Black Hat Asia 2021

[PR] “ฟูจิตสึ “ส่งมอบแท็บเล็ต 103 เครื่อง พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนอนาคต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมใน โครงการห้องเรียนอนาคต “Pilot Project of Future Classroom’s Fujitsu Learning Project of Tomorrow” โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยและแถบเอเซียที่ได้เริ่มพัฒนา ทดลอง เปิดดำเนินการ การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีแท็บเล็ต และ ซอฟท์แวร์จากฟูจิตสึตั้งแต่ปี 2558  ในโอกาสครบ 2 ปี ที่ฟูจิตสึได้สนับสนุนระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด  ทางฟูจิตสึจะดำเนินการส่งมอบแท็บเล็ตในโครงการทั้งหมด จำนวน 103 เครื่องพร้อมทั้งเครื่องแม่ข่าย และซอฟท์แวร์ให้กับโรงเรียน  โดยมี มร. อัตสึชิ ซาเอกิ, Director, Educational Business Promotion Division PUBLIC SECTOR & REGIONAL SALES GROUP Executives บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด พร้อมด้วย มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ และ อาจารย์ พรพรหม  ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเรียนสื่อประสม 3 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

###

About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ISA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในสายงาน IT และผู้บริหารโครงการ

บริษัทอินเตอร์เนชชั่นแนล เซอร์วิสเซส  แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด หรือ International Services & Alliance Co., Ltd. (ISA) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี …

[Guest Post] เลอโนโว ประกาศแต่งตั้ง มร. อมาร์ บาร์บู ดำรงตำแหน่ง ผู้นำบริหารงานธุรกิจ เลอโนโว ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

เลอโนโว ประกาศแต่งตั้ง มร. อมาร์ บาร์บู ขึ้นดำรงตำแหน่งควบคุมดูแลบริหารงาน เลอโนโว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก อันได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อาเซียน …