Workato Webinar: พลิกโฉมธุรกิจอย่างบูรณาการด้วย Enterprise Integration & Automation

Workato ร่วมกับ Gopomelo ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา Workato Webinar เรื่อง “Enterprise Integration & Automation – A Unified Approach to Business Transformation” เพื่อเรียนรู้การเชื่อมต่อทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกันและพัฒนาไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Enterprise Integration & Automation – A Unified Approach to Business Transformation
ผู้บรรยาย: คุณฆรดี วรรณพนม ผู้จัดการฝ่ายขายจาก Gopomelo
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/6616420632549/WN_8dU8b4pHS8OABQvJO8dk4A

องค์กรยุคดิจิทัลมีการใช้แอปพลิเคชันเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าถึงข้อมูลในแต่ละวัน ถ้าแอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ผสานการทำงานร่วมกัน อาจทำให้เกิดความติดขัดในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลข้ามแอปพลิเคชัน ความซ้ำซ้อนในการใส่ข้อมูลชุดเดิมๆ กับหลายๆ แอปพลิเคชัน หรือความลำบากในการสับเปลี่ยนแอปพลิเคชันไปมาเพื่อให้งานจบ การทำ Integration และ Automation ระหว่างแอปพลิเคชันและข้อมูลเหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อและพัฒนาการไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติได้

เข้าร่วม Webinar เพื่อเรียนรู้ประเด็นดังต่อไปนี้

  • รู้จักกับ Integration Platform ระดับ Enterprise-class ที่ช่วยผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันเข้าด้วยกัน และสร้างการทำงานโดยอัตโนมัติ
  • การนำ Integration Platform ของ Workato ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ทั้งด้าน IT, Finance, HR และอื่นๆ เพื่อยกระดับกระบวนการเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • Live Demo การใช้ Integration Platform ใน Use Cases ต่างๆ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] วิศวะมหิดล ชูความสำเร็จ 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET ชี้ผลดีวิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก…โดย 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology สหรัฐอเมริกา พลิกโฉมวิชาชีพวิศวกรไทยสู่หน้าใหม่ในยุคดิสรัพชั่น …

แนวโน้มการเสนอขายโซลูชัน IoT ที่เปลี่ยนไปในปี 2022

ประโยชน์ของการนำ IoT เข้ามาใช้ในภาคธุรกิจนั้น เห็นได้ชัดเจนมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดีตลาดการนำเสนอจาก Vendor นั้นเริ่มมีการปรับมุมมองขายเป็นบริการแทนที่การเข้าไปขายอุปกรณ์เหมือนในอดีต