Cisco แจกฟรี E-Book สอนพื้นฐาน VXLAN EVPN

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบถือเป็น E-Book ฟรีที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ Cisco แจก Free E-Book หัวข้อ “A Modern, Open and Scalable Fabric – VXLAN EVPN” เพื่อช่วยปูพื้นฐานให้เหล่าผู้ดูแลระบบสำหรับการนำ VXLAN EVPN มาใช้งานภายใน Data Center ขนาดใหญ่

cisco_vxlan_evpn_ebook

E-Book เล่มนี้มีเนื้อหารวมกันทั้งสิ้น 170 หน้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของ VXLAN EVPN, แนวคิดของการทำ Overlay, การออกแบบระบบเครือข่ายโดยการใช้ VXLAN และการวางแผนในการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้ VXLAN

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดได้ทันทีที่ http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/vxlan_evpn/VXLAN_EVPN.pdf นะครับ ขนาดเล่มค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกัน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Arista Cognitive Campus Workspaces Overview

เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หลักจากเกิดการแพร่ระบาด Coivd-19 ไปทั่วโลก ทำให้วิถีชีวิตในการทำงานระหว่างบ้าน ออฟฟิศ มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น โดย Arista ขอแนะนำอุปกรณ์ Cognitive Campus Network เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired) …

คำเตือนของ FBI : โจรกำลังใช้ Deepfakes เพื่อสมัครงานเทคโนโลยีระยะไกล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงานสูงส่งผลให้จำนวนการสมัครงานต่างต่อแถวกันเข้าสัมภาษณ์งานมากขึ้นเช่นกัน การประยุกต์ใช้รูปแบบการสัมภาาษงานออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยต่อการแพร่เชื้อไวรัส