Tag Archives: ipaas

รู้จัก Workato – Integration & Automation Platform ที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและธุรกิจให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

องค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และระบบขององค์กรเข้าด้วยกัน ทำให้ต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสหลายๆ อย่างไป Gopomelo ผู้นำด้านการทำ Digital Transformation ให้แก่องค์กรธุรกิจ จึงได้จับมือกับ Workato เพื่อให้บริการ Integration & Automation Platform ที่ช่วยเชื่อมต่อทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกันและพัฒนาไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติได้

Read More »

Workato Webinar: พลิกโฉมธุรกิจอย่างบูรณาการด้วย Enterprise Integration & Automation

Workato ร่วมกับ Gopomelo ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา Workato Webinar เรื่อง "Enterprise Integration & Automation - A Unified Approach to Business Transformation" เพื่อเรียนรู้การเชื่อมต่อทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกันและพัฒนาไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

Dell ขายกิจการ Boomi Software มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

Dell Technologies Inc. ประกาศขาย Boomi Software ให้กับ Francisco Partners และ TPG Capital เป็นมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท

Read More »

Qlik เข้าซื้อกิจการ Blendr.io เสริมการทำ iPaaS ช่วยดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติมาทำการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

Qlik ได้ประกาศถึงการเข้าซื้อกิจการของ Belndr.io ผู้พัฒนาโซลูชัน Embedded Integration and Automation Platform (iPaaS) สำหรับใช้ในการผสานดึงข้อมูลจากบริการ SaaS และ Cloud มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ในอัตโนมัติและ Real-Time ยิ่งขึ้น

Read More »

Informatica จับมือ Vintcom เปิดตัว Value-added Distributor อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Informatica ในฐานะของผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ชั้นนำของโลกมายาวนาน และ ปัจจุบันยังเป็นผู้ให้นำด้าน การบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud (Cloud Data Management) ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Value-added Distributor ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแก่ทุกอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อผลักดันให้เข้าสู่การทำ Digital Transformation สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0

Read More »