Device Managed Service: เทรนด์ใหม่มาแรงในการดูแลรักษาระบบ IT สำหรับองค์กร

csditeservices_logo

เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ระบบ IT ได้เข้าไปมีบทบาทต่อทุกๆ การดำเนินธุรกิจขององค์กรไปแล้ว และ IT เองก็กำลังจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไปอีกในการทำ Digital Transformation ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงกำลังพบกับภาวะของการที่ IT นั้นเข้าไปมีส่วนสำคัญในทุกๆ กระบวนการขององค์กร และการดูแลรักษาระบบ IT เหล่านี้ก็เริ่มกลายเป็นภาระงานที่หนักหนามากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบภายในแต่ละองค์กร บริการ Device Managed Service (DMS) จึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ทั่วโลก และกำลังเริ่มต้นเข้าสู่ในประเทศไทยด้วย ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบริการ Device Managed Service กันให้มากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจครับ

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

 

รู้จักกับ Managed Services กันก่อนว่ามันคืออะไร

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับคำว่า Device Managed Service นั้น เราต้องมาทำรู้จักกับบริการอย่าง Managed Services กันก่อนว่ามันคืออะไร

โดยทั่วๆ ไปแล้วบริการทางด้าน IT ที่เหล่าองค์กรมักจะเลือกใช้จากเหล่า Systems Integrator หรือ SI ได้นั้นจะมีลักษณะแบบเรียกใช้เป็นครั้งๆ หรือ On-Demand ไป เช่น เมื่ออุปกรณ์เสียหาย หรือเมื่อระบบมีปัญหา ก็เรียก SI เข้ามาช่วยตรวจสอบช่วยแก้ไขปัญหาเป็นครั้งๆ ไป แต่งานหลักๆ ในการดูแลรักษาระบบ IT นั้นก็ยังเป็นงานของ IT Admin อยู่ดี

Managed Services นี้จริงๆ แล้วก็คือบริการ Outsource ในรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากบริการแบบ On-Demand ดังกล่าว โดยบริการแบบ Managed Service นี้มักจะเป็นสัญญาการจ้างแบบ Full Time ซึ่งอาจจะเป็นแบบ 8×5 หรือ 24×7 ก็ตามแต่ แต่พนักงานคนที่มาให้บริการนั้นๆ ก็ยังคงเป็นพนักงานของเหล่าบริษัท SI อยู่ดี และพนักงานคนนั้นต้องทำงานภายใต้สัญญาจ้าง, Service Level Agreement และข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงการทำงานแบบ Remote หรือ On-Site ซึ่งในโมเดลลักษณะนี้เราจะเรียก SI ที่ให้บริการลักษณะนี้ว่า Managed Service Provider นั่นเอง

หลายๆ ครั้งที่บริการแบบ Managed Services นี้จะถูกผูกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเช่าใช้หรือจ่ายเงินตามช่วงเวลาการใช้งานแบบ Subscription เช่น บริการ Cloud Computing, การให้เช่าใช้ Software ต่างๆ หรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ตามแต่ ซึ่งองค์กรเองก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พ่วงมาด้วยนี้ และเมื่อเลิกใช้บริการ Managed Services ไป ผลิตภัณฑ์หรือบริการพ่วงพวกนี้ก็จะถูกยกเลิกตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็มีกรณีที่องค์กรลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือระบบเอง และจ้าง Managed Service Provider มาช่วยดูแลรักษาและใช้งานอย่างเดียวเช่นกัน

บริการแบบ Managed Services มีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้

 • องค์กรสามารถเพิ่มจำนวนคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ต้องการได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาหรือสร้างบุคลากรเอง และได้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาทำงานให้กับองค์กร
 • องค์กรสามารถเลือกเปลี่ยนบริการ Managed Services ไปเลือกใช้ผู้ที่ให้บริการเงื่อนไขดีกว่า หรือพ่วงมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการเสริมที่ดีกว่า หรือใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้ทันที
 • การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้องค์กรก็ควรเลือกให้เหมาะว่างานแบบไหนควรใช้ Managed Services เพื่อมาช่วยเร่งให้องค์กรเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่งานซึ่งเป็น Core Business ขององค์กรนั้นก็อาจต้องเก็บไว้เป็น Know How ของตนเอง เป็นต้น

 

Device Managed Service = บริการ Managed Services สำหรับจัดการอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในองค์กร

Device Managed Service หรือ DMS นี้ก็คือการที่ Managed Service Provider หรือ SI มาให้บริการในการดูแลรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในองค์กร หรือพูดง่ายๆ ก็คือมาช่วยเป็นทีม IT Support ให้กับองค์กรนั่นเอง ทำให้ฝ่าย IT ขององค์กรสามารถเพิ่มบุคลากรเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาของระบบ IT พื้นฐานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ตอบรับได้ต่อการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในองค์กร, จำนวนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้น และความจำเป็นในการใช้งานระบบ IT เพื่อทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยองค์กรก็สามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการจัดการเครื่อง PC, Notebook, Printer หรือจัดการอุปกรณ์เครือข่าย หรือแม้แต่การจัดการอุปกรณ์ภายใน Data Center ก็ได้ตามต้องการ

บริการ DMS นี้มักจะมาพ่วงกับระบบหรือชุดของ Software ที่ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการหรือรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่สุด ทำให้องค์กรเองสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบบริหารจัดการเหล่านี้ลงไปได้ ในขณะที่หลายๆ ครั้งบริการ DMS เหล่านี้ก็มักพ่วงมากับบริการการต่อ Maintenance ให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว DMS นั้นจะเข้ามาเติมเต็มความต้องการขององค์กรในแง่ของ 1) บุคลากรผู้ดูแลระบบ IT พื้นฐาน 2) ระบบสำหรับบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ IT พื้นฐาน 3) การต่อสัญญาดูแลรักษาอุปกรณ์และการจัดหาอุปกรณ์สำรองมาทดแทน

csd_dms02

Device Managed Service ไม่ทำให้ IT Admin ตกงาน แต่ทำให้ IT Admin มีเวลาไปทำงานที่สำคัญมากขึ้น

เมื่อเข้าใจแล้วว่า Device Managed Service หรือ DMS คืออะไร ผู้ดูแลระบบหรือ IT Admin หลายๆ คนเองก็อาจกังวลว่าบริการลักษณะนี้จะทำให้ตนเองตกงานได้หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เช่นนั้น เพราะเหล่า IT Admin จะสามารถทำงานได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นเหมือนมีลูกมือมาช่วยทำงานมากกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้าหากองค์กรแห่งหนึ่งมี IT Admin จำนวนเพียงไม่กี่คน ที่ต้องดูแล PC ทั่วประเทศ การดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้ด้วยตัวเองก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย และบริการ DMS ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกันเมื่อ IT Admin เริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วจากการปลดภาระงานในการซ่อมบำรุงพื้นฐานออกไป เหล่า IT Admin ก็จะสามารถหันมาทำงานในเชิงนโยบายและการวางแผนได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังสามารถเข้าไปช่วยทำงานผลักดันในส่วนของ Core Business ของธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things, Big Data หรือ Cloud ก็ตาม ทำให้องค์กรสามารถก้าวตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้มากขึ้น เพราะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ที่รู้จักธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดีก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเหล่า IT Admin ภายในองค์กรนั่นเอง

csd_dms01

บริการ Device Managed Service จาก CSD IT Services by Ricoh: ดูแลระบบ IT ครบวงจร ครอบคลุมทั้ง Endpoint, Network และ Data Center

CSD IT Services by Ricoh นั้น เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท Ricoh ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทางด้าน Managed Services โดยเฉพาะในไทย และบริการ Device Managed Service นี้ก็เป็นหนึ่งในบริการของ CSD IT Service ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

 • มีทีมงานกว่า 1,800 คนพร้อมให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ผ่าน 17 สาขาใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และ 18 ศูนย์บริการใหญ่ทั่วประเทศ
 • มีผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Endpoint, Mobile, Printer, Network, Security, Data Center, Virtualization, Cloud ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงลึกได้ครบทุกรูปแบบ
 • มีระบบ Desktop Management จากผู้ผลิตชั้นนำอย่าง Kaseya ทำให้องค์กรไม่ต้องลงทุนในระบบนี้เอง พร้อมระบบ Anti-virus เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องลูกข่าย อีกทั้งมีบริการเสริมในการทำ Backup เพื่อรับมือกับ Ransomware ได้อีกด้วย
 • มีระบบ Mobile Device Management พร้อม Anti-virus ภายในตัวจาก Kaspersky ทำให้องค์กรที่ใช้งาน Smartphone หรือ Tablet เป็นหลักในการทำงานสามารถวางใจได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่ง
 • มี Software ต่างๆ ให้องค์กรเลือกใช้ได้แบบ Subscription ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Microsoft, Adobe และอื่นๆ อีกมากมาย
 • มีทีมงานพร้อมให้บริการทั้งแบบ 8×5 และ 24×7 ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เลือกได้ว่าจะรับบริการแบบ Remote หรือ On-Site ได้ตามต้องการ
 • มีรายงานสรุปรายเดือนสำหรับ Asset Management และ Security Report ให้องค์กรสามารถวางแผนในการปรับปรุงระบบ IT พื้นฐานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ CSD IT Services by Ricoh ได้แบ่งบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ สำหรับความต้องการขององค์กรในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่

 • R-PASS (Ricoh Pro-Active Services) บริการ Managed Service ที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบ Desktop และ Server เป็นหลัก โดยครอบคลุมการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น, การอัปเดตด้านความปลอดภัยและซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆ และการปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ในระบบเครือข่าย
 • IT Helpdesk Service เป็นบริการ Managed Service ที่ครอบคลุมงานดูแลซ่อมบำรุงระบบของ R-PASS ทั้งหมด และเสริมในส่วนของการช่วยผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Application หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เรียกได้ว่าบริการนี้ทาง CSD IT Service จะทำหน้าที่เป็น IT Support ให้กับองค์กรอย่างเต็มตัวนั่นเอง
 • Mobile Device Management (MDM) เป็นบริการ Managed Service สำหรับดูแลรักษาอุปกรณ์ Mobile Device โดยเฉพาะ ซึ่งนอกเหนือจากจะมีซอฟต์แวร์ MDM ให้องค์กรนำไปติดตั้งใช้งานโดยไม่ต้องลงทุนเองได้แล้ว บริการนี้ก็ยังจะครอบคลุมไปถึงการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และการจัดการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์พกพาให้มีความปลอดภัยอยู่เสมออีกด้วย

บริการทั้งหมดเหล่านี้จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนโดยราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์และระดับของบริการที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ก็ทำให้องค์กรสามารถประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้เลยว่าการลงทุนมูลค่าเท่าใหร่จะให้ผลลัพธ์ในแบบใด และยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนของบริการให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ปัจจุบัน CSD IT Services มีลูกค้าทั้งองค์กรที่มีสาขาเดียวแต่มีพนักงาน IT จำนวนน้อย ที่ CSD IT Services ได้เข้าไปช่วยให้การดูแลรักษาระบบ IT พื้นฐานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังมีกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และเข้าไปช่วยให้การบริการด้าน IT ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

สนใจติดต่อ CSD IT Services by Ricoh หรือตรวจสอบราคาได้ทันที

csditeservices_logo

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของ CSD IT Services by Ricoh และต้องการรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถติดต่อทีมงานของ CSD IT Services ได้โดยตรงที่โทร 02-088-8000 หรืออีเมล์ ricoh_callcenter@ricoh.co.th หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทาง CSD IT Service ได้ทันทีที่ http://csditservices.com/

นอกจากนี้ทาง CSD IT Services by Ricoh ยังมี Brochure ที่รวมราคาของบริการต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารแผนราคาได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …