Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Soft Skill สิ่งสำคัญที่ทำให้งาน Cybersecurity ประสบความสำเร็จ

ผลสำรวจจาก Tripwire โดย Dimensional Research เผยให้เห็นว่าองค์กรต่างต้องการให้แผนกงานที่ไม่ใช่ด้านความมั่งคงปลอดภัย เช่น แผนกดำเนินงานด้าน IT แผนกวางแผนความเสี่ยงและกฏระเบียบ เข้ามามีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยมากขึ้น

Credit: ShutterStock.com

ผลสำรวจจากผู้เชี่ยวด้านความมั่งคงปลอดภัยด้าน IT ของบริษัท กว่า 100 คน ทั้งหมดเห็นตรงกันว่า soft skill มีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานในทีมของพวกเขา  คุณสมบัติด้าน soft skill ที่สำคัญที่ถูกเลือกโดยผู้เข้าร่วมวิจัย 3 ด้าน ดังนี้

  1. คิดวิเคราะห์ 65%
  2. สื่อสารได้ดี 60%
  3. การแก้ปัญหา 59%

Tim Erlin ประธานการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของ Tripwire กล่าวว่า “ธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน cybersecurity ไม่ควรมองข้าม softskill เพราะว่าในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยต้องมีมากกว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยต้องมีการสื่อสารที่ดีเพื่อเป็นคนเชื่อมระหว่างส่วนงานธุรกิจต่างๆ ขององค์กร

ผลการสำรวจยังเผยให้เห็นอีกว่า 72 % ของผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่าช่วง 2 ปีหลัง ความต้องการ soft skills มีการเพิ่มขึ้น จากผลสำรวจสามารถแสดงให้เห็นถึงประเด็นหลักๆ ดังนี้

  • 21 % เชื่อว่า soft skills มีความสำคัญมากว่าทักษะด้านเทคนิคในการพิจรณาการจ้างงาน
  • 17% ยังให้ความเห็นว่าภายใน 2 ปีข้างหน้าพวกเขาคาดว่าจะจ้างงานคนที่ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากนัก
  • 98 % ของผู้เข้าร่วมการสำรวจ เชื่อว่างานที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยจากเข้ามามีบทบาทกับ cybersecurity มากขึ้นในอนาคต แบ่งเป็นแผนกดำเนินงานด้าน IT 74%  เแผนกงานด้านประเมินความเสี่ยง 60 %  แผนกด้านวางกฏระเบียบของบริษัท 45 % ตามลำดับ นอกจากนั้นฝ่ายบุคคลและการตลาดอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นกัน

Erlin ยังได้กล่าวปิดท้ายว่า “มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจที่ผู้เข้าร่วมการสำรวจคาดหวังให้ทีมกฏหมายและกฏระเบียบของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมกับ cybersecurity มากขึ้น แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย แต่การมีส่วนร่วมทำให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายและทำให้คนในองค์กรเข้าใจเกี่ยวกับ cybersecurity เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันความมั่นคงปลอดภัยให้ดีที่สุดกับองค์กร

ที่มา : https://www.infosecurity-magazine.com/news/soft-skills-communication-cyber/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

CEBIT Webinar: ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai" วงเสวนาว่าด้วยเรื่องของการทำงานในยุค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมของผู้บริหารธุรกิจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย พร้อมการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตหลังจากที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้