Breaking News

[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) โดยเอ็นทีทีฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เยี่ยมชมบูธบริเวณโซน Smart Infrastructure โดยมี คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย รองประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ( The Board of Investment of Thailand: BOI ) ภายในศูนย์มีตัวอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1, 500 ตู้ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม

ntt-communications-digital-thailand-2016

ทั้งนี้ ภายในงาน Digital Thailand 2016 ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนAbout TechTalkThai_PR

Check Also

Dell’Oro Group เผย Huawei ครองตลาด Wi-Fi 6 เป็นอันดับ 1 ของโลก

Dell’Oro Group ผู้นำด้านการวิเคราะห์และวิจัยตลาดระดับโลก ออกรายงานข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด Access Point แบบใช้งานภายในอาคารมาตรฐาน Wi-Fi 6 ทั่วโลกในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 ถึงไตรมาสที่ 3 …

นักวิจัยพัฒนาเครื่องมือตรวจจับปัญหาที่เกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas A&M ร่วมกับ Intel Labs พัฒนาเครื่องมือช่วยตรวจจับปัญหาความผิดพลาด ที่เกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยการใช้ Deep Learning