Tag Archives: enterprise automation platform

[Video Webinar] พลิกโฉมธุรกิจอย่างบูรณาการด้วย Enterprise Integration & Automation จาก Workato

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Workato Webinar เรื่อง “Enterprise Integration & Automation – A Unified Approach to Business Transformation” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

รู้จัก Workato – Integration & Automation Platform ที่ช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและธุรกิจให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

องค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และระบบขององค์กรเข้าด้วยกัน ทำให้ต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสหลายๆ อย่างไป Gopomelo ผู้นำด้านการทำ Digital Transformation ให้แก่องค์กรธุรกิจ จึงได้จับมือกับ Workato เพื่อให้บริการ Integration & Automation Platform ที่ช่วยเชื่อมต่อทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกันและพัฒนาไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติได้

Read More »

Workato Webinar: พลิกโฉมธุรกิจอย่างบูรณาการด้วย Enterprise Integration & Automation

Workato ร่วมกับ Gopomelo ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา Workato Webinar เรื่อง "Enterprise Integration & Automation - A Unified Approach to Business Transformation" เพื่อเรียนรู้การเชื่อมต่อทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกันและพัฒนาไปสู่การทำงานโดยอัตโนมัติ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »