Breaking News

True IDC จัดงาน Cloud Talk ครั้งที่ 19 หัวข้อ Next-generation Cloud Security

อัปเดต 10 อันดับภัยคุกคามที่โจมตีระบบคลาวด์มากที่สุด และร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันข้อมูลและแอปพลิเคชันในการใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด รวมถึงแบ่งปัน Best Practices ที่น่าสนใจในการออกแบบระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยที่ครอบคลุมภัยคุกคามทุกประเภท

รายละเอียดการจัดการ

วันที่: วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017
เวลา: 13.00 – 17.30 น.
สถานที่: ชั้น 32 อาคาร AIA Capital Center (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
ลงทะเบียนฟรี: https://goo.gl/forms/ryHwPojSooPJSALw2




About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น โดยทีมงาน NDID

ทีมงาน TechTalkThai ร่วมกับ NDID ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชม TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “NDID 101 รู้จักกับ National Digital ID เบื้องต้น …

Rapid7 เข้าซื้อ tCell เสริมแกร่งโซลูชันด้าน Application Security

Rapid7 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดัง ประกาศเข้าซื้อกิจการของ tCell นักพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโซลูชันด้านการป้องกันการโจมตีในระดับแอปพลิเคชัน