Tag Archives: customer lifetime value

[PR] การวัดมูลค่า Customer Lifetime Value ช่วยให้บริษัทยังคงรักษาเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

กรุงเทพมหานคร- 16 พฤศจิกายน 2558 – อวาย่า ผู้นำระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ และการให้บริการ ได้เปิดเผยงานวิจัยชิ้นใหม่และเครื่องมือสำหรับใช้หาค่าซึ่งพัฒนาร่วมกับกับนักวิเคราะห์ระดับอินดัสทรี ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน ที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่าพวกเขาดำเนินการเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับความสำคัญเร่งด่วนระดับต้น ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล

Read More »