Tag Archives: vmware site recovery manager

VMware ออกอัปเดต VMware Validated Design for SDDC 4.1

VMware ออกอัปเดต VMware Validated Design for Software-defined Data Center 4.1 แบบ GA แล้ว

Read More »

5 เหตุผลดีๆ ในการเลือกใช้ EZ-Cloud ในการทำ Disaster Recovery สำหรับ Nutanix และ VMware

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Nutanix หรือ VMware ภายในองค์กรนั้น ถึงแม้จะมีทางเลือกมากมายในการออกแบบระบบ Disaster Recovery (DR) และการทำ Business Continuity ก็ตาม แต่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น Native จากทาง Nutanix หรือ VMware เองนั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ EZ-Cloud ได้ให้บริการ Disaster Recovery-as-a-Service เพื่อเป็นทางเลือกให้ทุกองค์กรที่ใช้ Nutanix และ VMware ต่อยอดการทำ Disaster Recovery ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นใจ ด้วยข้อดีของการใช้เทคโนโลยีของ EZ-Cloud ในการทำ Disaster Recovery ได้ดังต่อไปนี้

Read More »

EZ-Cloud แนะนำ 7 ขั้นตอนการเตรียมตัวทำ Disaster Recovery เบื้องต้นสำหรับองค์กร

สำหรับองค์กรที่มองเห็นความสำคัญของการทำ Disaster Recovery และกำลังจะเริ่มวางแผนสำหรับการทำ Disaster Recovery นั้น ทาง EZ-Cloud ขอแนะนำ 7 ขั้นตอนการเตรียมตัวทำ Disaster Recovery เบื้องต้นสำหรับองค์กรเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับองค์กร เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินการติดตั้งใช้งานระบบ Disaster Recovery เป็นไปได้อย่างราบรื่น ดังต่อไปนี้

Read More »