Tag Archives: SIFT

สาย​ HealthTech ห้ามพลาด!​ กับงาน ​Healthcare Showcase x Dinner Talk by Qlik & Sift Analytics Group

หลังจากที่ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนว่า เทคโนโลยีทั้งหลายได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งที่ส่งผลให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการพัฒนาวัคซีนหรือยารักษาโรค หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายไร้เงินสด (Cashless Payment) เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ทำให้แพทย์สามารถตรวจอาการคนไข้ได้มากขึ้นและลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดคนไข้ หรือระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  จากภาพถ่ายรังสี เป็นต้น

Read More »