Tag Archives: customer engagement

สร้างระบบ IT Help Desk ง่ายๆ ราคาประหยัดสำหรับองค์กรทุกขนาด ด้วย Zendesk

ด้วยความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อย แผนก IT Support ขององค์กรก็เปรียบเสมือนกับเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่จะช่วยให้การทำงานของทุกๆ แผนกในองค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด แน่นอนว่าระบบ Application ที่จะมาช่วยให้แผนก IT Support สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และ Zendesk ที่เป็นระบบ Cloud Customer Service & Engagement Platform นั้น ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ด้าน IT Support ได้ในราคาประหยัดและคุ้มค่ามากทีเดียว

Read More »

[PR] อีซี่ บาย อัพเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าด้วยโซลูชัน Aspect® Unified IP® และ Aspect Workforce Management™

อีซี่ บาย ยกระดับงานบริการลูกค้าโดยการอัพเกรดระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และระบบบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ของแอสเพค ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการบริหารงานโทรออกให้ดียิ่งขึ้น กรุงเทพมหานคร 24 เมษายน 2560: บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  (อีซี่ บาย) หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการอัพเกรดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและการบริหารจัดการกำลังคนของบริษัทด้วยซอฟต์แวร์โซลูชันจากแอสเพค ซึ่งเป็นผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการบริหารงานโทรออก การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายบริษัทในการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

Read More »

[PR] การวัดมูลค่า Customer Lifetime Value ช่วยให้บริษัทยังคงรักษาเส้นทางไปสู่ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

กรุงเทพมหานคร- 16 พฤศจิกายน 2558 – อวาย่า ผู้นำระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ และการให้บริการ ได้เปิดเผยงานวิจัยชิ้นใหม่และเครื่องมือสำหรับใช้หาค่าซึ่งพัฒนาร่วมกับกับนักวิเคราะห์ระดับอินดัสทรี ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน ที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่าพวกเขาดำเนินการเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับความสำคัญเร่งด่วนระดับต้น ๆ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล

Read More »