Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

6 Soft Skill ที่คน IT ควรมีติดตัวเพื่อความก้าวหน้าในยุค Digital

เว็บไซต์ CIO ได้ออกมาสรุปถึง 6 ทักษะทางด้าน Soft Skill ที่คน IT ยังขาดอยู่ และหากมีติดตัวเอาไว้ก็จะช่วยให้เติบโตในหน้าที่การงานได้ง่าย ทางทีมงาน TechTalkThai จึงนำมาสรุปเป็นภาษาไทยให้ได้อ่านกันง่ายๆ ดังนี้

 

Credit: ShutterStock.com

 

1. ความสามารถในการมองภาพใหญ่ให้ออก

ความสามารถในการมองภาพใหญ่ให้ออกแทนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นถือเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้ เพราะการที่คน IT เข้าใจภาพรวมทั้งหมดและรู้ว่างานของตนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโครงการหรือการทำงานใดๆ รวมถึงรู้ว่างานของตนจะถูกนำไปผสานรวมกับระบบอื่นๆ อย่างไรนั้น ก็จะทำให้การทำโครงการต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ในยุคของการทำ Digital Transformation ที่เหล่าธุรกิจต่างๆ จะต้องพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง การที่คน IT สามารถเข้าใจความต้องการทางธุรกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่จะสร้างขึ้นนี้ ก็จะทำให้คนๆ นั้นเป็นที่ต้องการต่อองค์กรมากทีเดียว

 

2. การเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

การที่ภาคธุรกิจได้เปลี่ยนการทำงานในลักษณะของ Project ไปสู่การสร้าง Product แทนนั้นก็ทำให้ตำแหน่ง Product Manager ทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่จะเป็น Product Manager ที่ดีได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้ใช้งานให้ได้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะรู้ถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้

หลักการนี้ไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เท่านั้น แต่งานทางด้าน IT โดยรวมเองก็ควรจะต้องนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน แผนก IT นั้นไม่ควรจะต้องทำงานเชิงรับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานแจ้งเข้ามาเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองในมุมของผู้ใช้งานและคำนึงถึง Customer Experience ของผู้ใช้งานแต่ละคนที่ต้องใช้เทคโนโลยีซึ่งแผนก IT เป็นคนจัดการในการทำงาน เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆ ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง

 

3. ทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ในยุคที่เหล่าธุรกิจองค์กรต้องมองหาการลงทุนทางด้าน Digital เพิ่มเติมนี้ แผนก IT ควรจะรับบทบาทในการเป็น Consult ภายในบริษัทเพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ และมีส่วนในการตัดสินใจด้านการลงทุนเหล่านี้ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมาในการประชุมรวมหลายแผนกนั้น ภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆ บริษัทก็คือแผนก IT เป็นแผนกที่แสดงความคิดเห็นน้อยในการประชุมนั้นๆ

ประเด็นนี้นอกจากความรู้และความสามารถทางด้าน IT แล้ว ความสามารถในการโน้มน้าวใจ, การสื่อสาร และการให้คำปรึกษานั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คน IT ต้องพัฒนาเพื่อให้การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ และเห็นคล้อยตามได้ดีขึ้น

 

4. ความรู้ด้านการตลาดและการโปรโมทเทคโนโลยี

จากการสำรวจเหล่า CIO ของ Deloitte นั้นพบกว่ามีเพียง 14% ของ CIO เหล่านั้นเท่านั้นที่เพื่อนร่วมงานมองว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้ธุรกิจกลายเป็นผู้นำ แต่ในความเป็นจริงนั้นคนทั่วไปมักประเมินค่าผลงานของแผนก IT ต่กว่าความเป็นจริงเพราะคน IT ส่วนใหญ่นั้นมักไม่ค่อยโปรโมทผลงานของตนเองเท่าไหร่่

สิ่งที่คน IT ควรจะต้องทำก็คือการเห็นคุณค่าของผลงานของตนเองและสื่อสารคุณค่าเหล่านั้นให้คนในองค์กรเข้าใจด้วย ไม่ว่าจะเป็น CIO หรือพนักงาน IT ในระดับปฏิบัติการก็ตาม การสื่อสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพียงเพื่อแค่ให้พนักงานในแผนกอื่นๆ รู้สึกถึงคุณค่าของแผนก IT เท่านั้น แต่ในยุคของ Digital การสื่อสารประเด็นด้านเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกันทั้งองค์กรนั้น จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขึ้นมา

 

5. ความสามารถในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อการทำ Digital Transformation กลายเป็นงานหลักที่แผนก IT ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำ การจัดการประชุมและนำการประชุมให้ได้มีประสิทธิภาพนั้นก็ได้กลายเป็นงานของคน IT ไปด้วย ซึ่งนี่ก็จะเป็นโอกาสดีที่ทำให้เหล่าแผนก IT ได้รับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการจากผู้ใช้งานตรงๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงแต่การประชุมแบบเห็นหน้ากันเท่านั้น การนำประชุมแบบ Virtual, Webinar หรือ Conference Call เองก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

6. จิตใจที่พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ในยุคของ Digital Transformation นี้ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่เพียงแต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้เท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้วเทคโนโลยีใดๆ นั้นมักจะมีค่าครึ่งชีวิตหรือ Half-Life เพียงแค่ 18 เดือนเท่านั้น นั่นหมายความว่าอายุรวมของแต่ละเทคโนโลยีนั้นมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปี แผนก IT จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำมาใช้งานให้ได้อย่างรวดเร็วไปด้วยก่อนที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะหมดอายุขัย

PwC เองก็ตอบรับต่อเทรนด์การเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการเปลี่ยนการอบรมที่ยาวนานทั้งวันมาสู่การอบรมสั้นๆ เพียงไม่กี่นาทีผ่านทางวิดีโอหรือ Padcast แทน เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอทุกที่ทุกเวลา

 

ที่มา: https://www.cio.com/article/3319700/digital-transformation/6-soft-skills-it-needs-to-succeed-in-the-digital-era.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CEBIT Webinar: การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis" เพื่อรับฟังบทวิเคราะห์สำหรับธุรกิจด้านการเตรียมตัวนำ AI มาใช้ในธุรกิจในโลกหลังยุค COVID-19 สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ว่าจะมีกรณีการใช้งานใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมได้และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไร ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 13.30 - 14.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

CEBIT Webinar: ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai" วงเสวนาว่าด้วยเรื่องของการทำงานในยุค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมของผู้บริหารธุรกิจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย พร้อมการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตหลังจากที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้