CDIC 2023

สรุปงาน Webinar: Tackle your Business Challenges with Power Platform โดย Metro Systems Corporation Plc. ร่วมกับ Microsoft (Thailand)

ในงาน Webinar: Tackle your Business Challenges with Power Platform ที่จัดขึ้นโดย Metro Systems Corporation Plc. ร่วมกับ Microsoft (Thailand) นี้ ได้มีการนำเสนอถึงโซลูชัน Microsoft Power Platform ที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถสร้าง Application, จัดทำ Business Dashboard และทำงานแบบ Automation ได้ด้วยตนเอง โดยมีการสาธิตถึงการใช้งานจริง และยกตัวอย่างทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำสรุปงาน Webinar ที่มีความยาวถึงเกือบ 3 ชั่วโมงครั้งนี้เอาไว้ดังนี้ครับ

Microsoft Power Platform พัฒนา Application, วิเคราะห์ข้อมูล และสร้าง Automation Workflow ง่ายๆ ได้ด้วยตนเองในแบบ Low-Code

Microsoft Power Platform เป็นโซลูชันส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 ซึ่งเป็นชุดที่รวมเอา Windows, Office และ EMS เอาไว้เพื่อให้ภาคธุรกิจองค์กรสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยการรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นเอาไว้ภายใน Subscription เดียวกันของ Microsoft นั่นเอง โดยโซลูชันของ Microsoft Power Platform สามารถทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆ ของ Microsoft 365 ได้อย่างสมบูรณ์

Microsoft Power Platform คือโซลูชันของเครื่องมือในแบบ Low-Code Platform ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก, ง่ายดาย และเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ด้วยการนำเครื่องมือต่างๆ ภายในโซลูชันมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล หรือทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการกำหนดการทำงานในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงลึกแต่อย่างใด

จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือภายใน Microsoft Power Platform นี้จะมีเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบอื่นๆ ภายใน Microsoft 365 เพื่อนำมาใช้งานในระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ได้แก่

  • Data Connectors ตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากไฟล์และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ภายในระบบ เพื่อนำมาใช้แสดงผล, ประมวลผล, วิเคราะห์ และทำสิ่งต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติบน Microsoft Power Platform โดยมีให้เลือกใช้งานได้กว่า 400 Connector รองรับทั้ง Application ของ Microsoft เองและจากผู้ผลิตรายอื่นๆ
  • AI Builder สามารถใช้ AI เข้ามาเชื่อมต่อจัดการข้อมูลและทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับ Microsoft Power Platform ได้ด้วยการสร้าง AI สำหรับงานต่างๆ ขึ้นมาได้เองบนระบบ
  • Common Data Service หรือ Microsoft Dataverse ระบบฐานข้อมูลสำหรับนำข้อมูลใดๆ มาจัดเก็บ, กำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูล และนำมาใช้งานภายใน Microsoft Power Platform
  • Power Virtual Agents เครื่องมือสำหรับสร้าง Chatbot เป็นอีกช่องทางในการเชื่อมต่อกับ App, Automation หรือ Data ภายใน Microsoft Power Platform

ภายใต้ Microsoft Power Platform มีโซลูชันเด่นๆ ด้วยกัน 3 ส่วนที่ Metro Systems Corporation Plc. หยิบยกมานำเสนอกันดังนี้

 

Power Apps ชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนา Application โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

Credit: Microsoft

Power Apps คือชุดเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ใช้งานทั่วๆ ไปนั้นสามารถสร้าง Application ขึ้นมาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการภาษาพัฒนาโปรแกรม โดย Application ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ ภายใน Microsoft 365 หรือจากข้อมูลอื่นๆ ผ่าน Data Connector ได้ และเรียกใช้ Application ได้แบบ Cross Platform ทั้งบน iOS, Android, Windows และ Web ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในรูปแบบที่เรียกว่า Canvas Apps นั่นเอง

การออกแบบพัฒนา Canvas Apps นี้จะเป็นแบบ Drag-and-Drop โดยผู้ใช้งานสามารถทำการออกแบบส่วนต่างๆ ในหน้าจอของ Application ได้ด้วยตนเองในแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) โดยสามารถเลือกนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากกว่า 200 แหล่งข้อมูลมาใช้งานได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ตามต้องการ โดยยังมีการสร้าง App ได้อีกสองแบบคือ Model-Driven App ที่สร้าง App ขึ้นมาตามข้อมูลที่เราใช้อ้างอิง และ Portal App ที่เอาไว้รวบรวมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือ App อื่นๆ ได้

ประสบการณ์การพัฒนา Application บน Canvas Apps นี้ถือว่าค่อนข้างง่าย เพราะนอกจากการลากวาง Component ต่างๆ ที่ต้องการได้ด้วยตัวเองแล้ว การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ภายใน Application นั้นก็ทำได้อย่างสะดวก เรียกได้ว่าหากใช้ Microsoft Excel เป็นก็น่าจะใช้งาน Canvas Apps ได้ในเวลาไม่นาน

ตัว Application ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Azure Active Directory เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานแต่ละ Application สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ และสามารถบริหารจัดการได้ผ่าน Admin Center ได้ เช่น การตรวจสอบ Audit Log, สถิติการใช้งาน, การทำ Data Loss Prevention, การจัดการด้าน Security และ Data ของระบบได้

ทั้งนี้ตัวระบบเองก็ยังเปิดให้มีการพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่มีความซับซ้อนหรือเชื่อมต่อส่วนเสริมเองได้ เช่น การสร้าง Web API ขึ้นมารองรับการเชื่อมต่อ เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Application นี้ก็คือ PowerApps Studio for the Web ที่จะมี Template ตั้งต้นให้เราสามารถสร้าง Application แรกได้อย่างง่ายดาย โดยในงานครั้งนี้มีการแสดงตัวอย่างของ Application ที่พัฒนาขึ้นมาเชื่อมต่อกับข้อมูลบน Microsoft SharePoint ให้กลายเป็น Application ที่เรียกดูและแก้ไขข้อมูลใน SharePoint ได้ และเรียกดูรายงานในรูปแบบกราฟได้

ค่าใช้จ่ายของ Power Apps นี้จะเป็นแบบ Per User คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งาน

 

Power Automate ชุดเครื่องมือสำหรับทำ Automation สำหรับงานต่างๆ

Credit: Microsoft

Power Automate คือเครื่องมือในการสรา้งระบบ Automation เพื่อช่วยทำงานในแบบอัตโนมัติได้ โดยผู้ใช้งาน, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ดูแลระบบ IT ต่างสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง ด้วยแนวคิดแบบ Low-Code พร้อมเครื่องมือในการ Debug เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้โดยง่าย และเครื่องมือในการสร้างเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก

Power Automate สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ทั้งของ Microsoft และผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้มากกว่า 300 รายการ โดยการสร้าง Automation ใดๆ จะมี 4 ส่วนที่จำเป็น ได้แก่

  • Trigger เงื่อนไขที่จะทำให้ Automation ชุดนี้ทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Automated Trigger หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก Application ใดๆ, Manual Trigger หรือการมีปุ่มเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการกดสั่งให้ทำงานได้, Scheduled Trigger คือการตั้งเวลาเพื่อให้ Automation ทำงาน
  • Action สิ่งที่จะทำภายในการทำ Automation ครั้งนี้
  • Conditional Logic เงื่อนไขในการทำ Automation ว่าจะทำอะไรก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขแบบไหน
  • Expressions สามารถเขียนโค้ดระบุสิ่งที่ต้องการทำหรือการประมวลผลได้ทันที โดยจะคล้ายคลึงกับสูตร Excel

เช่นเดียวกับ Power Apps ภายใน Power Automate นี้ก็มี Template ที่พร้อมใช้งานได้เช่นกัน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Template สำเร็จรูปเลย หรือจะสร้าง Automation ร่วมกันระหว่าง Cloud Application หรือสร้าง Automation สำหรับใช้งานบน Desktop ก็ตามแต่ต้องการ

ภายในการนำเสนอครั้งนี้ได้มีตัวอย่างของการทำ Power Automate เพื่อประมวลผลข้อมูลที่อยู่บน Microsoft SharePoint ตรวจสอบค่าของตัวเลข ซึ่งหากตรงตามเงื่อนไขจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบในช่องทางต่างๆ และปรับสถานะของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ในระบบของ Power Automate ก็จะมีข้อมูล Log บันทึกว่ามี Automation Flow ใดบ้างที่ถูกเรียกใช้งานช่วงใด และสำเร็จเมื่อใด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวก

Power BI ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

Credit: Microsoft

Power BI คือเครื่องมือ Data Analytics และ Business Intelligence เพื่อนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์, แสดงผล และสร้าง Dashboard เพื่อให้นำไปใช้งานหรือส่งต่อให้ผู้อื่นทำความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

ใน Power BI จะมีแนวคิดของ Workspace ที่สามารถแยกโครงการของแต่ละการวิเคราะห์ข้อมูลออกจากกันได้ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมหลายๆ คนในแต่ละโครงการนี้ได้

ข้อมูลที่สามารถนำมาเชื่อมต่อวิเคราะห์ใช้งานภายใน Power BI นี้ก็มีหลากหลาย ทั้งข้อมูลจากไฟล์, ข้อมูลจาก Microsoft 365 หรือข้อมูลจากระบบอื่นๆ ภายนอกอีกมากมาย ไม่ว่าข้อมูลนั้นๆ จะเป็นแบบ On-Premises หรืออยู่บน Cloud ก็ตาม

หน้า Dashboard ของ Power BI ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะเป็นแบบ Interactive คือผู้ใช้งานสามารถทำการคัดกรองหรือดูข้อมูลตามเงื่อนไขแค่บางส่วนได้ และกราฟที่แสดงผลก็จะเปลี่ยนไปทันทีตามการเลือกนั้นๆ ทำให้การทำความเข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

ในงานครั้งนี้วิทยากรได้นำเสนอถึงวิธีการในการนำข้อมูลยอดขายจากไฟล์ Excel มาสร้างเป็นรายงานแบบ Interactive Dashboard ให้ดูกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อยอดขายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทำการ Publish รายงานในรูปแบบของ HTML เพื่อให้การแบ่งปันข้อมูล Dashboard กับผู้ร่วมงานคนอื่นได้ตามต้องการ

ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นโซลูชันที่น่าสนใจทีเดียว เพราะเนื้อหาเป็นการนำเสนอพร้อมสาธิตการทำงานจริงให้ดูแบบสดๆ ทำให้เห็นภาพได้ง่าย เข้าใจได้ถึงความง่ายในการใช้งานโซลูชันของ Microsoft Power Platform ได้อย่างชัดเจน เรียกได้ว่าผู้ใช้งานทั่วๆ ไปแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ก็สามารถเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอน

 

สนใจโซลูชัน Microsoft Power Platform ติดต่อ Metro Systems Corporation Plc. ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชัน Microsoft Power Platform หรือโซลูชันอื่นๆ ของ Microsoft สามารถติดต่อทีมงาน Metro Systems Corporation Plc. ได้ที่

Tel. 02-089-4431
Email: thachpa@metrosystems.co.th
Website: www.metro-oncloud.com หรือ www.metrosystems.co.th
Facebook: www.facebook.com/metrooncloud


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …