SUSE by Ingram

5 แนวโน้มสำหรับระบบ Business Intelligence ในปี 2015

ทีม Microsoft Power BI ได้ออกมาเปิดเผย 5 แนวโน้มที่กำลังเป็นที่นิยมในการทำ Business Intelligence หรือ BI ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำมาสรุปเอาไว้ให้ได้อ่านกันดังนี้ครับ

techtalkthai_report_monitoring

1. ทุกคนสามารถใช้งาน BI ได้

จากเดิมที่ระบบ BI เคยเป็นงานของ Data Expert ซึ่งมาจากสาย IT หรือนักวิเคราะห์ ทุกวันนี้แทบทุกตำแหน่งงานที่ต้องมีการตัดสินใจต่างก็ต้องใช้งาน BI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแง่มุมของตัวเองกันแล้ว ซึ่งระบบ BI นี้ก็ควรจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Browser และเปิดให้พนักงานแต่ละคนทำการค้นหาผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้

2. สร้าง Analytics ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

นักวิเคราะห์ในวงการได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ใช้งานในองค์กรส่วนใหญ่จะสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Self Service ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล, การจำแนกประเภทข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล

3. ระบบ Real-time Analytics

ระบบ BI จะสามารถถูกใช้งานได้ในแบบ Interactive โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ และข้อมูลมีการอัพเดตได้ในแบบทันที ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุดได้อยู่เสมอ

4. ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการมาของ Big Data ที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบทุกวันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ระบบ BI จึงต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกัน

5. Mobile BI

การนำระบบ BI ไปใช้บนอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone และ Tablet กลายเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปได้แล้ว และการทำงานในทุกวันนี้ก็ต้องมีการใช้งานอุปกรณ์พกพาเหล่านี้อยู่แทบจะตลอดเวลา แนวโน้มด้านนี้จึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/08/18/five-key-trends-in-business-intelligence.aspx  

 

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

นักวิจัยเสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ Collaborative AI

ระบบ Deep Reinforcement Learning นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบ AI หนึ่งที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุตก์ใช้งานร่วมกันหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบเหล่านี้มักมีปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและคาดไม่ถึงในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนำมาใช้งานจริง ทำให้เหล่านักวิจัยต้องมองหาแนวทางในการประเมินศักยภาพของระบบเหล่านี้ และได้เสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั่นเอง

OpenAI เปิดตัว DALL-E ระบบ AI ที่จะทำความเข้าใจข้อความและสร้างรูปภาพตามคำบรรยายนั้นๆ

OpenAI ไหด้ออกมาเผยถึงระบบ AI Neural Network ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ DALL-E ที่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาจากข้อความและนำมาสร้างเป็นรูปภาพได้โดยอัตโนมัติ