ADPT

PwC ร่วมกับ Palo Alto Networks เปิดตัว Security Framework สำหรับ Business Leaders

palo_alto_logo_2

Palo Alto Networks ผู้ให้บริการ Next-generation Firewall ชั้นนำของโลก ร่วมกับ PwC บริษัทชื่อดังด้าน Audit พัฒนากรอบการดำเนินงาน (Framework) เพื่อช่วยให้สมาชิกบอร์ดบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายเทคนิค เช่น CIO และ CISO สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน Cyber Security เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Data Breach รวมไปถึงเพิ่มความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารระดับสูงเริ่มให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Cyber Security เรียกว่ามีการนำประเด็นเข้ามาพูดคุยกันในมุมมองของธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการนำ Cyber Security เข้ามาช่วยเพิ่มความคล่องตัวและการผลักดันธุรกิจให้ดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้อย่างมั่นคงปลอดภัย และการปกป้องธุรกิจของตนจาก Advanced Persistent Threats เป็นต้น

กรอบการดำเนินที่ทาง Palo Alto Networks และ PwC คิดค้นขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ

  • Identity – ระบุทรัพย์สินสำคัญขององค์กร ความสำคัญของธุรกิจ และโครงสร้างการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  • Monitor & Analyze – ติดตามและวิเคราะห์ทราฟฟิคทั้งหมดขององค์กร เช่น ผู้ใช้ แอพพลิเคชัน ข้อมูลที่วิ่งผ่านไปมาระหว่างเครือข่าย คลาวด์ และอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อให้สามารถกำหนดและปรับแต่งนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Protect & Prevent – ปกป้องระบบขององค์กรจากภัยคุกคามผ่านการบังคับใช้นโยบาย เพื่อลดช่องทางในการถูกโจมตี รวมไปถึงป้องกันภัยคุกคามทั้งแบบที่เคยพบและไม่เคยพบมาก่อน
  • Detect & Response – ตรวจจับและรับมือต่อการโจมตีที่ทะลุผ่านเข้ามายังระบบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถบรรเทาและสร้างกลไกสำหรับป้องกันระบบจากการถูกโจมตีแบบเดิมได้ในอนาคต

palo_alto_pwc_security_framework

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Framework ไปศึกษาได้ที่ https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/presentations/pan-pwc-security-framework.pdf

ที่มา: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/05/pwc-and-palo-alto-networks-launch-security-framework-for-business-leaders/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Fujitsu Store as a Services in Retail Business สร้างความแตกต่าง และขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค และกฎข้อบังคับของภาครัฐ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

6 ความสามารถการจัดการใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้ Synology ต้องรู้จัก

หลังจากที่ Synology ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Firmware รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DSM 7.0 ที่เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสามารถให้กับ Synology NAS ทั่วโลกกันแล้ว อัปเดตใหม่นี้ก็ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งาน Synology NAS ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปและธุรกิจองค์กรเพิ่มเติมหลากหลายแนวทาง ในบทความนี้ เราจะแนะนำถึง 6 ความสามารถใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้จักเอาไว้ เพื่อให้สามารถใช้งาน Synology NAS ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้