Tag Archives: Smart Manufacturing Solution

[Guest Post] ICS ชี้ในสถานการณ์โควิด 19 ธุรกิจจะต้องปรับตัว ขับเคลื่อนด้วยโซลูชันดิจิทัล ทั้งวางแผนการผลิต บริหารวัตถุดิบ ขนส่งสินค้า และบริหารการขาย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด หรือ ICS ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญโซลูชัน ERP และ Digital Technology & Innovation จาก SAP มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษายาวนานกว่า 17 ปี ได้เปิดเผยว่าในปี 2564 ธุรกิจของไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด 19  รอบใหม่ ทำให้หลายอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ถูก Disrupt อย่างรุนแรงทำให้ทุกองค์กรต้องปรับแผนงานซึ่งเป็นผลกระทบจากการจำกัดสถานที่ในการเข้าทำงาน พนักงานที่ขาดหายไปจากเหตุสุดวิสัย การขาดแคลนวัตถุดิบ และอื่นๆ ดังนั้นการหาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงโซลูชันดิจิทัล เข้ามาช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้แก่องค์กร สามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ท่ามกลางวิกฤตที่รุนแรงซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี

Read More »