CDIC 2023

[Guest Post] ONEWEB Customer Spotlights

Unlocking the Power of Low-Code Platform through customer use cases and experiences June 20th, 2022

ONEWEB โชว์เคสการพัฒนา App ยุคใหม่ด้วย Low-Code Platform

Avalant จัดงาน Customer Spotlights เพื่อให้ลูกค้าได้แชร์ประสบการณ์การใช้ ONEWEB Platform โดยเนื้อหาหลักในวันนี้เป็นการ Update Use Cases ที่พัฒนาด้วย Low-Code ผ่านการเสวนาออนไลน์แบบ Panel Discussion จากสามบริษัทฯ ชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแชร์ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการใช้งาน ONEWEB Platform หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ Deep Dive กับทางทีมงาน ONEWEB โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปภัสสร์ ฟุ้งธรรมสาร Advisor to MD-Corporate Affairs บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด คุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) บริษัท POWs Solution และอดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และคุณพงษ์อมร รอดเศษ Digital Platform Operation บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/oGzUKw3bYRQ

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด โดย ดร. ปภัสสร์ ฟุ้งธรรมสาร Advisor to MD-Corporate Affairs บริษัทเจนบรรเจิด จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต จำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์ ระบบจัดเก็บ ยกย้าย ที่หลากหลายมากที่สุดในประเทศ โดย เจนบรรเจิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าให้แก่ลูกค้ามายาวนานมากกว่า 3 ทศวรรษ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของทางบริษัท และความหลากหลายของสินค้า จึงทำให้บริษัทต้องการทรัพยากรบุคคลด้านไอทีที่เหมาะสมจำนวนมากในการขยายทีมงาน Support แผนก IT ที่มีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาตลอดเวลา ทำให้ประสบปัญหาคอขวดและขาดความคล่องตัวในการที่แผนก IT กลางจะสามารถพัฒนา Application ที่ต้องการได้ทันท่วงที ด้วยเวลาและทรัพยากรต่างๆที่จำกัด ทำให้บริษัทจำเป็นที่จะต้องใช้ Outsource ในการพัฒนา Application ดังนั้น บริษัทจึงได้มองหา Low-Code Platform ที่เหมาะสมลงตัว สามารถ Upskill ให้บุคลากรที่มี Coding Skill ไม่ลึกมากใช้ในการพัฒนา Application Software ต่างๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ตอบโจทย์ในการพัฒนา Application แบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Coding Skill ขั้นสูง โดยให้พนักงานแผนกต่างๆ สามารถเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ ทักษะ ของตนให้สามารถพัฒนา Application ได้ด้วยตัวเอง จึงทดลองเข้าโครงการ Deep Dive ในครั้งนี้

“หลังจากที่ได้ทดลองใช้งาน ONEWEB แล้วพบว่า ONEWEB เป็น Platform ที่ดี ทำให้เห็นว่าเราสามารถสร้าง Application ได้ไม่ยาก ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถช่วยคนที่ขาด Coding Skill เชิงลึกให้สามารถพัฒนา Application ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรู้เรื่อง Coding มากมาย ก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ดีมี Learning Curve ที่สั้น ตลอดจนมี Functions & Features ที่หลากหลายรองรับ ง่ายต่อการนำไปใช้งาน สามารถพัฒนา Application ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านการสร้างความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ Features API ของ ONEWEB เป็นส่วนที่ชอบที่สุด เพราะ Config ง่าย ใช้เวลาไม่นานก็สามารถเชื่อมต่อกับ API ต่างๆจากภายนอกได้ ตลอดจนมีทีมงาน Support ที่สามารถให้คำปรึกษาด้วยดีโดยตลอด จึงช่วย Upskill ให้บุคลากรที่ทางบริษัทมีอยู่ให้สามารถพัฒนา applications ออกมาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล แก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระของทางไอทีในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทได้วางแผนที่จะนำตัว ONEWEB มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดด้านระบบ Approval Process ของตัวงาน Workflow Automation ภายใน (BPM) ที่ต้องการเพิ่มเติมในอนาคต”

บริษัท POWs Solution คุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) และอดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ด้านคุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเทคโนโลยี รวมถึงการเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Coding, UX/UI และ Data Science ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ และสถาบันการศึกษามามากกว่า 20 แห่งนั้น หลังจากได้มีโอกาสได้ใช้งาน ONEWEB สำหรับการพัฒนา Customization Software เฉพาะทาง มีความประทับใจในคุณภาพและศักยภาพโดยรวมของ ONEWEB ที่สามารถตอบโจทย์ในภาพรวมของการทำ Application Software คิดว่าเป็นของต่างประเทศ แต่มารู้ว่าเป็นของคนไทย ยิ่งรู้สึกภูมิใจ ชื่นชมและประทับใจในทีมงาน Avalant เพราะเป็น Low-Code Platform ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นในการรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า โดยเฉพาะในส่วนของ Business Process Workflow และ Process Designer จะสามารถช่วยในการพัฒนา Application Software ต่างๆ ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้นด้วยตัวเองแบบเห็นได้ชัด ตลอดจนได้รับการเอาใจใส่ ดูแล และ Support ที่ดีเยี่ยมจากทีมงานบริษัท Avalant รวมถึงช่องทางในการให้คำปรึกษาเวลาติดปัญหาโดยตลอด รู้สึกทึ่งในความสามารถของแพลตฟอร์มไทยและถือว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับ World-Class ที่ใช้งานได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง แบบไม่มีข้อจำกัด สามารถปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอด และแก้ปัญหา Pain Points ของการพัฒนาแบบ Native Traditional Coding ได้เป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยตลอด

บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพงษ์อมร รอดเศษ Digital Platform Operation บริษัททีโอเอมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเป็นผู้นำทางผลิตภัณฑ์สี มีการพัฒนาต่อยอดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงเล็งเห็นว่าการมีสมรรถนะทางดิจิทัล (Digital Competence) ที่เพรียบพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยให้ทางบริษัทมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางดิจิทัล ให้ดียิ่งขึ้นจึงเข้าร่วมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆที่ทันสมัยด้าน Low-Code Platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆขององค์กรให้เติบโต จึงได้มีการร่วมมือกับทางบริษัท Avalant ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Software และระบบ IT Infrastructure ด้วยเทคโนโลยี ONEWEB มาเป็นตัวช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อน Development Roadmap ของการพัฒนา applications ของทางบริษัท รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการ Support Digitization Transformation ในการพัฒนาศักยภาพของทางบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว สามารถรองรับโครงการต่างๆของทางบริษัทให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยปฏิรูปความคิดของคนในองค์กรให้ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยร่นระยะเวลาและอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับ Process ในการพัฒนา Application Software ต่างๆในองค์กรและทีมงานที่ไม่ได้มี Coding Skill เชิงลึกมากมาย

Use case เบื้องต้นที่ทางบริษัททีโอเอได้นำ ONEWEB และ UI Kit ที่มีให้อยู่แล้วใน Platform มาใช้พัฒนา Front-end เพื่อตอบโจทย์ End Customer คือในส่วนของ “Idea Color” ที่ทางบริษัททีโอเอให้บริการในการออกแบบสีทาบ้านให้ลูกค้าฟรี และเราทำได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยตัวเอง โดยทำแอพนี้ขี้นเพื่อใช้แก้ปัญหาของระบบการออกแบบสีทาบ้าน “Ideal Color” ที่มี Pain Point อยู่เดิม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆที่ต้องการในการติดตามสถานะของงานตัวเองได้ผ่านทางหน้า web ทางบริษัทสามารถร่นระยะเวลาในการ Support ลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้ Developer ในการพัฒนา Application Software ขององค์กร ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยตัวเองผ่านการ Drag & Drop หน้าจอและเชื่อมต่อ API กับ SharePoint โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ในการพัฒนาจัดทำก็สามารถใช้งานได้

“วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางลูกค้าของเรามาช่วยแชร์แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการใช้งาน Low-Code Platform ในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโซลูชัน การพัฒนา Digital Transformation ต่าง ๆ เพื่อช่วยกันผลักดันการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตด้านดิจิตัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ CEO, Avalant กล่าวทิ้งท้าย

หากท่านใดสนใจร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโซลูชันด้วย ONEWEB Low-Code Platform
สามารถติดต่อ คุณเจ จรรยา ธรรมนุญกุล ได้ที่อีเมล janya.t@avlgb.com


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 – 16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …

Linux Foundation เปิดตัว Unified Acceleration Foundation

Linux Foundation เปิดตัว Unified Acceleration Foundation สร้างมาตรฐานกลางสำหรับ Accelerator Programming