ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

AGENDA

Introduction to Akamai Security Solutions:

 • An overview of Akamai’s commitment to enhancing cybersecurity.
 • Understanding the evolving threat landscape and the need for a multi-layered defense strategy.

Securing APIs with Akamai:

 • Exploring the critical role of APIs in modern web applications.
 • Leveraging Akamai’s API security solutions to protect against API-based threats.
 • Best practices for implementing API security in your organization.

Account Protector: Safeguarding User Credentials and Identities:

 • Understanding the challenges of account security and credential-based attacks.
 • How Akamai’s Account Protector helps mitigate risks associated with unauthorized access and account takeovers.
 • Implementing Account Protector to enhance overall security posture.

Client-Side Protection: Enhancing End-User Security:

 • The significance of client-side security in web applications.
 • Akamai’s Client-Side Protection features and capabilities.
 • Real-world scenarios and case studies highlighting the effectiveness of client-side security measures.

Integration and Best Practices:

 • Exploring seamless integration strategies for Akamai security solutions.
 • Best practices for optimizing security configurations and ensuring a holistic defense mechanism.

Q&A Session:

 • Engage with our experts in a live Q&A session.
 • Get answers to your specific queries and gain insights tailored to your organization’s security needs.

Don’t miss this opportunity to stay ahead in the cybersecurity landscape. Register now to gain valuable insights into Akamai’s API security, Client-Side Protection, and Account Protector, and learn how these solutions can fortify your defenses against emerging threats. Elevate your security posture with Akamai’s advanced technologies.

SPEAKER


Jaroenchai Duangrattanachaya                                      Pongphop L. Chong
Solution Consultant                                                          Business Development Lead – Thailand

 


About Maylada

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar : IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” [21 มี.ค. 67]

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” ซึ่งในหัวข้อนี้ทุกท่านจะได้ค้นพบกับนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลบนโลกดิจิตอล …

เปิดฉากสุดประทับใจ ไทยเป็นเจ้าภาพจัด Global Cybersecurity Camp 2024 กระชับสัมพันธ์สมาชิก 9 ประเทศ เสริมแกร่งคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน GCC 2024 Thailand ณ โรงแรม The Sez บางแสน ชลบุรี 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 …