Tag Archives: ict

[Guest Post] คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลายหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลายหลักสูตร อาทิ Cybersecurity Fundamentals, Digital Security for Government Executives, Personal Data Protection Act for Government Officer, Software Development for Digital Government Services,Data Analytics Techniques และ Cybersecurity for Technologist

Read More »

[Guest Post] อีอีซี รุก 5G ลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย พัฒนาคน สร้างทักษะดิจิทัล รองรับ 5G เปิด Huawei ASEAN Academy แห่งแรกของไทยในพื้นที่อีอีซี ตั้งเป้าอีก 3 ปี ผลิตเพิ่ม 30,000 คน ยกระดับไทยสู่ ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมได้รับเกียรติจาก นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ นายอาเบล เติ้ง (Mr. Abel Deng) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Read More »

[Guest Post] เปิดเมกะดีล AIS ผนึก สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ร่วมทุนตั้งบริษัท สห แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค นำ AIS 5G ปูพรมเต็มพื้นที่ EEC

เอไอเอส ผู้นำเครือข่าย 5G อันดับ 1 ที่มีคลื่นมากที่สุด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI บริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่มีความแข็งแกร่งด้านการดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ “บริษัท สหแอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SAN” สานต่อแผนความร่วมมือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ นำพลานุภาพ AIS 5G และ Network Infrastructure เสริมแกร่งอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับสู่ Smart Industrial ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยี 5G ร่วมฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยทัดเทียมเวทีโลก

Read More »

[Guest Post] เทคโนโลยี ICT ใหม่จากหัวเว่ย เสริมแกร่งโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ชี้อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน

งานประชุม Huawei Global Power Summit จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “บิต ขับเคลื่อน วัตต์ สร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เชื่อมต่อครบวงจร” (Bits Drive Watts, Building a Fully Connected Smart Grid) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีลูกค้า พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้นำความคิดในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากนานาประเทศเข้าร่วม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบและวิธีรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดพลังงานไฟฟ้ายังคงมีศักยภาพสูง จึงเกิดคำถามว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถสร้างและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีความเสถียร ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลได้อย่างไร  

Read More »

[PR] กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – ดีป้า นำเทคโนโลยี Big Data รุกพัฒนาโครงการ Phuket Smart City อย่างบูรณาการ ตั้งเป้าให้ จ. ภูเก็ตเป็น Smart City ทั้งด้านการค้า การลงทุน

Phuket Smart City หรือ โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ซึ่งมีการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ มุ่งทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยี Big Data มาจัดการข้อมูลเมือง ร่วมกันผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City ทั้งด้านการค้า และการลงทุน

Read More »

[PR] ซิป้า ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือโครงการ Phuket Smart City

กระทรวงไอซีที – ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City ชูศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park ( Phuket SCIP ) เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน Startup ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ครอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

Read More »

[PR] ไอซีที-เอ็ตด้า ร่วมมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดแนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ในงาน eGovernment Forum 2016

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สพธอ. ) หรือ ETDA ( เอ็ตด้า ) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ( ATCI ) เปิดเวทีสัมมนา-ฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อบูรณาการการทำงานของบุคคลากรในภาครัฐ ทั้งจากกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้แนวคิด “The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government” ภายในงาน eGovernment Forum 2016

Read More »

[PR] ซิป้าขอบคุณ กระทรวงไอซีที ช่วยยืนยันไม่ทอดทิ้งคนซิป้า พร้อมดูแลทุกฝ่ายไม่ให้ใครเสียผลประโยชน์

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือซิป้า โดยตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ มอบกระเช้าดอกไม้แทนการขอบคุณแด่ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ยืนยันผลการทำงานที่ผ่านมาของซิป้า ว่ามีความโดดเด่นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และมีผลงานระดับประเทศอย่างมากมาย พร้อมยืนยันไม่ทอดทิ้งพนักงานของซิป้า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหม่

Read More »

[PR] ก.ไอซีที – เอ็ตด้า ควง 4 หน่วยงานรัฐเซ็น MOU ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอท ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) “การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC”

Read More »

[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More »

[PR] รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เผยเตรียมแผนสองจับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เซ็นเอ็มโอยูรับเทคโนโลยีใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง

Read More »

[PR] ไอซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดชุดข้อมูลภาครัฐ 490 ชุดข้อมูล สู่เอกชนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มตัว ประเดิมด้วยงานประกวด MEGA2015 พร้อมผลักดันผู้สมัครกว่า 240 ทีม เข้าสู่การพัฒนาแอปฯ ภาครัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า ในการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ( Mobile Enterprise d-Government Award 2015 ) “MEGA 2015” โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ในครั้งนี้ เป็นแผนที่กระทรวงไอซีทีต้องการให้ภาคเอกชนและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำชุดข้อมูลภาครัฐจากโครงการ Open Data ซึ่งขณะนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจากภาครัฐออกมาจำนวนหนึ่งแล้ว ข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยในรูปของมาตรฐาน ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดึงไปใช้งานได้ในทันที

Read More »

[PR] กระทรวงไอซีที ขอเชิญบุคลากรผู้ประกอบการไอซีที เข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจไอซีที

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญบุคลากรผู้ประกอบการด้านไอซีทีและบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจ SMEs เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางด้านการดำเนินธุรกิจไอซีที

Read More »

[PR] ETDA ( เอ็ตด้า ) บูรณาการความรู้ ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที

ในทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันสังคมเริ่มมีความสลับซับซ้อนทำให้ต้องมีการพูดถึงคำว่า “วิจารณญาณ” มากยิ่งขึ้น เยาวชนไทย คือ กลุ่มคนปลายน้ำที่มักได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในสังคมเสมอ ๆ ยังมีเด็กไทยอีกมากที่ต้องฝ่ากระแสสื่อที่ถาโถม แล้วโยนความรับผิดชอบให้กับวิจารณญาณของพวกเขา เมื่อเครื่องมือในการเปิดประตูสู่โลกไซเบอร์ไม่ได้มาพร้อมกับความรู้เท่าทัน ปัญหาสารพัดจึงพ่วงมาด้วยมากมาย

Read More »

[PR] “ไอซีที” และ “อีจีเอ” เปิดตัวโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” เพื่อเป็นช่องทางเข้าสู่บริการรัฐให้ประชาชนทุกกลุ่ม รับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ. ) ร่วมกันพัฒนาขึ้นสำหรับเป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว

Read More »

[PR] รมว.ไอซีทีมอบรางวัลสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไทย เข้าชิงชัยแชมป์อาเซียน

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( แถวหลังคนที่ 8 จากซ้าย ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ไทยแลนด์ ซีทีเอฟ คอมเพททิชั่น 2015 ( Thailand CTF Competition 2015 ) สุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สพธอ. ) หรือ ETDA ( เอ็ตด้า )

Read More »

[PR] เอ็ตด้าเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 58 ครั้งแรกที่มุ่งเจาะผู้ใช้แยกตามเจนเนอเรชั่นแบบถึงกึ๋น

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผย “ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015)” จำแนกตาม 4 เจนเนอเรชั่น

Read More »

กระทรวงไอซีที-อีจีเอ ขานรับนโยบาย “Digital Economy” ชูโครงการประกวด “MEGA 2014” พร้อมเผย 10 แอปพลิเคชั่นที่ประชาชนต้องการใช้มากที่สุด

กระทรวงไอซีทีและอีจีเอ จับมือพันธมิตรซิป้า ,ซอฟต์แวร์ พาร์ค และ เนทเทค ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าผลักดัน “ดิจิทัล อีโคโนมี” จัดโครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ หรือ MEGA 2014 (Mobile e-Government Award 2014) หวังสร้างโมบายแอปพลิเคชั่นภาครัฐที่ตรงตามความต้องการของประชาชน เผย 10 โมบาย แอปพลิเคชั่นภาครัฐที่คนไทยต้องการมีไว้ใช้ที่สุด

Read More »