CDIC 2023

VST ECS จับมือ HPE Pointnext เปิดให้บริการ HPE Datacenter Care และ Integration & Performance Services

VST ECS (Thailand) ร่วมกับ HPE Pointnext เปิดให้บริการ HPE Datacenter Care และ Integration and Performance Services อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนองค์กรในทุกอุตสาหกรรมพลิกโฉมธุรกิจของตนให้ก้าวหน้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการทำ Digital Transformation รวมไปถึงให้บริการ IT Support แบบพรีเมี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ IT สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

องค์กรทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเพื่อทำ Digital Transformation ถึงแม้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นกว่าเดิม แต่เบื้องหลังความก้าวหน้านั้นก็ทำให้ระบบ IT มีความซับซ้อนและบริหารจัดการได้ยาก ที่สำคัญคือภาระค่าใช้จ่ายด้าน IT Operations ที่เพิ่มขึ้นมา การดึงประสิทธิภาพของระบบ IT ที่ใช้งานอยู่ออกมาให้คุ้มค่ามากที่สุดและคงประสิทธิภาพการทำงานนั้นไว้ จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรต่างให้ความสนใจในปัจจุบัน

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน IT Operations ให้ถึงขีดสุดด้วยบริการ Integration and Performance Services จาก HPE

HPE Pointnext หน่วยธุรกิจของ HPE ที่มุ่งเน้นการให้บริการสนับสนุนและปรึกษาด้าน IT สำหรับพลิกโฉมธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล ได้เปิดให้บริการ Integration and Performance Services เพื่อตอบรับความท้าทายขององค์กรในยุคดิจิทัลที่ต้องการดึงประสิทธิภาพของ IT Operations ออกมาให้ถึงขีดสุด ทั้งในส่วนของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้าน IT ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยบริการของ HPE Pointnext นี้แบ่งออกเป็น 4 บริการย่อย ได้แก่

1. Assessment and Health Check Services

บริการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการทำงานของระบบ IT ขององค์กรโดยอาศัยเครื่องมือและความเชี่ยวชาญจาก HPE Pointnext พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงและรักษาประสิทธิภาพของระบบ IT ให้เต็มที่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดึงประสิทธิภาพของระบบ IT ออกมาได้ถึงขีดสุด

2. ITSM Services

คนและกระบวนการทำงานถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิด Downtime เพื่อให้พนักงานและกระบวนการ IT ภายในองค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Service Management ของ HPE Pointnext จะเข้ามาช่วยประเมินกิจกรรมและพฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข

3. Optimization and Performance Services

บริการลดความเสี่ยงการเกิด Downtime อันเนื่องมาจากปัญหาด้านเฟิร์มแวร์ และรักษาประสิทธิภาพของระบบ IT ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดตลอดเวลาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก HPE Pointnext ที่มีประสบการณ์ด้าน Capacity Planning และ Performance Analysis ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะคอยทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

4. HPE Education Services

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำ Change Management และคอร์สอบรม IT เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในองค์กรให้ก้าวทันตามการทำ Digital Transformation โดยคอร์สอบรมดังกล่าวจะถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กรนั้นๆ รวมไปถึงมีการฝึกปฏิบัติและจำลองสถานการณ์เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงและบังเกิดความคุ้นเคยอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Integration and Performance Services: https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00059443enw

HPE Datacenter Care – บริการ IT Support ที่เข้าใจระบบ IT และธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี

อีกหนึ่งบริการที่สำคัญของ HPE Pointnext คือ HPE Datacenter Care ซึ่งเป็นบริการ IT Support แบบพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน Data Center Support ขององค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะ โดย HPE Pointnext จะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงระบบ IT และธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดีเข้าไปช่วยให้การสนับสนุน ที่สำคัญคือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่องค์กรกำลังใช้งานอยู่ รวมไปถึงใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำ Remote Support เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

หัวใจหลักของบริการ HPE Datacenter Care คือ การสร้างทีมซัพพอร์ตที่นำโดย HPE Account Support Manager ที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับฝ่าย IT ของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ, SLA และ KPI ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถจัดหาบริการ แนวทางปฏิบัติ และการสนับสนุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรได้ดีที่สุด

IT Support เชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและยกระดับ IT Operations

นอกจากบริการ IT Support แบบเชิงรับ (รอคอยเหตุไม่ถึงประสงค์เกิดขึ้น) แล้ว HPE Datacenter Care ยังให้บริการ IT Support แบบเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพของ IT Operations และลดความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงาน กระบวนการ และเทคโนโลยีอีกด้วย เช่น

  • บริการวิเคราะห์และแนะนำแพตช์ระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์ที่ควรอัปเดต
  • บริการสนับสนุนการทำ Change Management
  • การออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลัก IT Service Management (ITSM)
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น ITIL และ ISO/IEC 20000 สำหรับยกระดับ IT Operations และทักษะของฝ่าย IT

นอกจากนี้ HPE Datacenter Care ยังให้บริการ Multivendor Support โดยจะทำหน้าที่เป็นทีมซัพพอร์ตหลัก คอยประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์/โซลูชันด้าน Server, Storage, Networking และ Operating System รายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน IT และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยลดความยุ่งยากและเวลาในการบริหารจัดการกับหลายๆ เจ้าของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPE Datacenter Care: https://www.hpe.com/us/en/services/datacenter-hybrid-services.html

VST ECS พร้อมให้บริการโซลูชัน HPE Pointnext แบบครบวงจร

VST ECS (Thailand) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ HPE Pointnext อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งคอยให้นำปรึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำ Digital Transformation แก่ทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย การันตีด้วยใบรับรองของ HPE หลายรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า ทีมงานของ VST ECS พร้อมให้บริการโซลูชันของ HPE Pointnext แบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจ ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบ Data Center และ Cloud ที่ใช้งานอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงการซัพพอร์ตตลอดเวลาแบบ 7/24

องค์กรที่สนใจบริการ HPE Datacenter Care และ Integration and Performance Services ของ HPE Pointnext สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล renewal-sales@vstecs.co.th หรือโทร 0-2661-6666, 0-2261-2900 ต่อ 1618, 1668


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว