[PR] รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เผยเตรียมแผนสองจับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เซ็นเอ็มโอยูรับเทคโนโลยีใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้เปิดตัวระบบภาษีไปไหน ทำให้เป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาษีของประชาชนทุกคนถูกจับจ่ายไปกับโครงการใดบ้าง ที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th สามารถเห็นภาพรวมการใช้งบประมาณทั้งประเทศ หรือจังหวัด, ภูมิภาคได้ เป็นความโปร่งใสที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและร้องเรียนสิ่งผิดปกติได้ ลดการคอรัปชั่นตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศต่อไปต้องผ่านการตรวจสอบเช่นกัน

govchannel-thailand-government-spending

ระบบภาษีไปไหนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) สำนักงบประมาณ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ร่วมกันทำข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ในอนาคตระบบจะมีทั้งข้อมูลงบประมาณที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคืบหน้าของโครงการที่ระบุเป็นพื้นที่โดยใช้ GPS และสามารถให้ประชาชนร้องเรียนด้วยการถ่ายรูปหรือเขียนข้อความได้ นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาให้เป็นโมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งจะเปิดให้ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในปีงบประมาณนี้

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ ICT และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ สรอ. พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ( GovChannel ) และระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดความสมบูรณ์ ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานได้พัฒนาบริการภายใต้ GovChannel เพิ่มเติมเข้ามา ๓ ระบบ ประกอบด้วย ๑. ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ แอปพลิเคชัน G-News ๒. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ระบบภาษีไปไหน และ ๓. บริการใหม่เพิ่มเติมในตู้ Government Kiosk พร้อมทั้งบริการสำหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่าง ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ G-Chat ซึ่งบริการทั้งหมดได้นำเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้

แอปพลิเคชัน G-News เป็นโมบายแอปพลิเคชัน ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อรับทราบข่าวสารที่สำคัญ และถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารโดยตรงจากภาครัฐ ในกรณีที่สังคมประสบปัญหากระแสข่าวลือผ่านทางโซเชียลมีเดีย ส่วน ระบบภาษีไปไหน เป็นระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางนำมาเปิดเผยในรูปแบบของ Open Government Data ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ( data.go.th )

govchannel-thailand-government-spending-2

สำหรับ บริการเพิ่มเติมภายในตู้ Government Kiosk จะเป็นบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี และระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว

รวมถึงยังได้มีการติดตั้งตู้เพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการของประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดมหาสารคาม และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทุกบริการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดคือบริการใหม่ภายใต้ GovChannel

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า จุดเด่นของระบบภาษีไปไหนคือ ในรุ่นแรกจะพัฒนาผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th ได้นำข้อมูลของงบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านสำนักงบประมาณมานำเสนอให้ดูง่ายผ่านระบบ dash board ที่สวยงาม และสามารถทำการสืบค้นด้วยการระบุตำแหน่ง ตรวจสอบจำนวนงบประมาณได้จากทั้งหน่วยงาน พื้นที่หรือตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงภาคเอกชนที่ได้งาน และความคืบหน้าของโครงการ

govchannel-thailand-government-spending-3

การพัฒนารุ่นต่อไปจะพัฒนาเป็นระบบแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส โดยให้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน หรือล็อคอินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ social network ได้โดยทันที สามารถตรวจสอบโครงการต่าง ๆ และส่งผ่านความคิดเห็น สิ่งผิดปกติ หรือแม้แต่การถ่ายรูปข้อผิดพลาดเข้ามา ซึ่งในระบบจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชนที่เข้ามาทีหลังจะสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ทันที ซึ่งระบบใหม่จะสามารถให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ผ่าน Government Application Center หรือ GAC ที่มีให้ดาวน์โหลดในระบบต่าง ๆ อยู่แล้วภายในปีนี้


About TechTalkThai_PR

Check Also

IFS Webinar: พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud

Raceku Thai รวมกับ IFS ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจและฝ่าย IT เข้าร่วมงานสัมมนา IFS Webinar เรื่อง "พลิกโฉมองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วย IFS Cloud" พร้อมเรียนรู้การปรับกระบวนการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

คลาวด์เซค เอเซีย ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรชั้นนำระดับโลก จัดสัมมนา Cloud Cyber Security Landscape 2022 [19 ส.ค.นี้ 13.00 น.]

ดร.วารินทร์ แคร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยไซเบอร์และการวางระบบคลาวด์แบบครบวงจร ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรชั้นนำระดับโลก อย่าง Sumo Logic, …