[PR] เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที ) โดยเอ็นทีทีฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เยี่ยมชมบูธบริเวณโซน Smart Infrastructure โดยมี คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย รองประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ( The Board of Investment of Thailand: BOI ) ภายในศูนย์มีตัวอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1, 500 ตู้ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม

ntt-communications-digital-thailand-2016

ทั้งนี้ ภายในงาน Digital Thailand 2016 ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน


About TechTalkThai_PR

Check Also

[Guest Post]“มาทำความรู้จัก VMware Horizon ตอบโจทย์การทำงาน Work from anywhere ในยุค Next Normal”

ผ่านมากว่าหนึ่งปีที่การทำงานในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนไปเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ จากที่ทำงานแค่เพียงในออฟฟิศ กลายเป็นการทำงานในรูปแบบ Work from home หรือ Work from anywhere และมีความเป็นไปได้สูงที่จะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็นฝั่งการขาย กลุ่มไอที การเงิน …

สรุปการพูดคุยในหัวข้อ “ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆในปี 2563-2564” งาน SUBCON Thailand 2021

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบโตของเทคโนโลยี Internet of Things จากเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้คนไม่คุ้นเคยนัก มาเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลาย เบื้องหลังการเติบโตนี้คือการสนับสนุนของภาครัฐ ความตื่นตัวของภาคเอกชน และการพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลให้ IoT ได้รับความนิยม และมีการใช้งานในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป ในปี …