[PR] อีซี่ บาย อัพเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าด้วยโซลูชัน Aspect® Unified IP® และ Aspect Workforce Management™

อีซี่ บาย ยกระดับงานบริการลูกค้าโดยการอัพเกรดระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และระบบบริหารจัดการกำลังคน (WFM) ของแอสเพค ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการบริหารงานโทรออกให้ดียิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานคร 24 เมษายน 2560: บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  (อีซี่ บาย) หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการอัพเกรดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าและการบริหารจัดการกำลังคนของบริษัทด้วยซอฟต์แวร์โซลูชันจากแอสเพค ซึ่งเป็นผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการบริหารงานโทรออก การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายบริษัทในการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ในฐานะที่เป็นลูกค้ากันมานานกว่า 10 ปี อีซี่ บายคุ้นเคยกับโซลูชันทางด้าน customer engagement ที่บริษัทให้ความไว้วางใจในความล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือของแอสเพคเสมอมา ในฐานะที่แอสเพคเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับรางวัลผู้นำทางด้านระบบการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคน และโซลูชันแบ็คออฟฟิศ อีซี่ บาย เชื่อมั่นว่าโซลูชันในการบริหารงานโทรออก  แบบครบวงจรสำหรับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกว่าเคย

คุณชาติชาย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ อีซี่ บาย

“อีซี่ บาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นระบบที่สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นรากฐานของความสำเร็จของอีซี่ บาย ในการเสริมประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นความถูกต้องแม่นยำ และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน” กล่าวโดย คุณชาติชาย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ อีซี่ บาย “ฟังค์ชั่นการทำงานของ Aspect® Unified IP® และ Aspect® Workforce Management™ ตอบโจทย์เป้าหมายของอีซี่ บายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานศูนย์บริการข้อมูลและการติดต่อของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยโซลูชันที่ ครบครัน”

ผลจากการอัพเกรดในครั้งนี้  ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของอีซี่ บาย ได้รับประโยชน์เต็มๆ จากประสิทธิภาพในการบริหารการดำเนินงาน ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนผลการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมอบแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการที่สำคัญทั้งหมดสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยภาพรวม Aspect Unified IP ช่วยให้ อีซี่ บาย สามารถบริหารงานบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทรั้งตำแหน่งผู้นำทางด้านผู้ให้บริการในธุรกิจสินเชื่อสำหรับผู้บริโภคอย่างแข็งแกร่ง ยิ่งไปกว่านั้น อีซี่ บาย ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมในการ

ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานโดยอิงจากผลลัพธ์เป้าหมายด้วยระบบ Workforce Management ของแอสเพค

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าคนสำคัญเช่น อีซี่ บาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงการขยายตัวของอีซี่ บาย ทางด้านการเงิน เรายังคงให้คำมั่นและพันธะสัญญาต่ออีซี่ บาย ในการสนับสนุนแผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และจะช่วยให้ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของอีซี่ บาย บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ” กล่าวโดย ริชาร์ด โลเบอร์ราส หัวหน้าฝ่ายขายของแอสเพค ซอฟต์แวร์ ประจำอาเซียนและเกาหลีใต้

###

เกี่ยวกับ อีซี่ บาย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (อีซี่ บาย) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศไทย

ภายใต้แบรนด์ ยูเมะพลัส อีซี่ บาย เปิดให้บริการ 2 ประเภทคือ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระโดยไม่ต้องมีหลักประกัน อีซี่ บายมอบวงเงินเครดิตแก่ผู้สมัครที่ต้องการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงการจัดหาเงินกู้ผ่อนชำระเพื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายที่คัดสรรโดยบริษัทฯนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ที่กรุงเทพฯ อีซี่ บายได้ให้บริการลูกค้าแล้วกว่าสองล้านราย ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,500 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คนที่พร้อมให้บริการอยู่ตามสำนักงานทั่วประเทศ

 เกี่ยวกับบริษัท แอสเพค ซอฟต์แวร์

แอสเพค ช่วยให้องค์กรต่างๆ แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคล กระบวนการ ระบบ และแหล่งข้อมูล โดยช่วยให้องค์กรสามารถรวมเอาศักยภาพทั้งหมดมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งสู่งานให้บริการลูกค้า  เราพัฒนา ระบบ Interactive Management ระบบ Workforce Management และ ระบบ self-service  ภายในศูนย์บริการลูกค้าหนึ่งเดียว  โดยระบบจะสร้างการปฏิสัมพันธ์ผ่านการสนทนาโต้ตอบที่ฉับไวและมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในทุกช่องทางการสื่อสารโดยไม่สะดุด  อาศัยความคล่องตัวของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของเรา และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานกว่า 40 ปี ทำให้แอสเพคสามารถเชื่อมโยงคำถามให้เข้ากับคำตอบได้อย่างสะดวกง่ายดาย  ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้องค์กรรักษาระดับการให้บริการให้คงอยู่ในระดับสูง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจไปพรอ้มๆ กัน  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซท์ www.aspect.com


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI

ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศแล้วหรือยัง [PR]

การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศยังคงเป็นข้อกังวลหลักในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยถูกโจมตีเกือบ 1,800 ครั้ง ในช่วง 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ภาคการศึกษาและภาครัฐ  และเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เหยื่อรายล่าสุด คือ …