CDIC 2023

[PR] การวัดมูลค่า Customer Lifetime Value ช่วยให้บริษัทยังคงรักษาเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

กรุงเทพมหานคร- 16 พฤศจิกายน 2558 – อวาย่า ผู้นำระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ และการให้บริการ ได้เปิดเผยงานวิจัยชิ้นใหม่และเครื่องมือสำหรับใช้หาค่าซึ่งพัฒนาร่วมกับกับนักวิเคราะห์ระดับอินดัสทรี ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน ที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่าพวกเขาดำเนินการเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับความสำคัญเร่งด่วนระดับต้น ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล: การปรับปรุงความผูกพันและการมีส่วนร่วมของลูกค้า การวิจัยในด้าน ค่าอายุการใช้งานของลูกค้า ( CLV ) จะช่วยระบุคุณสมบัติซึ่งจะคัดแยกบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบริษัทอื่น ๆ และวิธีการ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าสามารถสร้างผลกระทบผ่านการผสมผสานของการวางแนวทางธุรกิจ การจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยี

avaya-customer-lifetime-value

ด้วยมูลค่าการลงทุนในโครงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบันซึ่งแซงหน้าการใช้จ่ายทางด้านไอทีโดยรวมในบางอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจะต้องมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้ในวัตถุประสงค์หลัก เป็นเอกฉันท์ว่า 80% ของบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนใด ๆ ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลต่างอ้างอิงว่าการปรับปรุงความผูกพันของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การวัดค่าอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) สามารถช่วยให้บริษัทยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพราะงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่คอยติดตามการวัดค่า CLV มีผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญในแง่ของการสร้างผลกำไรและการเจริญเติบโต

ค่าอายุการใช้งานของลูกค้าคือมูลค่า ณ ปัจจุบันของทุกกระแสเงินสดในอนาคตอันได้มาจากการผูกความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงจำนวนเงินที่คาดว่าลูกค้าน่าจะใช้จ่าย และรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่หรือเงินที่ประหยัดขึ้นจากการรักษาฐานลูกค้าเก่า ความกรุณาของลูกค้าที่แนะนำบริษัทให้กับผู้อื่น และต้นทุนในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยแนวความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การวัดค่า CLV จะช่วยให้บริษัทมองเห็นถึงการตัดสินใจทั้งหมดและการลงมือปฏิบัติที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และสนับสนุนให้เกิดการประเมินในระยะยาวถึงความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าผลกระทบในระยะสั้นเป็นรายไตรมาส

การวัดค่า CLV เป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับหลาย ๆ คน รวมถึงผู้ที่มักจะเกิดคำถามว่า พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเห็นสิ่งที่ถูกต้อง คำถามที่ท้าทายซึ่งถูกยกมาอ้างถึงได้แก่: การทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องคอยติดตาม ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นงานติดตามที่ค่อนข้างจะเป็นภาระหนัก ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดตาม และระบบงานที่ไม่ปะติดปะต่อ เครื่องช่วยคำนวณ CLV จะช่วยให้ บริษัทสามารถตอบคำถามของโจทย์ดังกล่าวและช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ทำและวิธีการวัดผลได้ดียิ่งขึ้น

การวิจัยยังค้นพบวิธีการและจุดที่ CLV สามารถสร้างผลกระทบได้ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำ CLV วางลำดับความสำคัญสูงสุดให้กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าและแบรนด์ และมองว่าคอนแท็กเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของการจัดการประสบการณ์ของลูกค้า รวมถึงการรับผิดชอบในการสร้างความจงรักภักดีในระยะยาว การบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าจะช่วยผลักดันให้เกิดความผูกพันของลูกค้าที่สูงขึ้น และเพิ่มอายุการใช้งานของลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า เพราะจะช่วยปรับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ที่คาดหมายมากขึ้น การสนับสนุนแบรนด์และความยืนยาวของความสัมพันธ์ ในขณะที่ลดต้นทุนในการสร้างลูกค้าใหม่และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน คอนแท็กเซ็นเตอร์และเทคโนโลยีสนับสนุนมีความสำคัญต่อความสำเร็จด้วยการทำให้สามเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดให้กับ CLV ตามที่ระบุโดยการวิจัย: การสร้างช่องทางให้บริการลูกค้าแบบครอบคลุมรอบด้าน ผ่านการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของทีมงานทั่วทั้งองค์กร และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมสำหรับทุก ๆ ระดับ

โซลูชั่นการสร้างความผูกพันของลูกค้าของอวาย่าและบริการระดับมืออาชีพของอวาย่าช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าผ่านเทคโนโลยีทางด้านคอนแท็กเซ็นเตอร์ที่มีให้เลือกทุกรูปแบบ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษา

คำพูดสนับสนุน

“อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมือถือในระดับสูงจะช่วยผลักดันรูปแบบดิจิตอลให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มทางเลือกมากยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าได้รับข่าวสารมากขึ้น ก็จะเกิดกรณีการเรียกร้องมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแบรนด์ได้ง่าย ดังนั้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีคุณภาพและการสร้างประสบการณ์ที่ดีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพื่อจะรักษาสถานภาพของพวกเขาให้ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของลูกค้าจะต้องมีความเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร และ CLV จะสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงแนวทางดังกล่าวได้ดีมากน้อยแค่ไหน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่วางไว้นั้นทำได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ เราให้การสนับสนุนธุรกิจทั่วโลกทางด้านการสร้างความผูกพันของลูกค้า ซึ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการช่วยบริษัทเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเช่น Customer Lifetime Value Calculator ซึ่งถูกนำมาใช้ในการวัดผลงานเชิงปริมาณสำหรับความพยายามของพวกเขาที่จะต้องเผชิญในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล” – ไมค์ แอนสเลย์ ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของอวาย่า

“บริษัททุกวันนี้จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค และนั่นหมายถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล คนรุ่นเจนวายคือผู้นำที่วิ่งไปสู่โลกดิจิตอลและวิธีการแบบใหม่ในการใช้จ่าย การเพิ่มขึ้นของช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งรวมทุกอย่างที่มีจากสังคมโซเชียลมีเดีย มือถือและวิดีโอ ไปสู่ทางเลือกในการให้บริการตนเองและการใช้งานแบบอัตโนมัติ สำหรับภาคธุรกิจ การน้อมรับแนวคิดของ CLV นี้แสดงให้เห็นว่าทุกการตัดสินใจขององค์กรและการกระทำเป็นผลสืบเนื่องเมื่อพูดถึงในมุมของลูกค้า – และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ใช้ CLV ที่มีประสิทธิภาพสูง จะค่อนข้างมีความสามารถในการให้บริการจากหลากหลายช่องทางได้อย่างไร้ที่ติ เช่นเดียวกับความสามารถในการติดต่อที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แต่ความท้าทายที่องค์กรจำนวนมากเผชิญอยู่ก็คือการวัดมูลค่าเชิงปริมาณของระบบการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อที่จะกำหนดส่วนผสมที่ดีที่สุดของกลยุทธ์ บุคคลากร กระบวนการทำงาน วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเขามี CLV ในระดับสูงสุด” – สตีเฟ่น ลอยนด์ ผู้อำนวยการโครงการทั่วโลก ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน

 

เกี่ยวกับอวาย่า

avaya-logo

อวาย่าคือผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและทีมงานผ่านช่องทางและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางด้านระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และการสื่อสารแบบรวมศูนย์ระดับเวิร์ลด์คลาสพร้อมให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือบนระบบคลาวด์โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากอวาย่าได้อย่างไร้รอยต่อ Avaya Engagement Development Platform ช่วยให้ผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถสร้างและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน Avaya’s fabric-based networking โซลูชั่นช่วยให้การติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำคัญของธุรกิจและบริการต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.avaya.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 –16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …