Black Hat Asia 2023

Schneider จับมือ Microsoft แก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าขาดแคลนในไนจีเรียด้วย IoT และพลังงานแสงอาทิตย์ #WPC16

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ถูกนำเสนอใน Keynote วันที่ 2 ของงาน Microsoft Worldwide Partner Conference 2016 (#WPC16) ของการนำเทคโนโลยี Microsoft Cloud มาประยุกต์ใช้เพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้น ด้วยการผนึกกำลังกันระหว่าง Schneider Electric และ Microsoft พร้อมงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐของสหรัฐอเมริกา สร้างระบบ Internet of Things (IoT) สำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศภายใต้ชื่อโครงการ Lagos Project

microsoft_wpc16_lagos_solar_02

ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของแอฟริกาถือเป็นอีกปัญหาที่ใหญ่มาก และไนจีเรียเองนั้นก็มีพลังงานไม่พอใช้อย่างหนักหน่วง โดยโรงเรียนต่างๆ กว่า 65% ของประเทศไนจีเรียนั้นไม่มีพลังงานไฟฟ้าให้ใช้

ในโครงการนี้ทาง Schneider Electric จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในโรงเรียนกว่า 172 แห่งและสถานพยาบาลในอีก 11 ชุมชน เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าและนำมาจัดเก็บลงในแบตเตอรี่ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับ Internet of Things (IoT) Converter เพื่อใช้แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ อีกทั้งยังทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลสถานะการใช้พลังงาน และการทำงานของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดไปยัง Microsoft Azure IoT Suite และประมวลผลข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ให้ทาง Schneider สามารถทำการดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้านี้ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

microsoft_wpc16_lagos_solar_01

พลังงานสะอาดนี้ช่วยให้สถานพยาบาลสามารถพร้อมให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องด้วยแสงสว่างและการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่เคยเกิดเหตุไฟฟ้าดับเลยตั้งแต่เริ่มโครงการมา ในขณะที่โรงเรียนต่างๆ ก็เริ่มสามารถทำการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และเด็กนักเรียนก็สามารถชาร์จไฟเพื่อนำไปเปิดหลอดไฟที่บ้านสำหรับอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนตอนกลางคืนได้ ทำให้ปัจจุบันเมื่อประชาชนในท้องที่คนไหนต้องการพลังงานไฟฟ้าหรือแสงสว่างยามค่ำคืน ก็สามารถพึ่งพิงสถานพยาบาลและโรงเรียนได้เสมอ

ตามแผนการ ภายในปี 2020 โครงการนี้จะขยายต่อออกไปยังโรงเรียนอีกกว่า 270 แห่ง เพื่อให้นักเรียนกว่า 190,000 คนและผู้ป่วยกว่า 4.7 ล้านคนมีพลังงานไฟฟ้าใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างตำแหน่งงานได้อีกกว่า 3,000 ตำแหน่งเลยทีเดียว โดยการวางแผนเพื่อขยายโครงการก็นำข้อมูลจากระบบ Microsoft Azure IoT Suite และ Microsoft Power BI มาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในพื้นที่ต่างๆ นั่นเอง

microsoft_wpc16_lagos_solar_03

นับว่าเป็นโครงการ IoT ที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงโครงการหนึ่งเลยครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …