CDIC 2023

Informatica จับมือ Vintcom เปิดตัว Value-added Distributor อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Informatica ในฐานะของผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ชั้นนำของโลกมายาวนาน และ ปัจจุบันยังเป็นผู้ให้นำด้าน การบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud (Cloud Data Management) ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Value-added Distributor ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแก่ทุกอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อผลักดันให้เข้าสู่การทำ Digital Transformation สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0

“หลังจากเข้าสู่ประเทศไทยมา 2 ปีเต็ม เราเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ไปเป็นการจับมือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Informatica ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีผู้ให้บริการในประเทศที่ไว้วางใจได้คอยให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพลิกโฉมธุรกิจเพื่อตอบรับกระแส Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว” — Sivadas Ramadas, Managing Director (ASEAN) จาก Informatica กล่าว

Thailand 4.0 ยุคแห่งการนำข้อมูลดิจิทัลมาต่อยอดธุรกิจ

ประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่ยุค Smart Enterprise ซึ่งแต่ละองค์กรเริ่มลดการทำสำเนาเอกสาร และมีการแปลงข้อมูลจากกระดาษให้มาอยู่ในรูปดิจิทัลมากขึ้น หลายองค์กรมีการนำข้อมูลดิจิทัลจากหลากหลายแหล่งมาบริหารจัดการและวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้า การพยากรณ์แนวโน้มของตลาดในอนาคต หรือการนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจโดยผู้บริหาร เหล่านี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเสมือนเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างโลกธุรกิจและโลก IT เข้าด้วยกัน การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ต่อยอด ช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์หรือทำโมเดลเชิงธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงช่วยสร้างโอกาสใหม่เชิงธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของการให้บริการ ข้อมูลในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้สนับสนุนกระบวนการเชิงธุรกิจขององค์กรอีกต่อไป แต่เป็น “ตัวผลักดัน” ธุรกิจเพื่อให้เกิดการทำ Digital Transformation

จากการคาดคะเน นั้น ในปี 2020 จะมีข้อมูลเกิดขึ้นในปริมาณมหาศาล จากผู้ใช้ที่มากขึ้น และ ความหลากหลายอุปกรณ์ และ รวมถึงข้อมูลที่อยู่บน Cloud และ Machine Learning/AI คำถามคือ เราจะทำการจัดการกับ ข้อมูลมหาศาล และ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?

Informatica ผู้นำด้าน Cloud Data Management

Informatica ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลมานานกว่า 23 ปี มีพันธกิจหลักคือนำเสนอโซลูชั่นในการบริหารจัดการข้อมูลให้กับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Informatica เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปี 2015 โดยมีทีมประจำประเทศไทย คอยดูแล ในประเทศไทย ตลอดจนประเทศกัมพูชา พม่า และลาว พร้อมนำเสนอ 6 กลุ่มโซลูชันหลัก คือ Data Integration, Big Data Management, Cloud Data Management, Data Quality, Master Data Management และ Data Security โดยมุ่งเน้นช่วยให้องค์กรของลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปได้ใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้การวิเคราะห์ต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นทำได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงสุด

“Informatica ให้บริการมานานกว่า 2 ทศวรรษ ปี ทำให้เราเข้าใจปัญหาของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรรมเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาและนำเสนอโซลูชันของเราให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Transformation ได้มากที่สุด เราจึงยังคิดเหมือนบริษัท Startup ที่มุ่งเน้นการทำ R&D โดยเรามีทีมวิศวกรมากกว่า 3,000 คนและลงทุนมากกว่า 6,000 ล้านบาทในแต่ละปี” — Sivadas Ramadas กล่าวเสริม

ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และ การันตี จากผลสำรวจโดย Gartner และ Frost & Sullivan

จากผลวิเคราะห์และสำรวจของสถาบันวิจัยอิสระชื่อดังอย่าง Gartner และ Frost & Sullivan ในช่วงปี 2016 – 2017 ที่ผ่านมา พบว่า Informatica เป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลถึง 6 รายการ ได้แก่ Enterprise iPaaS (Cloud), Data Integration Tools, Master Data Management Solutions, Data Quality Tools, Big Data Management และ Meta Data Management Solutions

นอกจากนี้ Informatica ยังเป็นอันดับหนึ่งทางด้าน Customer Loyalty หรือความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้า โดยมีลูกค้าทั่วโลกกว่า 90% ที่หลังจากเลือกโซลูชันของ Informatica แล้ว ยังคงใช้งานโซลูชันจนถึงทุกวันนี้ รวมไปถึงต่อยอดการใช้งานไปยังโซลูชันอื่นๆ อีกด้วย สำหรับประเทศไทยเอง ได้รับความไว้วางใจจากหลายอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน ค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ ซึ่งต่างเริ่มนำ Informatica เข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จับมือกับ Vintcom พร้อมสร้าง Ecosystem เพื่อให้บริการทุกโซลูชันในประเทศไทย

Informatica จับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Value-added Distributor ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมให้บริการทุกโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Data Integration, Big Data Management, Cloud Data Management, Data Quality, Master Data Management และ Data Security โดยพร้อมให้คำปรึกษาและการสนับสนุนพาร์ทเนอร์ตั้งแต่การจัดอบรมโซลูชันให้แก่ทีมฝ่ายขายและทีมวิศวกร ช่วยเหลือการทำ PoC (Proof of Concept) รวมไปถึงแนะแนวทางการออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา สร้าง Ecosystem สำหรับการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าพาร์ทเนอร์สามารถตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการทำ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว

เรียงลำดับจากซ้าย: Sivadas Ramadas, คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต, คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์ และคุณประพจน์ ลัภยวิจิตร

“Informatica ประเทศไทยเข้าสู่เป็นปีที่ 3 เราต้องการพันธมิตรที่มีศักยภาพ และ สนับสนุนธุรกิจไปยังพาร์ทเนอร์รายต่างๆ ซึ่ง Vintcom มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีพาร์ทเนอร์เป็นที่รู้จักจำนวนมาก และมีการลงทุนด้าน R&D ทำให้เรามั่นใจว่า Vintcom จะช่วยเราขยายบริการไปยังพาร์ทเนอร์และลูกค้าทั่วไทย ช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม รัฐบาล หรือหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมเข้าสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเชิงดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0” — คุณประพจน์ ลัภยวิจิตร Informatica Country Manager, Thailand & CLM กล่าว

“ปัจจุบันนี้ทุกอุตสาหกรรมต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ซึ่งการจับมือกับ Informatica เข้ามาตอบโจทย์ ณ จุดนี้ เนื่องจาก Informatica เป็นผู้นำในการจัดการกับข้อมูล มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานร่วมกับระบบ Database, Business Intelligence, Cloud Computing ได้อย่างไร้รอยต่อโดยไม่ยึดติดว่าเป็นแพลตฟอร์มใด” — คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรื่องจิต Managing Director จาก Vintcom กล่าว

“Vintcom มีเครือข่ายพันธมิตรขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่พร้อมบุกตลาดทุกอุตสาหกรรมทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ที่สำคัญคือเรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 คนที่พร้อมในการสนับสนุนเหล่าพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถนำ Informatica ไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อตัวแทนในประเทศไทยได้ทันทีเมื่อต้องการความช่วยเหลือ” — คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์ Director จาก Vintcom กล่าว

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันและบริการของ Informatica ได้ที่บริษัทวินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คุณณิชากานต์ จันทโกศล อีเมล nichakarn@vintcom.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …