Black Hat Asia 2023

จีนเริ่มใช้ IBM Watson ช่วยแพทย์วินิจฉัยอาการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว

IBM ได้จับมือกับ Hangzhou CognitiveCare เพื่อเริ่มให้บริการ IBM Watson Oncology สำหรับใช้ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 21 แห่ง เพื่อให้การตรวจผู้ป่วยมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ibm_watson_5

ในประเทศจีนนั้นมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึงปีละ 2.8 ล้านคน ในขณะที่มีผู้ป่วยที่มาตรวจโรคมะเร็งมากถึง 12,000 ราย การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้การให้บริการผู้ป่วยแต่ละคนมีคุณภาพและใช้เวลาน้อยลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

การใช้ IBM Watson เข้ามาช่วยนี้จะทำให้ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับคำวินิจฉัยและข้อแนะนำในการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปตามรายบุคคล โดย IBM Watson for Oncology นี้จะทำการเรียนรู้จากวารสารทางการแพทย์กว่า 300 วารสาร, หนังสือ Textbook มากกว่า 200 เล่ม และข้อความตัวหนังสือรวมกันกว่า 15 ล้านหน้า

ก่อนหน้าที่จะถูกนำไปใช้งานในจีน IBM Watson เองก็ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาการตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็งในอินเดียที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันกับจีนมาแล้ว และแนวทางการรักษาในลักษณะนี้เองก็มีต้นแบบมาจาก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ด้วยเช่นกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทีมแพทย์เองก็จะมีข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและรักษาที่มากขึ้นด้วย ไปพร้อมๆ กับความเร็วในการรักษาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา: http://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2016/08/11/in-china-ibm-watson-to-aid-12000-daily-cancer-diagnoses/http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/50346.wss


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …