CDIC 2023

WIT Brand Refreshment – ปรับภาพลักษณ์และชูกลยุทธ์ใหม่ ก้าวสู่ยุค Digital Transformation

ความท้าทายในปัจจุบันส่งผลต่อการทำธุรกิจในกลุ่ม SI – System Integration ตั้งแต่ความซับซ้อนของภัยคุกคาม ความพร้อมของทีมงานจากการขาดแคลนผู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์กร และการสร้างมูลค่าให้กับโซลูชันที่กำลังให้บริการ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และภาพลักษณ์ใหม่และพร้อมเข้าสนับสนุน การให้บริการ System Integrator, Consultant และ Managed Security Services แบบครบวงจรด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

WIT กับ Brand Refreshment

“เพื่อจัดการให้ตรงจุด ตรงประเด็น เพิ่มความยืดหยุ่น และสอดรับความท้าทาย ก้าวสู่ยุค Digital Transformation อย่างยั่งยืน”

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ได้ทำการรีเฟรชภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ และมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาวิธีคิดของคนในองค์กรให้ร่วมกันขับเคลื่อนแบรนด์ใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จมากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือ

 • รีเฟรชวัฒนธรรมของบริษัท ระบบ ผลิตภัณฑ์ และ การบริการเพื่อให้เท่าทันกับแนวโน้มของตลาดปัจจุบัน
 • ฟื้นฟูรูปลักษณ์และความรู้สึกของแบรนด์ WIT เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพิ่มแรงผลักดันในการทำงานของพนักงาน

ชูกลยุทธ์ “Empowering your Cyberspace”

ตั้งเป้าเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร

“ เรื่อง Cybersecurity ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในอนาคตต่อๆไปจะมี Cyber attack ที่มีความซับซ้อนจำนวนเพิ่มมากขึ้น และ Impact ที่แผ่กระจายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น Cybersecurity จะไม่ใช่เรื่องนอกตัวหรือไกลตัวแต่จะเป็นเรื่องใกล้ตัว เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะระดับไหนก็ต้องให้ความสําคัญ ซึ่งจากนี้ไปจะมองเห็น Cybersecurity เป็นลักษณะของ as a service มากขึ้น เนื่องจากความเชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่อยู่ในด้านนี้มีจํากัดมาก  ดังนั้น เพื่อตอบสนองการบริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางระบบไอทีและธุรกิจตามพันธกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้มีการทำ Brand refreshment ครั้งสำคัญ ภายใต้แนวคิด Empowering your Cyberspace สร้างสรรค์เทคโลโนยีและการบริการที่ช่วยให้ธุรกิจที่สำคัญของลูกค้า WIT มีความราบรื่นปลอดภัยจากผู้มุ่งร้าย และสื่อถึงความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการสร้างอนาคตที่สดใสและเพื่อการเติบโตยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่เราเลือกเฟ้นเพื่อส่งมอบคุณค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในทุกกระบวนการทำงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ”

—— บทสัมภาษณ์ คุณธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ ผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 

WIT ประกาศจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจใหม่

WIT เรามุ่งเน้นไปที่การเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทาง Cybersecurity ระดับองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น ลดความเสี่ยงให้น้อยลง แต่ยังคงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการและสร้างความเชี่ยวชาญให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับการเติมเต็มจิ๊กซอชิ้นสำคัญเพื่อสนับสนุนให้กับลูกค้าไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ทีมวิศวกรของเราจะผสานทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์พันธมิตรต่างๆ สู่การบริการลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างไร้รอยต่อ

WIT เราปรับพันธกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างให้องค์กรกลายเป็น Community สำหรับคนที่มี Passion เดียวกันมาร่วมสร้างผลงานบนเป้าหมายเดียวกัน ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ สนุกไปกับสิ่งที่กำลังลงมือทำ และยังสามารถส่งมอบความเหนือชั้นออกมาเป็นผลงานระดับคุณภาพ โดย 5 พันธกิจ (Mission) ที่สำคัญของ WIT คือ

 1. เราจะลงทุนในการสร้างความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ และนวัตกรรมแห่งโลกไซเบอร์
 2. เราจะมองหาการสร้างคุณค่าที่แตกต่าง เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่านั้นให้กับลูกค้าเพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างดีที่สุดในโลกธุรกิจ
 3. เราจะทำความเข้าใจกับเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าให้ชัดแจ้ง และจะคำนึงถึงสิ่งนี้เสมอในระหว่างที่ให้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 4. เราจะให้คุณค่ากับวัฒนธรรม “Wero”. มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าอยากไปให้เร็วต้องไปคนเดียว แต่ถ้าอยากจะไปให้ได้ไกล (ยั่งยืน) ต้องไปเป็นทีม ดังนั้นองค์กรจะให้คุณค่ากับการสร้างทีม Wero ซึ่งไม่ใช่เพียงสร้าง Hero เพียงคนเดียวเท่านั้น
 5. เราจะสร้างคุณค่า โอกาส และพันธมิตร ที่แข่งเกร่งให้กับเครือข่ายทางธุรกิจของเรา ซึ่งคือ ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของเรา

WIT – Our Solutions and Services

ในยุคปัจจุบันที่ความท้าทายต่อภัยคุกคามหรือ การโจมตีในโลกไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย ขณะที่หลายองค์กรถูกโจมตีจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็เร่งอัตราการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจ ไปสู่แพลตฟอร์มบนโลกไซเบอร์กันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอัตราการเพิ่มขึ้นของการโจมตีในโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกันแบบดั้งเดิม (Traditional IT Security) ไม่สามารถที่จะป้องกันภัยคุกคามการโจมตีทางโลกไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ได้ หลายองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนและเร่งนำเทคโนโลยีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาปกป้องธุรกิจและพนักงานที่ทำงานอยู่จากที่ต่างๆ

WIT จึงได้คัดสรรนวัตกรรมที่ใช้ Artificial Intelligent (AI)  หรือ Machine Learning (ML) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ และตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ หรือการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อน เข้ามาในระบบป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ (Next Generation of IT Security Solution) และมอบการบริการที่ครอบคลุมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

WIT มุ่งเน้นการเป็น Managed Service Provider เพื่อส่งมอบรูปแบบการให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร”

 

โดยประกอบไปด้วยการบริการหลักดังต่อไปนี้

1. WIT – ส่งมอบบริการด้านการจัดการความปลอดภัยของ Web Application/Mobile Application/API ด้วยระบบ Web Application and API Protection (Managed Web/API Security)

Web/Mobile Application ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญระดับองค์กรเพื่อก้าวสู่ Digital Transformation ความท้าทายในการให้บริการ Web/Mobile Application และ API จากการบันทึกสถิติจากหลายสำนักต่างพบว่า Web/Mobile Application พบช่องโหว่สูงที่สุดและตกเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามสูงที่สุดเช่นกัน การตั้งรับอย่างรัดกุมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 

ในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจจากการถูกจู่โจม เช่น DDoS Attack ช่องโหว่ของเว็บ รวมไปถึงเรื่องของ BOT ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะต้องอาศัยเครื่องมือและกลไกในการป้องกันที่มีความชาญฉลาดมากพอเพื่อการจำแนกความแตกต่างระหว่าง Good BOTs และ Bad BOTs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีความท้าทายเหล่านี้จะพึ่งพาความสามารถจากโซลูชันเดียวให้เข้ามาจัดการได้อย่างครอบคุลมทั้งหมดไม่ได้ ทำให้องค์กรส่วนใหญ่มีการผสานรวมโซลูชันต่างๆ มาทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความยากลำบากในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องแผนการลงทุน โซลูชัน WAAP (Web Application and API Protection) เป็นอีกทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความท้าทายเหล่านี้แบบเบ็ดเสร็จได้ด้วยโซลูชันเดียวที่ทาง WIT มีให้บริการลูกค้าพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้ตลอดอายุการใช้งาน ครอบคลุม ครบเครื่อง เรื่องการป้องกัน WAAP

 • Adaptive Security Self-Tune
 • API Protector
 • Bot Mitigation
 • DevOps Integration
 • DDoS Protection
 • Reporting & Customization

2. WIT – ส่งมอบบริการบริหารจัดการด้านการตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคาม (Incident Response as a service)

แฮ็กเกอร์ในปัจจุบันต่างสรรหาเทคนิคและพัฒนาการโจมตีไซเบอร์ให้ทวีความแยบยลและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามระดับสูงได้อีกต่อไป องค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์ที่ผิดปกติเมื่อภัยคุกคามเหล่านั้นหลุดเข้ามาได้ ยิ่งองค์กรสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งช่วยให้สามารถกักกันความเสียหายและฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานตามปกติได้เร็วมากเท่านั้น

WIT ยินดีนำเสนอและส่งมอบบริการบริหารจัดการด้านการตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคาม (Incident Response as a service) ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสำหรับด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับทำ Incident Response อย่างเป็นระบบ

3. WIT – ให้บริการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งในระดับ User และ Endpoint/Server (Managed User and Endpoint Security)

Endpoint หรืออุปกรณ์ปลายทางยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญที่แฮ็กเกอร์นิยมโจมตีเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเจาะเข้ามายังระบบเครือข่าย เนื่องจากมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ต่ำและการหลอกลวงเหยื่อที่เป็นคนง่ายกว่าการโจมตีมายังคอมพิวเตอร์โดยตรง ปัญหาส่วนใหญ่มาจาก ทีมไอทีผู้ดูแลระบบขาดความสามารถในการตรวจจับและติดตามแฮ็กเกอร์ที่บุกรุกเข้ามายังระบบเครือข่าย หรือ ทีมไอทีผู้ดูแลระบบไม่สามารถปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเนื่องจากไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร

WIT นำเสนอโซลูชั่นการตรวจจับ, ป้องกันและติดตาม (Next-gen Antivirus with EDR, XDR) การโจมตีจากแฮ็กเกอร์ที่บุกรุกเข้ามายังระบบเซิฟเวอร์ของเครือข่าย (Wokload) หรืออุปกรณ์ปลายของผู้ใช้งาน (Endpoint) ด้วยการวิเคราะห์ตรวจจับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ (Malware) และไ่ม่ใช่มัลแวร์ (Non-Malware) และพร้อมให้บริการในการเฝ้าระวังโต้ตอบกับภัยคุกคามด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

4. WIT – ให้บริการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยระดับเครือข่าย (Managed Network Security)

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายกลายเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจในยุค Digital Transformation การปกป้องระบบไอทีให้มั่นคงปลอดภัยจากการภัยคุกคามถือเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายทวีความซับซ้อนและดูแลยาก Managed Network Security จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ละองค์กรต่างมองหาเทคโนโลยีทางด้าน Infrastructure ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ระบบเครือข่ายถูกขยายออกไป ทำให้เกิดความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากธุรกิจดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความท้าทายในการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์และระบบเข้ามาปรับใช้งานเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและพร้อมขยายตัวได้ในอนาคต การเลือกใช้บริการ Managed Network Security ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตลอดเวลา และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแล

5. WIT – ให้บริการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Solution Consulting)

บริการให้คำปรึกษาของ WIT เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณทั้งด้านกลยุทธ และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ เราจะช่วยในการวางแผน คิดค้น และปรับปรุงระบบไอทีและโซลูชั่นทางธุรกิจของคุณ พร้อมแนะนำเทคโนโลยี และบริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับระบบไอทีของคุณ โดยช่วยคุณพัฒนาแผนงานกลยุทธ์ด้านไอทีและการลงทุนให้สอดคล้องกับความสำคัญและความต้องการของธุรกิจ

เราจะทำงานร่วมกับคุณในการออกแบบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่ควบรวมรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบเดิมขององค์กร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างราบรื่นและมั่นใจในความคุ้มค่าในการลงทุนและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

WIT Professional Services : ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ทศวรรษในการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกและทีมงานบริการมืออาชีพที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ได้รับการรับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ทำให้ WIT สามารถให้การบริการระดับมืออาชีพได้อย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบโซลูชั่นวางระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การบริการฝึกอบรม และการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย และการบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการบริการที่ครบวงจร เราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ โดยเราจะช่วยดูแลตั้งแต่การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบเดิม การเปลี่ยนผ่านงานจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ การบริหารจัดการโครงการ และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง โดย WIT เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการ และสนับสนุนที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับสูงสุด

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่:

ช่องทางติดต่อ
Website : https://www.wit.co.th/
Line Official Account : @witofficial หรือ https://lin.ee/nOmg5p9
E-mail : marketing@wit.co.th
TEL. : 02-237-3555


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …

รู้จัก OneCall จาก ดีแทคและทรูบิสิเนสระบบการจัดการสายขององค์กร เริ่มต้นได้รวดเร็ว คุ้มค่า ในราคาย่อมเยา

ระบบติดต่อ (Contact Center) ถือเป็นหน้าตาที่สำคัญของธุรกิจ เพราะเป็นจุดแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ภาพลักษณ์ขององก์กร ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อยอดขายหรือความไว้วางใจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นได้จากการมีระบบติดต่อแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการมีเบอร์กลางเดียวที่สามารถเข้าถึงทุกบริการขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก OneCall จากดีแทคและทรูบิสิเนส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ริเริ่มได้ง่าย รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง