[Guest Post] Avalant มุ่งพัฒนา ONEWEB Low Code Ecosystem ในประเทศไทย

Avalant จัดงานเปิดตัวพันธมิตร (Partner) รายใหม่เข้าร่วมกันพัฒนา Low Code Ecosystem ในประเทศไทย โดยได้เชิญบริษัทชั้นนำเข้าร่วมเสวนาในงาน ONEWEB Partner Spotlights ดังนี้ Ginkgo Soft โดยคุณชูศักดิ์ หนุเจริญกุล กรรมการบริหาร, Palo Alto Networks (Thailand) โดยดร.ธัชพล โปษยานนท์ Country Director, Thailand and Indochina, บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ โดยคุณวิกรม สกลภาพ General Manager และ POWs Solution โดยคุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) CEO CareerVio และอดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

โดยในงานนี้ Ginkgo Soft เปิดตัวโครงการ Contract Life Cycle Management เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการสัญญาแบบครบวงจร โดยจะนำ zDOX ที่เป็น Document Management + e-Signature พัฒนาร่วมกับ ONEWEB โดยใช้ศักยภาพด้าน BPM (Business Process Management) ใน ONEWEB เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณชูศักดิ์ ได้แสดงความเห็นว่า ได้เจอแพลตฟอร์ม Low-Code มามากมายและมั่นใจว่า ONEWEB มีศักยภาพเทียบเท่าหรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำในตลาดอีกด้วย สามารถรับชมวิดีโอวันงานได้ที่ https://youtu.be/njNiJTiHRfM

ในงานนี้ Avalant ยังเชิญพันธมิตรอีกสามราย คือ Smarterware, Palo Alto Networks และ POWs Solution เข้าร่วมเสวนาในเรื่องการพัฒนา Low Code Ecosystem ในประเทศไทย โดย คุณวิกรม สกลภาพ GM ของบริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ ประทับใจใน ONEWEB และได้นำไปใช้ในการพัฒนาโซลูชัน Digital Transformation ให้กับลูกค้ามากมาย หลากหลาย Use Case เช่น e-Form, Smart Office เป็นต้น และมีแผนในการพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเชื่อว่า ONEWEB ทำให้งานเสร็จเร็ว ในส่วนลูกค้าเองก็ชื่นชอบเพราะใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะขั้นสูงก็สามารถพัฒนาได้ ทำให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นทีละหลาย ๆ โครงการพร้อม ๆ กัน

ส่วนของคุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) POWs Solution มีความประทับใจในคุณภาพและศักยภาพของ ONEWEB และรู้สึกชื่นชมและประทับใจในทีมงาน Avalant เพราะดูแลและ support ได้ดีมาก และรู้สึกทึ่งในความสามารถของแพลตฟอร์มไทยและถือว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับ World-Class ที่ใช้งานได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง แบบไม่มีข้อจำกัด สามารถปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด และแก้ปัญหา Pain Points ของการพัฒนาแบบ Native Traditional Coding ได้เป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยตลอด

สุดท้าย ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ได้ให้ความเห็นว่า องค์กรควรคำนึงถึงเรื่องของ Cybersecurity ควบคู่ไปกับการพัฒนา Application ผ่าน Low Code Platform เพราะเป็นส่วนที่จะทำให้ลดเวลาที่ต้องเสียไปในการทำให้ระบบมีความปลอดภัย โดยควรจะใช้การ Shift Left คือเริ่มทำมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่เนิ่นๆในกระบวนการพัฒนาและใช้เครื่องมือที่ช่วยด้าน CI/CD ให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยเชื่อว่าองค์กรควรขยับไปที่ Cloud Native และ Serverless ในอนาคตอันใกล้ เพื่อสามารถพัฒนาระบบงานได้อย่างคล่องตัว ซึ่งด้วย Prisma Cloud จาก Palo Alto Networks สามารถตอบโจทย์และทำงานร่วมกับ ONEWEB Platform เพื่อป้องกันการโจมตี Application ที่อาจเกิดขึ้นบน Low Code Platform และเชื่อมต่อ (Integrate) ไปยัง Security Operation Center ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างครบวงจร นำไปสู่ Secure Low Code Platform ที่สมบูรณ์ในที่สุด สามารถรับชมวิดีโอวันงานได้ที่ https://youtu.be/bKw_NnlX9YI

“วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พันธมิตรของเรามาช่วยแชร์แนวคิดและประสบการณ์กับ Low Code Platform ในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโซลูชัน การพัฒนา Digital Transformation การพัฒนามาตรฐานด้าน Cybersecurity ต่าง ๆ เพื่อช่วยกันผลักดันการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตด้านดิจิตัลเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ CEO, Avalant กล่าวทิ้งท้าย

หากท่านใดสนใจร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชันด้วย ONEWEB Low Code Platform สามารถติดต่อ คุณเจ จรรยา ธรรมนุญกุล ได้ที่อีเมล janya.t@avlgb.com


About Maylada

Check Also

รวมวิดีโองานสัมมนา NCSA Virtual Summit #2 – Cybersecurity Certificates & Careers

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)​ ร่วมกับ TechTalkThai จัดงานสัมมนา “NCSA Virtual Summit #2” ภายใต้ธีม Cybersecurity Certificates & Careers เพื่อแนะนำสายงานด้าน …

สร้าง Zero-trust ให้องค์กร ด้วยบริการมาตรฐานญี่ปุ่นจาก KDDI Thailand

Zero-trust เป็นแนวความคิดที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูในไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้เป็นเพียงกรอบกว้างๆที่ต้องตีความอย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทขององค์กรที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องมีหลายโซลูชันทำงานผสานกันอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้เองในการปฏิบัติจริงตลอดจนการบริหารจัดการจึงมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อย โดยแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรก้าวไปได้เร็วและมั่นใจได้ก็คือการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลให้คำปรึกษาเพื่อให้จุดมุ่งหมายเกิดขึ้นได้จริง ในบทความนี้เองท่านจะได้รู้จักกับบริการ Managed Service จาก KDDI Thailand ในหมวดงาน Zero-trust ซึ่งนำเสนอบริการด้วยมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น มาติดตามกันครับว่าโซลูชันที่พูดถึงนี้มีโครงสร้างเป็นอย่างไร