Tag Archives: digital government platform

DGA มุ่งยกระดับแพลตฟอร์มให้บริการประชาชนในทุกหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีงานสัมมนาของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA โดยตั้งเป้ามุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ทั้งนี้ได้วางนโยบาย สร้าง-เชื่อม-เปิด ซึ่งตั้งเป้าทำให้สำเร็จภายใน 3 ปีต่อจากนี้

Read More »

EGA เผยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) โหลดไปอ่านกันได้ฟรีๆ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ. หรือ EGA) ได้เปิดเผยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) โดยได้ทำการสำรวจหน่วยงานภาครัฐออกมาเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได้ 5 ข้อดังนี้

Read More »

[PR] รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เผยเตรียมแผนสองจับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เซ็นเอ็มโอยูรับเทคโนโลยีใหม่ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง

Read More »

Gartner เผย 10 กลยุทธ์การลงทุนด้านเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานรัฐ

Gartner ได้ทำการสำรวจแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานรัฐทั่วโลก เพื่อให้ CIO และ IT Leaders สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางด้าน IT Roadmap ในอนาคตได้ง่ายขึ้น โดยในปี 2015 นี้คาดว่าการลงทุนทางด้าน IT ของหน่วยงานรัฐทั่วโลกจะหดตัวลง 1.8% จาก 439,000 ล้านเหรียญดอลาร์สหรัฐ เหลือ 431,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่จะเติบโตกลับมาเป็น 475,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2019

Read More »