CDIC 2023

UIH กับวิสัยทัศน์แห่งปี 2023 ในทิศทางการเป็น “ผู้ให้บริการ Managed Services” สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรแบบครบวงจร

ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารขององค์กรจึงต้องปรับให้รองรับการทำงานแบบ Hybrid Work ให้มากขึ้น อีกทั้งกระแสของ Digital Transformation ได้ทำให้มีการใช้งาน Multi Cloud กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ บนโลก Digital ที่เกิดขึ้นในทุกวัน ส่งผลให้เรื่องของ Cybersecurity  มีบทบาทมากขึ้น

บทความนี้ จึงอยากพาดูวิสัยทัศน์ในปี 2023 ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH ผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solution Provider ที่ให้บริการ Managed Services แบบครบวงจรว่ามีมุมมองแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ลดภาระการทำงานให้กับองค์กรของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

ความท้าทายในการทำงานยุคใหม่

การติดตามความก้าวหน้าของทุกเทคโนโลยีให้ทันทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นด้วยเทรนด์เทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้องค์กรมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะถ้าหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและการแข่งขัน ก็อาจถูกกลืนหายไปจากตลาดได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในทางรอดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อให้นำเอาเวลาไปมุ่งเน้นพัฒนาโซลูชันหรือบริการในธุรกิจที่ถนัดได้อย่างเต็มที่ นั่นคือการถ่ายโอนการบริหารจัดการเทคโนโลยีอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นไปฝากไว้กับผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในทุกด้าน หรือผู้ที่ให้บริการแบบ Managed Services อย่าง UIH ที่มีโซลูชันในทุกเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังอีกต่อไป

UIH ในทิศทางผู้ให้บริการ Managed Services ครบวงจร

เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ Digital Transformation และ Hybrid Work ในปี 2023 นี้ UIH ได้เตรียมบริการ Managed Services ใน 4 กลุ่มบริการ ได้แก่ Managed Network Services, Managed Cloud Services, Managed Security Services และ Digital as a Service ที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของทุกขนาดองค์กรให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

Managed Network Services

บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ UIH ให้บริการมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมาถึงยุคที่เทรนด์การทำงานแบบ Hybrid Work ส่งผลกระทบให้โครงสร้างพื้นฐานของ Network ภายในองค์กรมีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยี SD-WAN จึงได้กลายเป็นเทรนด์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดการการเชื่อมต่อ (Connectivity) ในแต่ละส่วนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ (Availability) และยืดหยุ่น (Flexibility) ขึ้นตามโจทย์การใช้งานของแต่ละองค์กร

ปีนี้ UIH จึงเตรียมบริการ Managed Network Services ที่ช่วยดูแลโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าให้ตอบรับกับเทรนด์และช่วยลดความซับซ้อนเรื่อง Network ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่าน 3 กลุ่มบริการ ได้แก่

 • SD-WAN Edge บริการจัดการ Network ณ บริเวณขอบการเชื่อมโยง ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์กำหนดขอบเขต Connectivity ได้ตามความต้องการ 
 • One Stop Service ที่ช่วยดูแลบริหารจัดการความหลากหลายของ Connectivity ในทุก ๆ ความต้องการด้านโครงข่ายแบบ End-to-end Network Solution ครบวงจร 
 • Infrastructure Integration บริการเชื่อมโยง Network ระหว่าง Data Center ในแต่ละแห่งให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ มีความเร็วสูงพร้อมเชื่อมโยงไปที่ Hybrid Cloud หรือ Multi Cloud ที่ใช้งานได้โดยตรง

Managed Cloud Services

ด้วยเทรนด์การทำงานยุคใหม่ องค์กรเริ่มนิยมใช้งาน Global Cloud อย่าง AWS, GCP หรือ Azure มากขึ้น จึงทำให้เกิดเทรนด์ Hybrid Cloud หรือ Multi Cloud ตามมา โดยองค์กรส่วนใหญ่เริ่มมีการใช้งาน Cloud มากกว่า 1 แห่งกันแล้ว แต่ปัญหาคือหลายองค์กรในประเทศไทยยังคงขาดแคลนทีมงาน (Talent Shortage) ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ Cloud ให้สามารถทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากปัญหาขาดแคลนทีมงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ Cloud ที่เกิดขึ้น UIH จึงมีบริการ Managed Cloud Services เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรลูกค้าสามารถใช้งาน Multi Cloud หรือ Hybrid Cloud เพื่อให้สามารถ Transform องค์กรและบริการได้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 

 • Multi Cloud Expert บริการ Managed Multi Cloud ผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก UIH ที่พร้อมดูแลทุกการใช้งาน Cloud ของลูกค้า ทั้ง Local Cloud และ Global Cloud ที่ทีมงาน UIH ได้รับใบรับรอง (Certification) ครบจากทั้ง 3 พาร์ทเนอร์แล้ว ได้แก่ AWS, Azure และ Google 
 • บริการสนับสนุนเครื่องมือยุคใหม่ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก UIH พร้อมดูแลทุก Service ที่มีให้บริการใน Global Cloud ทั้ง 3 เจ้า และผู้ให้บริการ Local Cloud เช่น Kong API Gateway ได้แบบครบวงจร

Managed Security Services

ด้วยประสบการณ์ของ UIH ในด้าน Cybersecurity มากกว่า 15 ปี มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีใบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จากหลายสถาบันในระดับสากล อาทิ (ISC)2, ISACA, SANS, CompTIA พร้อมทั้ง UIH ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 ในส่วนของบริการด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CSOC) และที่สำคัญ UIH ได้ออกแบบบริการด้าน Cybersecurity ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร รวมถึงแนวปฏิบัติที่สำคัญจาก NIST Cybersecurity Framework ที่ครอบคลุมทั้งการระบุความเสี่ยง (Identify) ป้องกัน (Protect) ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง (Detect) รับมือ (Respond) กู้ระบบคืนสู่สภาวะปกติ (Recover) ทั้งหมดนี้ ลูกค้าจึงมั่นใจการให้บริการจาก UIH ผ่านทั้ง 2 กลุ่มบริการที่ครบวงจรได้อย่างแน่นอน อันได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Solution and Integration)

UIH มีให้บริการในส่วนผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน รวมถึงการออกแบบโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีครบทุกฟังก์ชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งเรื่อง ระบบ อุปกรณ์ หรือโซลูชัน เช่น Network Security, Cloud Security, OT Security เป็นต้น 

“ UIH มีทุกอย่างในโลก Cybersecurity แบบครบจบที่เดียวแน่นอน”

 • บริการ (Professional Services)

บริการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร (Advisory Service) โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ UIH พร้อมสนับสนุนการให้บริการทั้งบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างครบครัน และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Managed Security Service) ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน เฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ SASE, Firewall, WAF, DDOS, Log Retention, CSOC, SOC, Incident Response (IR), Managed Detect and Response (MDR) เป็นต้น

Digital as a Service

Megatrend ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคือ “Digital First” ที่ทุกองค์กร “จำเป็น” ต้องคำนึงถึงความเป็นดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้น UIH จึงเริ่มเดินหน้าไปในทิศทางใหม่ ในบริการ “Digital as a Service” ที่ช่วยเร่งสนับสนุนองค์กรให้สามารถสร้าง Digital Business ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด ด้วย Digital Solution แบบ Cloud-Native ซึ่งจะมาเป็นแบบ “UIH Ecosystem” โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มบริการ ได้แก่

 • Data & AI โซลูชันเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ให้สามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ ๆ ทางธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลของผู้บริโภคที่มีการจัดเก็บไว้ให้สามารถนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • Digital Workplace โซลูชันสำหรับการทำงานภายในองค์กรแห่งอนาคต เพื่อให้เกิด Productivity และการทำงาน Collaboration ที่ดีขึ้นแม้ต้องทำงานร่วมกันในลักษณะ Hybrid Work
 • E-Commerce โซลูชันที่ช่วยสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบดิจิทัล หรือหาช่องทาง (Channel) ใหม่ในการทำธุรกิจ
 • Marketing Tech โซลูชันเพื่อเสริมภาพลักษณ์ในแบรนด์ขององค์กรให้มีความทันสมัยด้วยการสร้าง Customer Data Platform (CDP) ซึ่งจะช่วยในการทำตลาดในช่องทางดิจิทัลอันเป็นช่องทางยอดนิยมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนึกกำลัง 4 กลุ่มบริการ สร้างความแตกต่างให้กับ UIH

จากเทรนด์ “โลกแห่งการทำงานในอนาคต (Future of Work)” ที่สถานที่ทำงานของพนักงานในองค์กรนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สำนักงานออฟฟิศอีกต่อไป โดยต้องสามารถทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์กรจำต้องมีการพิจารณาทั้งเรื่อง Cloud ที่ต้องสามารถบริหารจัดการได้อย่างหลากหลาย เรื่อง Network ที่ต้องมีความยืดหยุ่นตามขอบเขตที่ควรใช้งานได้ พร้อมทั้งต้องมี Security ที่ป้องกันความปลอดภัยได้ในทุกจุด เพื่อให้สามารถสร้างบริการ Digital Business ได้อย่างมั่นใจ

นี่คือก้าวถัดไปของ UIH ในปี 2023 ซึ่งจะ Transform ไปเป็น “Managed Service Provider” ที่จะมีโซลูชันบริการครบทุกส่วน ในระดับที่ไม่ว่าลูกค้าจะมีความต้องการโซลูชันใดก็ตาม สามารถติดต่อ UIH แล้วจะได้บริการทุกเทคโนโลยีแบบ Managed Services ที่ตอบโจทย์ทั้งหมดภายในที่เดียว

ติดต่อ UIH เริ่มใช้บริการ Managed Services ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งหมดนี้ คือภาพวิสัยทัศน์ของบริการ Managed Services ทั้ง 4 กลุ่มที่ครบวงจรจาก UIH ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกองค์กรในปี  2023 อันเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกองค์กร ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลองค์กรขนาดใหญ่มายาวนานและยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหามากกว่าการเลือกขายโซลูชันที่เจาะจง บริการ Managed Services จาก UIH จะทำให้องค์กรสามารถ Transform ได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการทำงานให้กับองค์กรของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

สนใจบริการ Managed Services หรือโซลูชันของทาง UIH สามารถติดต่อได้ฝ่ายขายที่ดูแลคุณ หรืออีเมล info@uih.co.th หรือโทร 02-016-5000


About chatchai

Tech Writer แห่ง TechTalk Thai ที่สนใจในทุกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Check Also

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว

Microsoft เปิดให้อัปเดต Windows 11 23H2 ผ่านทาง Release Preview Channel แล้ว

Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดให้อัปเดต Windows 11 23H2 ผ่านทาง Release Preview Channel เป็นที่เรียบร้อยแล้ว