารถกู้คืนกลับมาได้อย่างแน่นอน 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมติดต่อ Yip In Tsoi

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02 353 8600 ต่อ 3210
e-mail: yitmkt@yipintsoi.com


About PRY

Check Also

6 เทรนด์ Cybersecurity ปี 2024 โดย Gartner

ในโลกที่ Generative AI เฟื่องฟู การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยย่อมต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย Gartner ได้สรุป 6 เทรนด์ด้าน Cybersecurity สำหรับปี 2024 และอนาคตอันใกล้ ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้

Tenable ออกโซลูชันใหม่ Tenable One for OT/IoT

IT ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะถูกโจมตีได้ แต่ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาระบบ OT และ IoT ในการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองการรู้จักช่องโหว่ที่เป็นความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบ IT ล่าสุด Tenable ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการช่องโหว่ได้ขยายความสามารถใหม่ให้แพลตฟอร์ม Tenable One รองรับการบริหารจัดการช่องโหว่สำหรับ …