Black Hat Asia 2023

Zendesk แจกฟรีรายงาน CX Champions สรุปปัจจัยสำคัญในการส่งมอบ Customer Experience ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานด้าน Customer Experience (CX) ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย CX โดยตรง, ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายบริการหลังการขาย ทาง Zendesk ได้ร่วมมือกับ ESG Research ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน CX ในธุรกิจองค์กรทั่วโลกถึงความสำคัญของ CX, แนวทางการส่งมอบ CX ที่ดี และผลลัพธ์ของการมี CX ที่ดีต่อธุรกิจ และเปิดให้ทุกท่านโหลดไปศึกษาได้ทันที

รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า CX Champions: How CX Leaders Who Raise Their Game Are Driving Business Success โดยมีความยาว 35 หน้า เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจง่ายและมีตัวเลขเชิงสถิติประกอบเพื่อให้เห็นภาพในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังนี้

  • บทบาทของ CX ต่อธุรกิจ
  • แนวทางการส่งมอบ CX ที่ดีให้ประสบความสำเร็จ
  • การสร้างทีมงานให้ส่งมอบ CX ที่ดีแก่ลูกค้าได้
  • การสร้าง CX ในงานบริการ
  • บทสรุปของรายงาน

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ https://www.zendesk.com/th/blog/cx-champion-maturity-report/

รับชม On-Demand Webinar สรุปแนวทางการส่งมอบ CX ที่ดีในงานบริการลูกค้า

สำหรับผู้ที่ยังต้องการเจาะลึกด้านการส่งมอบ CX แก่งานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ทาง Zendesk เองก็ได้มีการเผยแพร่ On-Demand Webinar ในหัวข้อ Go from CX Starter to Champion ที่ได้สรุปถึงประเด็นสำคัญด้าน CX สำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจองค์กรร่วมกับ Enterprise Strategy Group (ESG) ในประเด็นดังต่อไปนี้

  • ทำนายแนวโน้มในอนาคตของ CRM 5 ประการ
  • 3 ระดับของการทำ CX ได้แก่ Starter, Riser และ Champion
  • แนวโน้มด้าน CX ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้ที่สนใจรับชม On-Demand Webinar สามารถลงทะเบียนรับชมได้ทันทีที่นี่


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์