[Video Webinar] แทรกแซงแฮ็กเกอร์ด้วย Security Intelligence ได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Netpoleon Webinar เรื่อง “แทรกแซงแฮ็กเกอร์ด้วย Security Intelligence ได้อย่างไร” พร้อมเรียนรู้ Use Cases การนำ Security Intelligence เข้ามาใช้ โดยเฉพาะการสนับสนุน SOC และเฝ้าระวัง Digital Fraud ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณปริยวิศว์ เศรษฐกิจงาม Solutions Architect จาก Netpoleon

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่องค์กรต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ การไม่สามารถตรวจจับและลดการโจมตีทางไซเบอร์ในวงกว้างได้ แฮ็กเกอร์มักจะปรับปรุงเทคนิคและหลบเลี่ยงการป้องกันอยู่เสมอ ทำให้ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้องกุมขมับ พยายามหาวิธีใหม่ๆ มายับยั้งแฮ็กเกอร์ตลอดเวลา

ผู้บริหารด้าน Cybersecurity ต้องทำความเข้าใจว่า Security Intelligence ช่วยให้องค์กรเรียนรู้เกี่ยวกับการโจมตีเชิงรุกและดำเนินการรับมือได้อย่างไร ก่อนที่แฮ็กเกอร์จะมีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ระบบและข้อมูล เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

 • ความท้าทายของโลก Cybersecurity ในปัจจุบัน
 • รู้จักกับ Security Intelligence
 • Use Cases การนำ Security Intelligence มาประยุกต์ใช้
  • การเสริมความแข็งแกร่งให้ SOC
  • การวิเคราะห์ข้อมูล Threat Intelligence
  • การเฝ้าระวัง Digital Fraud
  • การจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่
 • ถามตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program)

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. | NCSA) ร่วมกับ Trend Micro จัดอบรม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์” หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ฟรี

Qlik x MSC Webinar : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” [28 ต.ค. 2564]

ขอเรียนเชิญร่วมงาน  Qlik x MSC Webinar Online : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” ในพฤหัสวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. …