Black Hat Asia 2021

Avalant OneWeb: มิติใหม่ของการพัฒนา Application ระดับองค์กร ให้การพัฒนา Software ไม่กลายเป็นคอขวดอีกต่อไป

avalant_logo

การพัฒนา Software เพื่อใช้งานภายในองค์กรให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร หลายๆ องค์กรเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการพัฒนา Software ด้วยการนำแนวคิดต่างๆ มาใช้กันอย่างหลากหลาย เมื่อเร็วๆ นี้ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับบริษัท Avalant ซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจต่อการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OneWeb ขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตชาวไทยที่น่าสนใจ และขอหยิบยกมาแนะนำให้ได้รู้จักกันเอาไว้ ณ ที่นี้ครับ

avalant_oneweb_banner

บทสรุปผู้บริหาร

การพัฒนา Software เพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจนั้น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจในการดำเนินธุรกิจระดับองค์กรในทุกวันนี้ และเป็นความท้าทายที่แต่ละองค์กรจะต้องสามารถพัฒนา Software ขึ้นมาให้ตอบโจทย์การใช้งาน และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อเสริมขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานในองค์กร และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไปพร้อมๆ กัน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนา Software นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมขึ้นมาพัฒนา Software หรือการจ้างบุคลากรภายนอกมาช่วยพัฒนา Software ที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้นั้นก็ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่โครงการจะล่าช้าหรืออาจถึงขั้นไม่สำเร็จ กลายมาเป็น Software ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของธุรกิจได้

ด้วยเหตุนี้ Avalant จึงได้พัฒนาระบบ OneWeb ซึ่งเป็น Platform สำหรับการพัฒนา Software แบบ Configuration-based ซึ่งองค์กรไม่จำเป็นต้องจ้างนักพัฒนา ผู้ใช้งานหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือนักวิเคราะห์ระบบนั้นสามารถเข้ามาพัฒนา Software ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม ทำให้การพัฒนา Software ให้ตรงต่อความต้องการในการใช้งานนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้นักพัฒนา Software จำนวนน้อยลง และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับองค์กรที่ต้องการ Software สำหรับมาใช้ตอบโจทย์การทำงานในแต่ละแผนกขององค์กร

นอกจากช่วยให้การพัฒนา Software ตรงตามความต้องการมากขึ้นแล้ว OneWeb ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการพัฒนา Software ขององค์กรในระยะยาวลง ในขณะที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับ Software ให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้งาน Software ที่ตอบโจทย์ในการทำงานอย่างแท้จริงได้อีกด้วย

 

Challenge: Software กลายเป็นหัวใจขององค์กร แต่การพัฒนา Software กลับเป็นจุดบอด

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

การนำระบบ Software มาช่วยในการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้นนั้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับธุรกิจองค์กรทุกขนาดในทุกวันนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบงานสำหรับใช้งานภายในองค์กรอย่าง ERP, CRM, HR, Finance, Account และอื่นๆ อีกมากมาย หรือระบบงานสำหรับใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่าง Support, Marketing หรืออื่นๆ ก็ตาม ทำให้ทุกๆ องค์กรและทุกแผนกต่างมองหา Software เพื่อนำมาใช้งานสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆ ขอองค์กร

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือ Software สำเร็จรูปมักไม่สามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างครอบคลุม เพราะแต่ละองค์กรนั้นก็มีกระบวนการการทำงานและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป การปรับแต่ง Software ให้เหมาะสมต่อรูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงกลายเป็นทางออกขององค์กรขนาดใหญ่เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และทำให้แต่ละองค์กรมี 2 ทางเลือก ได้แก่

  • การซื้อ Software สำเร็จรูปมาปรับแต่งเพิ่มเติม
  • การพัฒนา Software ของตัวเองขึ้นมาทั้งหมด

ซึ่งถ้าหากพิจารณาในเชิงลึกแล้ว ไม่ว่าจะเลือกหนทางไหน องค์กรนั้นก็ต้องจ้าง Software Developer หรืออาจจะถึงขั้นการตั้งทีมพัฒนา Software ขึ้นมาเองภายในองค์กร เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาและควบคุมได้ค่อนข้างยากหากปราศจากผู้นำทีมพัฒนา Software ที่เก่งกาจจริงๆ

สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาถัดจากนั้นก็คือ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเคยดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ต้องปรับตัวให้กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Software และการควบคุมโครงการการพัฒนา Software ให้ได้ เพื่อที่จะทำให้การพัฒนา Software ต่างๆ มาใช้งานภายในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด และทำให้ Software ที่พัฒนาหรือปรับแต่งขึ้นมานั้นสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับทุกองค์กร และนับได้ว่าเป็นโจทย์ที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำสำหรับหลายๆ องค์กร

Avalant เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Software สำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ มาอย่างยาวนาน และเข้าใจโจทย์ข้อนี้ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญเป็นอย่างดี และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของระบบ OneWeb ซึ่งเป็น Platform ที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถสร้าง Enterprise Class Software ที่ต้องการขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องมีทีมพัฒนาขนาดใหญ่อีกต่อไป

 

Solution: OneWeb – Platform จาก Avalant สำหรับการตอบโจทย์ Software องค์กรได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ด้วยแนวคิดแบบ Agile อย่างแท้จริง

avalant_oneweb_low-code_platform

จากประสบการณ์ของ Avalant ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ Requirement ในระบบนั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของ Requirement นี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แต่ละโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องล่าช้าออกไปอีกด้วยเช่นกัน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง Requirement นั่นก็หมายถึงการแก้ไข Source Code ของ Software และก็ต้องนำไปเข้ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหม่ รวมถึงการตรวจรับจากผู้ใช้งานใหม่อีกด้วย

ด้วยความเป็นมืออาชีพทางด้านการพัฒนา Software ของ Avalant ที่เป็นทั้งผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 5 เป็นรายแรกของประเทศไทย และการใช้แนวคิดของ Agile เข้ามาผสานในการพัฒนา Software มาโดยตลอด ทำให้ Avalant นั้นคิดว่าการพัฒนา Software ในอนาคตนั้นควรจะต้องมีความยืดหยุ่นให้มากที่สุด ในขณะที่ต้องลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนา Software ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ Requirement ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

avalant_oneweb_platform_components

OneWeb ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Software ขององค์กรให้รวดเร็วที่สุด จึงได้กลายเป็น Platform สำหรับการพัฒนาระบบ Software ที่ตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบขององค์กรได้ตามต้องการ โดยที่ผู้ใช้งานและผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจสามารถทำการสร้าง Workflow การทำงานของ Software เพื่อรองรับแต่ละกระบวนการการทำงานที่ต้องการ, การกำหนด Business Logic ต่างๆ ในการทำงาน, การเข้าถึงและบันทึกข้อมูลลงไปยังฐานข้อมูล รวมถึงออกแบบหน้าตาการใช้งานหรือ User Interface ได้ด้วยตัวเองทันทีแบบ Drag & Drop และไม่ต้องเขียนโปรแกรมขั้นสูง เกิดเป็นการพัฒนา Enterprise Class Software แบบ Configuration-based ขึ้นมาแทน

avalant_oneweb_app_designer_patent_technology

ด้วยความโดดเด่นในการเปิดโอกาสให้เหล่าบุคลากรทางสายธุรกิจ และผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา Software เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย ทำให้ OneWeb กลายเป็น Software Platform ที่สามารถตอบโจทย์ของทุกภาคส่วนในทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน โดยทุกๆ ครั้งที่ Avalant เข้าไปนำเสนอและพัฒนาระบบ Software ให้กับองค์กรต่างๆ โดยมี OneWeb เป็น Platform กลางนั้น ทาง Avalant ก็จะนำประสบการณ์การทำงานแต่ละครั้งมาสร้างเป็น Ready-made Application เป็น Template สำหรับตอบโจทย์ในแต่ละแผนกขององค์กรเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการต่อยอดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก ดังนี้

  • CRM & Marketing
  • Workforce Management
  • E-Commerce
  • Social Workplace
  • B2B & Supply Chain
  • Asset and Facilities Management

avalant_oneweb_use_cases

ไม่เพียงแต่ความยืดหยุ่นในการนำ OneWeb ไปใช้พัฒนา Software สำหรับองค์กรได้แบบ Configuration-based เท่านั้น ในเชิงของการนำไปติดตั้งใช้งานบน IT Infrastructure นั้น OneWeb ก็รองรับได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows/Linux/Unix, การพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จาก Desktop/Mobile, การทำงานบน Virtualization Infrastructure ได้หลากหลาย, การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลและการใช้งานบน Application Server ได้หลากหลาย รวมถึงยังสามารถเลือกติดตั้งบน Hardware ได้อย่างอิสระ ก็ทำให้ OneWeb กลายเป็น Platform ที่สามารถใช้งานได้ใน IT Infrastructure ของทุกองค์กรได้ทันที

แต่สำหรับการนำไปใช้ในธุรกิจที่มีความต้องการทั้งในแง่ของความมั่นคงทนทาน, ความปลอดภัย, ความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, การสำรองข้อมูลหรือสำรองระบบในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการต่อยอดในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น IBM เองนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งสำหรับการเลือกใช้เป็น IT Infrastructure ให้กับระบบ OneWeb ไม่ว่าจะเป็นระบบ Applciation Server อย่าง IBM WebSphere, ระบบฐานข้อมูลอย่าง IBM DB2, ระบบปฏิบัติการอย่าง IBM AIX, ระบบ Hypervisor อย่าง IBM PowerVM, เครื่อง Server ประสิทธิภาพสูงอย่าง IBM Power Systems และ Storage จาก IBM ที่ทั้งหมดนี้รองรับความสามารถในการทำ High Availability, Disaster Recovery, Security และ Compliance จากโซลูชั่นต่างๆ ของ IBM ได้อย่างครบถ้วน

avalant_oneweb_supports_ibm_cloud_and_ibm_pureflex

ในขณะเดียวกัน OneWeb เองก็สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Software Solution ต่างๆ ของ IBM เพื่อเสริมขีดความสามารถในการทำธุรกิจ, การตัดสินใจ และการใช้ระบบ Analytics ของ IBM สำหรับตอบโจทย์ของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น IBM Operational Decision Manager, IBM Business Process Management หรือแม้แต่ IBM Enterprise Content Management ก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ การใช้งาน OneWeb จาก Avalant ในแต่ละองค์กร จึงเป็นการช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละองค์กรได้ ด้วยการเพิ่มความรวดเร็วและความคล่องตัวในการพัฒนา Software ขึ้นมาตอบโจทย์ต่างๆ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วจากผู้ใช้งานเอง ในขณะที่องค์กรเองก็สามารถลดการลงทุนทางด้านทีมพัฒนา Software ภายในองค์กรลงไปได้ ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่รวดเร็วในทุกวันนี้ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

 

Result: องค์กรสามารถพัฒนา Software ได้รวดเร็ว, ตอบโจทย์การใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายลง

OneWeb สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ ที่นำ OneWeb ไปใช้งานได้อย่างมากมาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 แง่มุมได้ดังต่อไปนี้

avalant_oneweb_cost_saving

1. การพัฒนา Software มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยแนวคิดของการพัฒนา Software ในแบบ Configuration-based ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมขั้นสูงอีกต่อไป ทำให้การพัฒนา Software นั้นเกิดขึ้นได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง Requirement ต่างๆ รวมถึงสามารถนำผลลัพธ์การปรับแต่งค่า, การกำหนดรูปแบบการแสดงผลใหม่ หรือการสร้าง Workflow ใหม่ๆ ไปตรวจสอบกับผู้ใช้งานได้ทันที ทำให้สามารถลดเวลาในการพัฒนา Software, การตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจรับจากผู้ใช้งานลงไปได้เป็นอย่างมาก

และด้วยการพัฒนาแบบ Configuration-based นี้ ก็ทำให้การเกิดความผิดพลาดในการพัฒนา Software หรือการเขียนโปรแกรมลดลง ทำให้จำนวน Bug ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา Software มีน้อย ส่งผลต่อเนื่องไปถึงงานของฝ่าย QA ที่ลดลง, เวลาที่ใช้ในการพัฒนา Software ที่ลดลง รวมไปถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานที่ลดน้อยลงอีกด้วย

 

2. ทุกภาคส่วนขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

ด้วยความง่ายในการพัฒนา Software ใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรต้องการ ทำให้แผนกต่างๆ ขององค์กรสามารถสร้าง Software เพื่อมาสนับสนุนการทำงานต่างๆ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังตรงตามความต้องการย่อยของผู้ใช้งานได้จากการเปลี่ยนแปลง Requirement ระหว่างการพัฒนาโดยไม่เสียเวลาเพิ่มเติมมากนัก ก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละทีมและภาพรวมของทั้งองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจน เนื่องจากความง่ายดายในการทำงานที่เกิดจากการมี Software ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของพนักงานแต่ละคนนั่นเอง

 

3. ค่าใช้จ่ายขององค์กรลดลง

จากความสามารถของ OneWeb ที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถพัฒนา Software ที่ต้องการขึ้นมาได้แบบ Configuration-based ก็ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถลดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพัฒนา Software ลง, ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Software ลง และลดค่าใช้จ่ายในการต้องลงทุนกับ Software อื่นๆ หรือระบบ ERP ที่มีราคาแพงและมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการ Consult ระยะยาวลง ทำให้องค์กรสามารถลงทุนเพิ่มเติมกับการพัฒนาบุคลากรในแผนกต่างๆ ให้สามารถเข้ามาพัฒนา Software ด้วยตัวเองได้มากขึ้น ทำให้ในระยะยาวองค์กรจะมีอิสระที่จะพัฒนา Software มาตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นไปด้วย

นอกจากนี้ด้วยแนวคิดการพัฒนา Software แบบ Configuration-based เองก็ทำให้องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่กำลังมองหาระบบ Software สำหรับมาตอบโจทย์การทำงานต่างๆ ในองค์กรนั้น สามารถเริ่มพัฒนา Software ตามความต้องการขององค์กรได้ในค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ไม่สูงนัก และไม่มีกระบวนการที่ซับซ้อนจากการเพิ่มทีมพัฒนา Software เข้ามาในองค์กร รวมถึงสามารถมี Software เพื่อใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น ตอบโจทย์ต้องการวางรากฐานขององค์กรเพื่อรองรับต่อการเติบโตในอนาคตได้อย่างครบถ้วน

 

เกี่ยวกับ Avalant

avalant_logo

Avalant เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Software และระบบ IT Infrastructure เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม โดยหลังจากก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 ทางบริษัท Avalant ก็ได้เริ่มต้นจากการให้บริการทางด้าน Software แก่องค์กร และเป็น IBM Partner มาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2010 ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนา Software CMMI Level 5 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนา OneWeb ระบบ Platform สำหรับการพัฒนา Software แบบ Configuration-based ที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถพัฒนา Software ที่มีคุณภาพได้ตามแนวคิดของการทำ Agile โดยไม่ต้องลงทุนกับทีมพัฒนา Software ภายในองค์กรจำนวนมากอีกต่อไป http://avalant.co.th/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ฟรี eBook: Advanced Image Processing (Revised Edition)

รศ. ดร. สนั่น ศรีสุข อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกหนังสือเรื่อง “การะประมวลผลภาพขั้นสูง (Advanced Image Processing)” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ในรูปแบบ eBook …

ยกระดับงานบัญชี ด้วย RPA ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

หนึ่งในก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบ Manual Process ลดกระบวนการทำงานที่ใช้มนุษย์ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคใหม่ที่ทุกอย่างต้องเร็วแข่งขันกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา หลายบริษัทเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือ ระบบ Automation มาใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของยุคนี้ ได้แก่ Robotic Process …