VMware ออกอัปเดต VMware Validated Design for SDDC 4.1

VMware ออกอัปเดต VMware Validated Design for Software-defined Data Center 4.1 แบบ GA แล้ว

Credit: VMware

VMware Validated Design for Software-definded Data Center เป็นชุดคู่มือเอกสารเกี่ยวกับการ Design, Build, Deployment และ Operate ระบบ Software-Defined Data Center จากทาง VMware ซึ่งตัวอย่างการออกแบบในเอกสารได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงมาแล้ว เพื่อยืนยันความเข้ากันได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้าน Compute, Storage, Networking และ Management โดยประกอบไปด้วยโซลูชันดังนี้ vSphere 6.5 Update 1, vSAN 6.6.1, NSX for vSphere 6.3.3, vRealize Operations 6.6.1, vRealize Log Insight 4.5, vRealize Automation 7.3, vRealize Business for Cloud 7.3 และ Site Recovery Manager 6.5.1

ซึ่งใน VMware Validated Design for SDDC 4.1 ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายจุด โดยส่วนที่สำคัญมีดังนี้

  • Management Pod vSAN กลายเป็นทางเลือก: ก่อนหน้านี้ใน VMware แนะนำให้ใช้ vSAN เป็น Primary Storage ใน Management Pod เท่านั้น ล่าสุดได้มีการปรับคำแนะนำนี้เป็นทางเลือกแล้ว โดยแนะนำให้ใช้งาน vSAN หรือ Storage Solution ที่รองรับเท่านั้นในการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ในเอกสารนี้ VMware ได้ใช้ vSAN เป็น Primary Storage ทั้งหมด
  • Network Transport รองรับทั้ง L2 และ L3: เพิ่มการรองรับการใช้งาน L2 และ L3 สำหรับ Network Transport โดยก่อนหน้านี้แนะนำให้ใช้เฉพาะ L3 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงงบประมาณในการลงทุนและความยากง่ายในการดูแลระบบ Network ในอนาคตด้วย
  • รองรับการใช้งาน Embedded vRealize Orchestrator: เป็นการลดจำนวน Appliance ลง จากก่อนหน้านี้ ที่จำเป็นต้องใช้งาน vRealize Orchestrator Appliance จำนวน 2 ตัว และยังทำให้ได้ประสิทธิภาพในระบบโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย
  • Consolidated Management and Workload: รองรับการ Consolidated เพื่อรวมทุก Pod ต่างๆ เช่น Management, Edge และ Workload เข้าเป็น Pod เดียว โดยเริ่มต้นที่ 4 ESXi hosts และขยายสูงสุดได้ถึง 32 Hosts ในขณะที่ยังสามารถใช้งานโซลูชันต่างๆในระบบ SDDC ได้อย่างครบถ้วน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด VMware Validated Design for SDDC 4.1 ได้ที่ : https://www.vmware.com/support/pubs/vmware-validated-design-pubs.html
หรือดาวน์โหลดแบบ Poster ได้ที่ : https://communities.vmware.com/docs/DOC-36103

ที่มา : https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2017/08/22/vmware-validated-design-sddc-4-1-generally-available/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Facebook เผยเริ่มใช้ QUIC และ HTTP/3 กับผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 75% แล้ว

Facebook ได้ออกมาเขียน Technical Blog ถึงการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งาน Facebook ให้กลายเป็น QUIC และ HTTP/3 สำเร็จไปแล้วกว่า 75% ของทราฟฟิกที่เชื่อมต่อเข้ามายัง Facebook ทั้งหมดในเวลานี้ และพบว่า QUIC สามารถช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก