Tag Archives: SAP S/4HANA Cloud

Atos x SAP : Digital Intelligence Explosion 2023

รวบรวมอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมและการบริการจากทาง SAP และ Atos รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชันและระบบจัดการข้อมูลระดับองค์กรจาก Amazon Web Services (Thailand) และ OpenText เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการใช้งานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบโจทย์ธุรกิจขนาดต่างๆ และรองรับการทำงานได้ทุกอุตสาหกรรม ในธุรกิจทุกระดับ อีกทั้งยังช่วยบริหารจัดการเวลาและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรก้าวกระโดดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจ และก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะได้แบบไร้รอยต่อ

Read More »

SAP S/4HANA Cloud คว้า 3 รางวัล “Best Of” จาก TrustRadius

TrustRadius ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบโดยผู้รู้อิสระชั้นนำสำหรับซอฟต์แวร์ B2B ในหมวดการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)  

Read More »

[Guest Post] ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพรซ์ ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ SAP S/4HANA Cloud x Atos

โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน การบริหารและจัดการข้อมูลที่ฉับไวถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ด้วยการเลือกสรรโซลูชันที่เหมาะสมและเข้ากับรูปแบบธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างความคล่องตัวและเพิ่มอำนาจในการแข่งขันทางการตลาด และหนึ่งในโซลูชันที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนั้นก็คือ ERP จาก SAP ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ผนวกรวมเข้ากับบริการคลาวด์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขององค์กรทำงานได้อย่างฉับไว และปรับใช้ได้กับรูปแบบธุรกิจได้อย่างหลากหลาย จนกลายเป็น SAP S/4HANA Cloud  

Read More »