10 แนวโน้มสำหรับเทคโนโลยี Business Intelligence ในปี 2016

Tableau ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Business Intelligence และ Business Data Analytics สำหรับองค์กร ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้ม 10 ประการของเทคโนโลยี Business Intelligence ในปี 2016 เอาไว้ และทีมงาน STelligence ก็ขอสรุปให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้

tableau_banner

1. การควบคุมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Self Service จะกลายเป็นของคู่กัน

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน และการเปิดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มของข้อมูลที่ตัวเองมีสิทธิ์เข้าถึงได้โดยอิสระนั้นจะแยกจากกันไม่ได้อีกต่อไป และจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้องค์กรมีความคล่องตัวในการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลความลับขององค์กรเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย

 

2. Visual Analytics จะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน

การพูดคุยกันระหว่างนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วไปนั้นจะเกิดขึ้นผ่านการนำเสนอข้อมูลแบบ Visualize เป็นแผนภูมิหรือแผนภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ และเทคโนโลยี Visual Analytics ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารกันในลักษณะนี้ต่อไป

 

3. ทุกขั้นตอนในการทำ Data Analytics จะกลายเป็นงานที่ทุกคนทำได้

แนวคิดแบบ Self Service นั้นจะไม่หยุดลงแค่ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล แต่การเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การจัดเก็บข้อมูลกลาง (Data Warehouse) และอื่นๆ นั้นก็จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปทำได้ด้วยตัวเองแบบ Self Service เพื่อตอบโจทย์ทั้งความคล่องตัวของธุรกิจ และแนวคิดในการทำงานของพนักงานยุคใหม่

 

4. จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเชื่อมผสาน Data Source จากหลายๆ แหล่งเข้าด้วยกันมากขึ้น

เทคโนโลยีสำหรับการทำ Data Integration เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data Source หลายแห่งด้วยกันนั้นจะเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ทำให้แนวทางของการทำ Data Analytics เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ต้องมีการ Migrate Data เข้ามาในระบบกลางก่อนแล้วจึงค่อยทำการวิเคราะห์ เหลือเพียงแค่การทำ Data Integration ที่ไม่ต้องมีการย้ายข้อมูลออกมาจากพื้นที่จัดเก็บเดิม แต่ผู้ใช้งานยังคงทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้เหมือนเดิม

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง จะไม่ได้กลายเป็นเพียงงานของนักวิเคราะห์อีกต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกนั้นจะกลายเป็นงานของทุกๆ คน โดยจากข้อมูลการวิเคราะห์กลางที่มีใครซักคนในองค์กรได้วิเคราะห์เอาไว้นั้น ผู้ใช้งานแต่ละคนจะต้องสามารถนำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์ต่อในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับงานที่แต่ละคนทำได้ด้วยตนเอง โดยทำการวิเคราะห์ด้วยหลักทางสถิติและการค้นหาข้อมูลที่ต้งอการซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง

 

6. Cloud Data และ Cloud Analytics จะเติบโตอย่างรวดเร็ว

การมาของ Cloud จะกลายเป็นตัวเร่งในการทำ Data Analytics ของแต่ละองค์กรเป็นจริงได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud Data สำหรับจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลขององค์กร หรือ Cloud Analytics ที่มีพลังในการประมวลผลสูง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ตลอดเวลาก็ตาม

 

7. องค์กรจะต้องมีศูนย์บ่มเพาะความรู้ด้าน Data Analytics ให้พนักงานของตัวเอง

เพื่อให้พนักงานในองค์กรแต่ละคนและแต่ละแผนกมี Mind Set แบบ Data Driven และมีความรู้ความสามารถมากพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง องค์กรจึงจำเป็นจะต้องลงทุนสร้างศูนย์บ่มเพาะความรู้ด้าน Data Analytics ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานทุกคน

 

8. Mobile Analytics จะเริ่มเติบโตจนยืนด้วยตัวเองได้

จากเดิมที่ Mobile Device เคยเป็นแค่เครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างในอดีต ต่อไป Mobile Device จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนเริ่มใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลกันเป็นหลัก และระบบ Data Analytics ใหม่ๆ ที่จะเกิดก็จะกลายเป็นแบบ Mobile First แทน

 

9. เปิดศักราชของการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ Internet of Things

ด้วยการมาของ Internet of Things ที่จะกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อทุกวงการ ข้อมูลใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมหาศาลในทุกๆ วินาที และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้แบบ Real-time ก็จะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มาเติมเต็มให้กับ Internet of Things สำหรับองค์กร

 

10. จะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบ Data Analytics มากขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเดิม, เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ ให้แก่ระบบเดิม, การปรับแต่งระบบเดิมให้ตอบโจทย์เฉพาะทางของแต่ละธุรกิจ หรือทำให้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำ Data Analytics หรือ Business Intelligence สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ และองค์กรก็ต้องปรับตัวจากการใช้ระบบ Data Analytics จากผู้ผลิตเพียงรายเดียว ไปเป็นการ Integrate ระบบเพื่อตอบโจทย์ในแต่ละส่วนให้ดีขึ้นได้ตามต้องการแทน

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Tableau หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ และอยากพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือทดสอบระบบ สามารถติดต่อบริษัท STelligence ได้ทันทีที่ info@stelligence.com หรือติดต่อคุณธเนศ ฝ่ายขาย ที่โทร 089-444-2443 หรือโทร 02-938-7475 ได้ทันที หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ STelligence ได้ที่ http://www.stelligence.com

ที่มา: http://get.tableau.com/top-10-trends-business-intelligence-2016.html 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tech Refresh & Data Migration ลดต้นทุน Tech Operation ผลักดันสู่ความท้าทายใหม่ในอนาคต | Tangerine x SVI

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านไอทีครอบคลุมทั้งระบบธุรกิจ ตั้งแต่ Infrastructure, Data Center, Network, Security และ ERP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอสวีไอ …

Effortless: เทรนด์ใหม่ที่เหนือกว่าแค่คำว่าง่าย ในการบริหารจัดการ Enterprise Storage

การบริหารจัดการระบบ IT ได้อย่างง่ายดายนั้นถือเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่นิยามคำว่าง่ายของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็แตกต่างกันออกไป ทำให้หลายครั้งถึงแม้ว่าระบบ IT หนึ่งๆ จะดูเหมือนว่าสามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่เมื่อใช้งานจริงแล้วกลับต้องพบกับอุปสรรคอย่างมากมาย Pure Storage ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี All …