Ingram SUSE

สถิติเผยเครื่องมือทดลองเจาะระบบ Cobalt Strike และ Metasploit ถูกใช้โฮสต์เป็นเซิร์ฟเวอร์มัลแวร์มากที่สุดในปี 2020

Recorded Future ได้จัดทำรายงานที่มีสถิติพบว่า กว่า 25% ของเซิร์ฟเวอร์สั่งการของมัลแวร์ในปี 2020 อาศัยเครื่องมือจำลองอย่าง Cobalt Strike และ Metasploit มาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์

จากการเก็บสถิติเซิร์ฟเวอร์กว่า 10,000 เครื่องที่ถูกใช้เป็นเครื่องสั่งการของมัลแวร์กว่า 80 ตระกูลในปีก่อน พบว่าคนร้ายได้อาศัยเครื่องมือสำหรับ Red Team ที่รู้จักกันดีอย่าง Cobalt Strike และ Metasploit มาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปกติแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีความสามารถจำลอง เพื่อให้องค์กรจำลองได้ว่าสามารถตรวจจับทราฟฟิคของมัลแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่ ในฝั่งของคนร้ายก็ตระหนักดีว่าตนก็นำไปใช้ได้จึงสะท้อนออกมาอย่างที่เห็นคือ Cobalt Strike ถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์จำนวน 1,441 ตัว และ Metasploit จาก Rapid7 ถูกใช้ที่ 1,122 เครื่อง และ PupyRAT จำนวน 454 เครื่อง (เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมทางไกลโดยเฉพาะ ที่เป็นโอเพ่นซอร์สบน GitHub ตั้งแต่ปี 2018)

อย่างไรก็ดียังมีสถิติน่าสนใจอื่นดังนี้

  • อายุเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ควบคุมอยู่ที่ 54.8 วัน
  • พิจารณาผู้ให้บริการโฮสต์ที่น่าสงสัยฝั่งเดียวไม่ได้ เพราะเซิร์ฟเวอร์มัลแวร์กว่า 33.8 % คือผู้ให้บริการในประเทศสหรัฐฯ และมีหลายเจ้าที่น่าเชื่อถือด้วย
  • ผู้ให้บริการโฮสต์ที่ถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ควบคุมมัลแวร์มากที่สุดอยู่ในสหรัฐฯ เช่น Amazon, Digital Ocean และ Choopa

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/cobalt-strike-and-metasploit-accounted-for-a-quarter-of-all-malware-c-c-servers-in-2020/

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

สรุปคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้าน Password ล่าสุดจาก NIST

บทความนี้ได้สรุปคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้าน Password จากเอกสาร NIST Special Publication 800-63B Rev3 ของ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NIST ได้แก่ การสร้างรหัสผ่านใหม่ การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน …

[Guest Post] NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้บุคลากร ขับเคลื่อนสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล